Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Maszyny w gospodarce odpadami
Course of study:
2017/2018
Code:
GIS-2-212-ZS-s
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Zagospodarowanie surowców i odpadów
Field of study:
Environmental Engineering
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Trybalski Kazimierz (trybal@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Gawenda Tomasz (gawenda@agh.edu.pl)
Module summary

Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów. Potrafi stworzyć układ technologiczny przeróbki odpadów dobierając odpowiednie urządzenia.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. IS2A_K04, IS2A_K03 Case study,
Participation in a discussion
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. IS2A_K02, IS2A_K07 Activity during classes,
Presentation,
Report,
Participation in a discussion,
Execution of exercises,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. IS2A_U16, IS2A_U05 Activity during classes,
Participation in a discussion,
Oral answer,
Execution of exercises
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. IS2A_U06, IS2A_U11, IS2A_U15, IS2A_U16 Activity during classes,
Execution of laboratory classes
M_U003 Student posiada umiejętność wykonania samodzielnego projektu maszynowego instalacji technologicznej zagospodarowania i przeróbki odpadów z uwzględnieniem właściwego doboru maszyn i urządzeń. IS2A_U16, IS2A_U02, IS2A_U04, IS2A_U17 Presentation,
Participation in a discussion,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów IS2A_W02, IS2A_W05, IS2A_W07 Examination,
Test,
Participation in a discussion
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów, wraz z konkretnym przeznaczeniem dla różnych odpadów. IS2A_W02, IS2A_W04, IS2A_W07 Test,
Execution of laboratory classes,
Examination
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania maszyn i urządzeń w procesie zagospodarowania odpadów, ich roli i miejsca w instalacjach technologicznych. IS2A_W02, IS2A_W07 Test,
Report,
Examination,
Execution of exercises
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad współpracy urządzeń w układach technologicznych, konstrukcji zespołu urządzeń, doboru urządzeń pod względem wydajności i metod zagospodarowania odpadów. IS2A_W02, IS2A_W07 Report,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi korzystać z postępu i rozwoju innowacyjnych technologii maszyn wykorzystując je do optymalizacji procesów przeróbczych i zagospodarowania odpadów oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student potrafi współpracować w grupie rozwiązując swoją część zadania, a także rozwiązywać zadania zespołowe. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi skorzystać z katalogów producentów maszyn, porównać je między sobą z uwzględnieniem ich zakresu regulacji parametrów konstrukcyjno-eksploatacyjnych, wybrać maszynę i urządzenie dla konkretnego rodzaju odpadu. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać regulacji parametrów technologicznych maszyn oraz zna sposoby i częstość ich regulacji oraz ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Potrafi określić zakres remontu lub modernizacji maszyn. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student posiada umiejętność wykonania samodzielnego projektu maszynowego instalacji technologicznej zagospodarowania i przeróbki odpadów z uwzględnieniem właściwego doboru maszyn i urządzeń. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student posiada uporządkowaną wiedzę w zakresie systematyki maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna ogólną zasadę działania oraz budowę omawianych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie odpadów, wraz z konkretnym przeznaczeniem dla różnych odpadów. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student ma wiedzę w zakresie zastosowania maszyn i urządzeń w procesie zagospodarowania odpadów, ich roli i miejsca w instalacjach technologicznych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę dotyczącą zasad współpracy urządzeń w układach technologicznych, konstrukcji zespołu urządzeń, doboru urządzeń pod względem wydajności i metod zagospodarowania odpadów. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Podstawowe definicje (maszyny, urządzenia, sprzęt mechaniczny, narzędzia). Systematyka urządzeń do rozdrabniania.
2. Systematyka kruszarek. Kruszarki szczękowe, stożkowe, wirnikowe (młotkowe, listwowe, wertykalne), walcowe, wysokociśnieniowe prasy walcowe, ich budowa, zasada działania i zastosowanie. Sposoby regulacji parametrów technologicznych i ich wpływ na jakość i wydajność produktów.
3. Shreddery, nożyce, dezintegratory nożowe – ich podział, budowa, zasada działania i zastosowanie. Parametry technologiczne i ich wpływ na jakość i wydajność produktów. Przykłady technologiczne strzępiarni odpadów metalowych, gumowych i organicznych.
4. Systematyka młynów. Młyny grawitacyjne bębnowe, rurowe i samomielące; pionowe młyny kulowe; rolowo i kulowo-misowe; palcowo-talerzowe; pierścieniowo-bębnowe; wirnikowe;
strumieniowe, ich budowa, zasada działania i zastosowanie.
5. Maszyny do oczyszczania (płukania) odpadów i surowców mineralnych z zanieczyszczeń. Płuczki bębnowe, korytowe, ciśnieniowe – budowa, zasada działania.
6. Maszyny i urządzenia do klasyfikacji mechanicznej. Ruszty, klasyfikatory prętowe, przesiewacze – podział, budowa, zasada działania i zastosowanie. Regulacja parametrów
technologicznych i ich wpływ na proces klasyfikacji.
7. Urządzenia do klasyfikacji przepływowej (klasyfikatory hydrauliczne i powietrzne). Systematyka tych urządzeń i zakresy stosowania.
8. Urządzenia do rozdziału grawitacyjnego, separatory do wzbogacania z cieczą ciężką, osadzarki, stoły koncentracyjne, separatory zwojowe.
9. Maszyny flotacyjne. Systematyka maszyn flotacyjnych i zastosowanie maszyn różnego typu.
10. Separatory magnetyczne i elektryczne – systematyka, budowa i przykłady zastosowania.
11. Systematyka urządzeń do zagęszczania i odwadniania: hydrocyklony, zgęszczacze, filtry i prasy filtracyjne – ich konstrukcja i charakterystyki technologiczne oraz zastosowanie.
12.Urządzenia i maszyny do kompaktowania (zagęszczania), brykietowania, grudkowania.
13. Urządzenia do podawania, transportu, gromadzenia i rozdzielania strumienia odpadów w zakładach utylizacji.

