Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIS-2-111-ZS-s
Name:
Alternatywne źródła energii
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. zw. dr hab. inż. Soliński Ireneusz (solinski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. zw. dr hab. inż. Soliński Ireneusz (solinski@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zadbać o rozważne użytkowanie energii. IS2A_K05 Involvement in teamwork
M_K002 Student ma świadomość znaczenia przemysłu energetycznego w Polsce i na świecie. IS2A_K05 Involvement in teamwork
M_K003 Student jest otwarty na konieczne zmiany w świadomości konsumentów energii (nowe źródła i koszty ich pozyskiwania). IS2A_K03, IS2A_K05 Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi dostrzec problemy i konsekwencje środowiskowe tradycyjnych metod pozyskiwania energii. IS2A_U14, IS2A_U17 Oral answer
M_U002 Student potrafi porównać wady i zalety różnych rodzajów alternatywnych źródeł energii. IS2A_U17, IS2A_U02 Oral answer
M_U003 Student potrafi weryfikować informacje o alternatywnych źródłach energii uzyskiwane z różnych źródeł. IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes
M_U004 Student potrafi analizować warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. IS2A_U05, IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes
M_U005 Student potrafi ocenić potencjał rozwojowy różnych alternatywnych źródeł energii w Polsce. IS2A_U17, IS2A_U01, IS2A_U02 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii w zakresie alternatywnych źródeł energii. IS2A_W01 Oral answer
M_W002 Student potrafi opisać aktualne problemy z zaspokajaniem potrzeb energetycznych Polski, UE oraz świata. IS2A_W17 Oral answer
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów w energetyce odnawialnej. IS2A_W13, IS2A_W07 Oral answer
M_W004 Student potrafi opisać różne rodzaje energetyki odnawialnej i ich znaczenie dla Polski. IS2A_W03, IS2A_W04 Oral answer
M_W005 Student potrafi opisać najważniejsze zalety i wady różnych odmian energii odnawialnych. IS2A_W03, IS2A_W04 Oral answer
M_W006 Student potrafi objaśnić znaczenie i perspektywy rozwoju różnych źródeł energii odnawialnej. IS2A_W04 Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zadbać o rozważne użytkowanie energii. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość znaczenia przemysłu energetycznego w Polsce i na świecie. + - - - - - - - - - -
M_K003 Student jest otwarty na konieczne zmiany w świadomości konsumentów energii (nowe źródła i koszty ich pozyskiwania). + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dostrzec problemy i konsekwencje środowiskowe tradycyjnych metod pozyskiwania energii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi porównać wady i zalety różnych rodzajów alternatywnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi weryfikować informacje o alternatywnych źródłach energii uzyskiwane z różnych źródeł. + - - - - - - - - - -
M_U004 Student potrafi analizować warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_U005 Student potrafi ocenić potencjał rozwojowy różnych alternatywnych źródeł energii w Polsce. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu matematyki, fizyki oraz chemii w zakresie alternatywnych źródeł energii. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi opisać aktualne problemy z zaspokajaniem potrzeb energetycznych Polski, UE oraz świata. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów w energetyce odnawialnej. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student potrafi opisać różne rodzaje energetyki odnawialnej i ich znaczenie dla Polski. + - - - - - - - - - -
M_W005 Student potrafi opisać najważniejsze zalety i wady różnych odmian energii odnawialnych. + - - - - - - - - - -
M_W006 Student potrafi objaśnić znaczenie i perspektywy rozwoju różnych źródeł energii odnawialnej. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
 1. Klasyfikacja źródeł energii.

 2. Ogólna charakterystyka źródeł energii: konwencjonalnej, odnawialnej i niekonwencjonalnej, pod kątem zasobów i oddziaływania na środowisko przyrodnicze.

 3. Korzyści ekologiczne i straty ekologiczne. Koszty zewnętrzne. Internalizacja kosztów zewnętrznych.

 4. Energetyka konwencjonalna. Techniki wytwarzania energii z kopalnych surowców energetycznych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

 5. Charakterystyka źródeł energii odnawialnej. Energia wody. Energia spadu wód. Energia pływów. Energia fal morskich. Energia prądów morskich.

 6. Energia geotermalna. Energia wód geotermalnych. Pompy ciepła.

 7. Energia wiatru i techniki jej wykorzystania.

 8. Energia słoneczna i techniki jej wykorzystania. Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne. Pasywne i aktywne systemy słoneczne.

 9. Energia biomasy. Wykorzystanie drewna, słomy, odchodów zwierzęcych. Wierzba energetyczna. Biogaz ze składowisk odpadów komunalnych.

 10. Niekonwencjonalne źródła energii. Energetyka jądrowa. Wodór jako paliwo. Ogniwa paliwowe.

 11. Magazynowanie energii.

 12. Oszczędzanie energii.

 13. Aspekty ekonomiczne wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Auditorium classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Realization of independently performed tasks 40 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocenę końcową z przedmiotu “Alternatywne źródła energii” stanowi ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość podstawowego kursu z chemii i fizyki.

Recommended literature and teaching resources:
 • Lewandowski W.; „Proekologiczne źródła energii odnawialnej”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001,
 • Soliński I.; „Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej”, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 1999,
 • Soliński I.; „Ekonomika i organizacja sektorów systemu paliwowo-energetycznego”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000,
 • Soliński I.; „Biomasa. Energia odnawialna”, Wydawnictwo Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2001,
 • Soliński I.; „Pompy ciepła. Energia-Ekologia-Ekonomia”, Wydawnictwo Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2002,
 • Solińska M., Soliński I.; „Ekonomiczna efektywność proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:
 • Soliński I.; „Energetyczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania energii wiatrowej”, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 1999,
 • Soliński I.; „Ekonomika i organizacja sektorów systemu paliwowo-energetycznego”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2000,
 • Soliński I.; „Biomasa. Energia odnawialna”, Wydawnictwo Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2001,
 • Soliński I.; „Pompy ciepła. Energia-Ekologia-Ekonomia”, Wydawnictwo Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej, Kraków 2002,
 • Solińska M., Soliński I.; „Ekonomiczna efektywność proekologicznych inwestycji rozwojowych w energetyce odnawialnej”, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2003.
Additional information:

Przepisanie oceny z przedmiotu “Alternatywne źródła energii” tylko pod warunkiem ekwiwalentnej liczby godzin i punktów ECTS oraz oceny minimum dobrej.