Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
DIS-1-723-s
Name:
The Use of Computing Environments in Engineering Issues
Faculty of:
Mining Surveying and Environmental Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Pająk Leszek (pajakl@agh.edu.pl)
dr inż. Kowalewski Zbigniew (kowalew@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role IS1A_K01, IS1A_K03 Involvement in teamwork,
Execution of a project
Skills
M_U001 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie termodynamiki IS1A_W09, IS1A_W13, IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U13 Execution of a project,
Project
M_U002 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie gospodarki i ochrony wód IS1A_W09, IS1A_W19, IS1A_U01, IS1A_U03, IS1A_U13 Execution of a project,
Project
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu formułowania modeli matematycznych IS1A_W07, IS1A_W09 Execution of a project,
Project
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie IS1A_W09 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie termodynamiki - - - + - - - - - - -
M_U002 potrafi sformułować problem, zastosować odpowiedni model matematyczny oraz przeprowadzić obliczenia w zakresie gospodarki i ochrony wód - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę z zakresu formułowania modeli matematycznych - - - + - - - - - - -
M_W002 ma podstawową wiedzę z zakresu oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
 1. Wprowadzenie do metod numerycznych

  Rozwiązywanie równań i układów równań
  Interpolacja i aproksymacja funkcji
  Metody obliczania całek oznaczonych

 2. Wprowadzenie do środowiska Mathcad/Smath

  Wykonywanie prostych obliczeń matematycznych
  Definicja funkcji obliczeniowych
  Obliczenia symboliczne
  Wybrane funkcje wbudowane
  Rachunek macierzowy

 3. Jednowymiarowe modelowanie nieustalonej wymiany ciepła

  Wykorzystanie metody różnic skończonych

 4. Wprowadzenie do środowiska Matlab/Scilab

  Wykonywanie prostych obliczeń matematycznych
  Definicja funkcji obliczeniowych
  Obliczenia symboliczne
  Wybrane funkcje wbudowane
  Rachunek macierzowy

 5. Model blokowy xcos

  Podstawowe zmienne
  Konstrukcja i łączenie bloków
  Wykonywanie prostych modeli fizycznych
  Zastosowanie w ocenie stanu wód

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in project classes 30 h
Completion of a project 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = P
gdzie
P – ocena uzyskana z ćwiczeń projektowych.

Ocena P jest wystawiana jako średnia ważona z ocen z projektów wykonywanych w ramach ćwiczeń projektowych.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Bogdan Olszowski – Wybrane metody numeryczne, PK 2007
Romuald Szymkiewicz – Metody numeryczne w inżynierii wodnej, PG 2007
Paweł Gierycz, Michał Huettner – SCILAB w obliczeniach inżynierskich, PW 2015
SCILAB dokumentacja elektroniczna – https://www.scilab.org/resources/documentation/tutorials
MathCAD User Guide – dokument elektroniczny, PTC 2007

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Numerical modelling in research on geothermal systems / Marta DENDYS, Barbara TOMASZEWSKA, Leszek PAJĄK // Bulletin of Geography. Physical Geography Series ; ISSN 2080-7686. — 2015 no. 9, s. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44
Przegląd oprogramowania do numerycznego modelowania procesów środowiskowych w systemach geotermalnych — A review of applications for numerical modelling of environmental processes in geothermal systems / Robert ZDECHLIK, Barbara Tomaszewska, Marta DENDYS, Leszek PAJĄK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2015 t. 63 nr 10/2, s. 1150–1154. — Bibliogr. s. 1153–1154, Abstr.. — WPH 2015 : XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : Ustka, 20–23.10.2015 r.

Additional information:

None