Laboratory classes:

1. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn rozdrabniających (młyny, kruszarki, shreddery). Ocena wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych maszyn na efekty procesu rozdrabniania.
- Kilkustadialne kruszenie wybranych odpadów o różnej podatności na rozdrabnianie w kruszarkach szczękowych i walcowych. Wyznaczanie stopni rozdrobnienia. Charakterystyki porównawcze kruszarek
- Wpływ właściwości fizyko-mechanicznych odpadów komunalnych na efekty rozdrabniania w shredderze nożowo-rusztowym.
2. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn do klasyfikacji mechanicznej. Ocena wpływu trajektorii kołowej i prostoliniowej ruchu rzeszota przesiewacza na efekty procesu klasyfikacji.
3. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy maszyn do wzbogacania grawitacyjnego (osadzarka, stół koncentracyjny), flotacyjnego i magnetycznego. Analiza wpływu zmiany parametrów eksploatacyjnych maszyn na efekty ich pracy.
4. Zapoznanie się z budową i obsługą pracy grudkownika. Analiza wpływu parametrów technologicznych na grudkowanie wybranych odpadów w grudkowniku bębnowym.
5. Opracowywanie schematu ilościowo-jakościowego, dobór maszyn i ich parametrów
konstrukcyjno-eksploatacyjnych, opracowanie schematu maszynowego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 12 h
Participation in laboratory classes 15 h
Participation in lectures 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa = 0,7 oceny z egzaminu + 0,3 oceny z zaliczenia laboratorium.

Prerequisites and additional requirements:

