Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-719-s
Name:
Technologie górnicze w rekultywacji
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chodak Marcin (chodak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Chodak Marcin (chodak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi realizować projekty zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania IS1A_K03, IS1A_K04 Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia podstawowych parametrów zwałowisk i wyrobisk zgodnie z wymogami rekultywacji IS1A_U15, IS1A_U19, IS1A_U27 Project,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe procesy górnicze i ich potencjalny wpływ na środowisko IS1A_W07, IS1A_W24, IS1A_W26 Activity during classes
M_W002 ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk i wyrobisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji tych obiektów IS1A_W07, IS1A_W24, IS1A_W26 Activity during classes
M_W003 ma wiedzę na temat typów zwałowisk, elementów zwałowiska oraz metod obliczeniowych służących projektowaniu zwałowisk IS1A_W07, IS1A_W24, IS1A_W26 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi realizować projekty zespołowe, współpracować w grupie realizując swoją część zadania - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać obliczenia podstawowych parametrów zwałowisk i wyrobisk zgodnie z wymogami rekultywacji - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe procesy górnicze i ich potencjalny wpływ na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę na temat kształtowania zwałowisk i wyrobisk zgodnie z wymogami rekultywacyjnymi, zna podstawowe kierunki i metody rekultywacji tych obiektów + - - - - - - - - - -
M_W003 ma wiedzę na temat typów zwałowisk, elementów zwałowiska oraz metod obliczeniowych służących projektowaniu zwałowisk + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym.
 2. Podstawowe procesy technologiczne w górnictwie odkrywkowym.
 3. Gospodarowanie odpadami wydobywczymi – aspekty formalno-prawne.
 4. Typy zwałowisk, elementy zwałowiska.
 5. Sposoby i środki zwałowania.
 6. Metody obliczania objętości i wymiarów zwałowisk.
 7. Technologie formowania zwałowisk.
 8. Kształtowanie zwałowisk zgodnie z wymaganiami rekultywacyjnymi.
 9. Kształtowanie wyrobisk zgodnie z wymaganiami rekultywacyjnymi.
Project classes:
Określenie geometrii zwałowiska wraz z technologią zwałowania i rekultywacji.

1. Obliczenie wymaganej objętości zwałowiska
2. Obliczenie podstawowych wymiarów zwałowiska
3. Ustalenie technologii formowania zwałowiska
4. Ustalenie stopnia trudności odbudowy biologicznej
5. Ustalenie kierunku rekultywacji

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 15 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Completion of a project 15 h
Participation in lectures 15 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z projektu wykonywanego przez studenta.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:
 1. Glapa W., Korzeniowski J.I.: Mały leksykon górnictwa odkrywkowego. Wrocław 2005.
 2. Chodak M.: Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. Kraków – Wrocław 2013.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Chodak M. (2007): Środowiskowe skutki odkrywkowej eksploatacji złóż węgla brunatnego – przekształcenia i oddziaływanie na poszczególne komponenty środowiska. W: Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków 2007.
Chodak M., Naworyta W. (2007): Doświadczenia i dobre przykłady rekultywacji realizowanej w KWB „Konin”. W: Rekultywacja terenów pogórniczych i waloryzacja krajobrazu w konińskim okręgu wydobycia węgla brunatnego. Kraków 2007.
Chodak M. (2013). Metody rekultywacji i zagospodarowania obszarów poeksploatacyjnych w górnictwie skalnym. Kraków-Wrocław 2013. Wyd. Poltegor Instytut, ISBN 978-83-60905-48-7.

Additional information:

None