Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Informatyka w ochronie środowiska
Course of study:
2017/2018
Code:
GIS-2-203-ZS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Wasilewski Stanisław (stanwas@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Saramak Agnieszka (saramak@agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. inż. Saramak Daniel (dsaramak@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi zorgaznizować pracę w grupie i rozdzielić zadania podczas pracy nad większym projektem. IS2A_K02, IS2A_K03 Execution of laboratory classes
Skills
M_U001 Student potrafi napisać prosty program obliczeniowy w wybranym przez siebie środowisku. IS2A_U01, IS2A_U13 Execution of laboratory classes,
Test
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę problemu obliczeniowego i zaproponować metodę rozwiązania IS2A_U02, IS2A_U13 Execution of laboratory classes,
Test
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe polecenia programu obliczeniowego typu Matlab IS2A_W06, IS2A_W14 Oral answer,
Test
M_W002 Student zna standardy budowy prostych programów IS2A_W03 Report,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi zorgaznizować pracę w grupie i rozdzielić zadania podczas pracy nad większym projektem. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi napisać prosty program obliczeniowy w wybranym przez siebie środowisku. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeprowadzić analizę problemu obliczeniowego i zaproponować metodę rozwiązania - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe polecenia programu obliczeniowego typu Matlab - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna standardy budowy prostych programów - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z programem komputerowym analogicznym do środowowiska Matlab. Poznają podstawowe jego polecenie umożliwiające napisanie prostych programów obliczeniowych i przetwarzania danych. Nauczą się wykreślać wykresy, budować funkcje, obliczać zadania matematycze. Poznają podsatwy metodyki planowania i projektowania sposobów rozwiązywania probelmów inżynieriskich za pomocą komputera.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa:
· kolokwium zaliczeniowe – waga 0,8
· obecności (maksimum 2 nieobecności) – waga 0,2

Obecności:
· komplet – 5,0
· jedna nieusprawiedliwiona – 3,0
· dwie nieusprawiedliwione – 2,0
Aby uzyskać zaliczenie z laboratorium kolowkwium (pytania otwarte) musi być zaliczone na ocenę pozytywną. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolowkium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą. Dopuszcza sie maksymalnie 2 nieusprawiedliwone nieobecności na zjęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. W przypadku 3 lub wiecej nieobecności nieusparwiedliwonych student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa wiedza z zakresu matemtatyki, logiki i obsługi komputera.

Recommended literature and teaching resources:

“MATLAB 7 dla naukowców i inżynierów” Pratap Rudra, PWN, 2007
“Wprowadzenie do Matlab’a” Piotr Drozdowski, Skrypt Politechniki Krakowiskiej, Kraków 1995

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Aby uzyskać zaliczenie z laboratorium kolowkwium (pytania otwarte) musi być zaliczone na ocenę pozytywną. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z kolowkium w terminie podstawowym, przewidziany jest 1 termin poprawkowy. Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą. Dopuszcza sie maksymalnie 2 nieusprawiedliwone nieobecności na zjęciach laboratoryjnych pod warunkiem samodzielnego nadrobienia materiału. W przypadku 3 lub wiecej nieobecności nieusparwiedliwonych student nie uzyska zaliczenia z przedmiotu.