Student na ćwiczeniach laboratoryjnych ma obowiązek posiadania obuwia i odzieży ochronnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Girczys J.: Procesy utylizacji odpadów stałych. Monografie nr 100. Wyd. Polityki Częstochowskiej, Częstochowa 2004.
2. Kacperski W. T.: Inżynieria Środowiska. T.2. Gospodarka odpadami. Wyd. Z.P. Politechniki Radomskiej, Radom 2003.
3. Battaglia A. Banaszewski T.: Maszyny do przeróbki węgla, rud i surowców mineralnych. Część I. Maszyny do przesiewania i rozdrabniania. PWN. Warszawa – Kraków 1972.
4. Blaschke S.: Przeróbka mechaniczna kopalin. Cz. I. Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1982
5. Blaschke Z., Brożek M., Mokrzycki E., Ociepa Z., Tumidajski T.: Zarys technologii procesów przeróbczych. Górnictwo cz. V. Wydawnictwa AGH. Skrypt uczelniany nr 768, Kraków 1981
6. Drzymała Z.: Badania i podstawy konstrukcji młynów specjalnych. Praca zbiorowa. Wyd. PWN. Warszawa 1992
7. Grzelak E.: Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej surowców mineralnych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975
8. Nawrocki J.: Budowa i eksploatacja kruszarek. Gliwice 1974
9. Pahl M. H.: Praxiswissen Verfahrenstechnik – Zerkleinerungstechnik. Fachbuchverlag Lepzig/Verlag TÜV Rheinland, Köln 1993
10. Poradnik Górnika t. 5., Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1976
11. Rosik-Dulewska C.: Podstawy Gospodarki Odpadami. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa 2005.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Gawenda T. 2009: Klasyfikacja drobnych piasków w klasyfikatorach przepływowych hydraulicznych poziomo i pionowo-prądowych. Surowce i Maszyny Budowlane, s.60-66, Branżowy Magazyn Przemysłowy, 3/2009, Wyd. BMP Sp. z o.o. Racibórz.
2. Gawenda T. 2009: Główne aspekty rozdrabniania twardych surowców mineralnych w wysokociśnieniowych prasach walcowych, Górnictwo i Geoinżynieria Wyd. AGH, zeszyt 4, s.89-100, Kraków
3. Gawenda T. 2009 : Analiza zawartości ziaren nieforemnych w kruszywach pochodzących z odpadów przywęglowych uzyskiwanych w kruszarkach szczękowych. Surowce i Maszyny Budowlane, Wyd. BMP, s.22-27, 1/2009, Racibórz.
4. Gawenda T. 2010: Problematyka doboru maszyn kruszących w instalacjach produkcji kruszyw mineralnych, Górnictwo i Geoinżynieria nr. 34 z. 4 s. 195–209 Polski Kongres Górniczy, Kraków.
5. Gawenda T. 2010: Kruszarki wirnikowe udarowe w produkcji kruszyw mineralnych. Surowce i Maszyny Budowlane; Wyd. BMP, nr 4 s. 66–71. Racibórz.
6. Gawenda T. 2012: Analiza efektów rozdrabniania w granulatorze stożkowym w zależności od wielkości uziarnienia nadawy i jego obciążenia. Górnictwo i geologia XVII. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, s. 71–83, Wrocław.
7. Gawenda T. 2013: Analiza porównawcza mobilnych i stacjonarnych układów technologicznych przesiewania i kruszenia. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15. Rok 2013 (Annual Set of Enviroment Protection, Volume 12. Year 2013) Koszalin.
8. Gawenda T. 2013: Wpływ rozdrabniania surowców skalnych w różnych kruszarkach i stadiach kruszenia na jakość kruszyw mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; Tom 29, zeszyt 1, Kraków.
9. Gawenda T., Olejnik T. 2008: Produkcja kruszyw mineralnych z odpadów powęglowych w Kompanii Węglowej S. A. na przykładzie wybranych kopalń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi; t. 24 z. 2/1 s. 27–42, Kraków.
10. Gawenda T. Saramak D. 2014: Influence of selected work parameters of the rolling screen operation on screening effects. Physicochemical Problems of Mineral Processing. vol. 50 iss. 1, s. 337–347.

Additional information:

Student może uzyskać zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym i jednym terminie poprawkowym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z kolokwium oraz obronione wszystkie sprawozdania.
Obecność na ćwiczeniach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Jeżeli Student opuścił więcej niż 20% ćwiczeń, może nie uzyskać zaliczenia i nie być dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Usprawiedliwiona nieobecność może być odrobiona z inną grupą, tylko za zgodą obu prowadzących i pod warunkiem, że na ćwiczeniach realizowany jest ten sam temat oraz jest wolne miejsce przy stanowisku. W razie braku możliwości odrobienia zajęć, innym sposobem jest opracowanie zagadnienia ustalonego z prowadzącym.
Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych.
Kolokwium zaliczeniowe oraz egzamin zostaną przeprowadzone w formie pytań otwartych. Student ma możliwość podniesienia oceny pozytywnej na wyższą, jeżeli wykazywał się aktywnością na ćwiczeniach i wykładach oraz obecnością na wykładach.