Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Mathematics

 
DIS-2-102-IW-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-107-IW-s 15 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-108-IW-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+

Non-technical

 
DIS-2-101-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Other Basic

 
DIS-2-103-IW-s 30 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-104-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-105-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Block of obligatory modules for the specializations of Water Engineering - semester 2

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

3
 
DIS-2-106-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu GIS

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIS-2-109-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-110-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Moduł obieralny z zakresu teledetekcji

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden moduł z poniższej listy.

3
 
DIS-2-111-IW-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-112-IW-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Moduły kierunkowe (obowiązkowe)

 
DIS-2-201-IW-s 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Non-technical

 
DIS-2-210-IW-s 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1
-

Block of obligatory modules for the specializations of Water Engineering - semester 2

The rules for selecting groups/modules: Blok modułów wybierany jest wraz z wyborem specjalności.

22
 
DIS-2-202-IW-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-203-IW-s 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
DIS-2-204-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-205-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
DIS-2-206-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-207-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-208-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Język obcy (kurs specjalistyczny) - IW

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać jeden z poniższych kursów specjalistycznych.

2
 
DIS-2-211-IW-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
DIS-2-212-IW-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
DIS-2-213-IW-s
The module has not been published by the person responsible for it.
French B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
DIS-2-214-IW-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Spanish B2+ course - compulsory course for students of SECOND-CYCLE STUDIES
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+
DIS-2-215-IW-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
DIS-2-309-IW-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-310-IW-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
+

Blok przedmiotów fakultatywnych (studia II stopnia)

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać przedmioty za minimum 6 punktów ECTS (łącznie), w tym co najmniej jeden przedmiot za 3 punkty ECTS w języku obcym, jeśli nie był wcześniej realizowany.

6
 
DIS-2-311-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-314-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-315-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-316-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-317-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-318-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-319-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-320-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-321-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-322-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-323-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-324-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-325-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-326-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-327-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-331-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-333-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-334-IW-s 15 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-335-IW-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
DIS-2-336-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Przedmiot obieralny prawno-ekonomiczny

The rules for selecting groups/modules: Należy wybrać co najmniej jeden moduł z poniższej listy.

2
 
DIS-2-301-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-302-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-303-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
DIS-2-304-IW-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-