Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Główne nurty muzyki popularnej
Course of study:
2017/2018
Code:
HKL-2-124-KW-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Audiovisual Culture and Graphic Design
Field of study:
Cultural Studies
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Module summary

Główne nurty muzyki popularnej to kurs przedstawiający główne nurty badawcze nad muzyką popularną oraz najważniejsze gatunki muzyki popularnej w kontekście społeczno-kulturowym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zdolność do efektywnego organizowania pracy projektowej i analitycznej KL2A_K03 Essay
Skills
M_U001 Student rozumie czym wyróżnia się muzyka popularna od innych rodzajów muzyki (np. klasycznej, ludowej etc.), umie powiązać muzykę popularną z jej kulturowym kontekstem. KL2A_U04 Essay
Knowledge
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z teorią i badaniami muzyki popularnej, ma wiedzę na temat historii naukowej refleksji nad muzyką popularną i jej współczesnym kształcie, zna historię rozwoju muzyki popularnej w Polsce i na świecie KL2A_W25 Essay
M_W002 Student ma wiedzę na temat poszczególnych form muzyki popularnej – zna ich historię, specyfikę i społeczno-kulturowe znaczenie KL2A_W07 Essay
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zdolność do efektywnego organizowania pracy projektowej i analitycznej + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student rozumie czym wyróżnia się muzyka popularna od innych rodzajów muzyki (np. klasycznej, ludowej etc.), umie powiązać muzykę popularną z jej kulturowym kontekstem. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawową terminologię związaną z teorią i badaniami muzyki popularnej, ma wiedzę na temat historii naukowej refleksji nad muzyką popularną i jej współczesnym kształcie, zna historię rozwoju muzyki popularnej w Polsce i na świecie + - - - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat poszczególnych form muzyki popularnej – zna ich historię, specyfikę i społeczno-kulturowe znaczenie + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Wprowadzenie
2. Dzieje refleksji o muzyce popularnej w kontekście kultury popularnej
3. Studia nad muzyką popularną a socjologia muzyki
4. Koncepcja produkcji kultury, pól produkcji kultury i scen muzycznych
5. Studia nad fanami i zjawisko neoplemion
6. Powojenna muzyka młodzieżowa i rock’n’roll
7. Rock lat 60. XX – polityka i kontrkultura
8. Punk and punk rock
9. Heavy metal
10. Reggae i rastafarianie
11. Muzyka rap i kultura hip hop
12. Disco polo – polski fenomen muzyki popularnej
13. Bhangra i współczesna azjatycka muzyka taneczna
14. Współczesna muzyka taneczna i kultura klubowa
15. Młodzi, muzyka, nostalgia – po co refleksja nad muzyką popularną

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa wystawiona będzie na podstawie pracy pisemnej (eseju) dotyczącej tematyki wykładów, którą student zobowiązany jest oddać na przedostatnich zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Brak.

Recommended literature and teaching resources:

Literatura podstawowa:
Bennett A., Cultures of Popular Music, Buckingham 2001.
Cutler C., O muzyce popularnej. Pisma teoretyczno-krytyczne, przeł. I. Socha, Kraków, 1999.
Gałuszka P., Nowe nurty badawcze w studiach nad muzyką popularną – przegląd wybranych koncepcji, „Przegląd socjologiczny”, nr 3/2015, s. 113-129.
Horner B., Swiss Th (ed.), Key Terms in Popular Music and Culture, Oxford 1999.
Piotrowski G., Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, PIW, Warszawa 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Media jako przestrzenie muzyki — [Media as area of music] / red. Magdalena PARUS, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — 304 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65155-31-3

2. Media, muzyka, dziennikarstwo — [Media, music, journalism] / Magdalena PARUS, Artur Trudzik // W: Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-31-3. — S. 7–14

3. Na froncie muzyki : socrealistyczny dyskurs o muzyce w Polsce w latach 1948–1955 / Sławomir Wieczorek. — Wrocław, 2014 — On the musical front : socialist realist discourse on music in Poland, 1948–1955. — Wrocław, 2014 / Rec. Magdalena PARUS // Central European Journal of Communication ; ISSN 1899-5101. — 2015 vol. 8 no. 2, s. 318–320

4. Obecność Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w PRL-owskich przewodnikach turystycznych po Opolu i Opolszczyźnie — The presence of the National Festival of Polish Song in Opole in tourism guides on Opole and Opole region in the times of Polish People’s Republic / Magdalena PARUS // W: Przewodniki w kulturze / pod red. Krzysztofa Łukasiewicza i Izoldy Topp. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. — (Acta Universitatis Wratislaviensis ; ISSN 0239-6661 ; no. 3649. Prace Kulturoznawcze ; ISSN 0860-6668 ; 17). — ISBN: 978-83-229-3488-3. — S. 113–121. — Bibliogr. w formie przypisów, Summ.

5. Relacje prasowe o Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na przykładzie tygodnika “Polityka” w latach 1963–1989 — [Press relations for The National Festival of Polish Music in Opole i. e. weekly magazine “Polityka” in 1963–1989] / Magdalena PARUS // W: Media jako przestrzenie muzyki / red. Magdalena Parus, Artur Trudzik. — Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. — ISBN: 978-83-65155-31-3. — S. 289–304. — Bibliogr. s. 304

6. Muzyka : terytoria kulturowe — [Music : cultural territories] / Magdalena PARUS, Magdalena Szpunar // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2017 nr 3 Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce, s. 10–13. — M. Parus – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7. \emph{Oral history} i badania nad historią muzyki popularnej — Oral history and research on the history of popular music / Magdalena PARUS // Kultura Współczesna : Teoria, Interpretacje, Praktyka ; ISSN 1230-4808. — 2017 nr 3 Muzyka w kulturze. Kultura w muzyce, s. 58–67. — Bibliogr. w formie przypisów

8. Walka Dawida z Goliatem, czyli rock w opolskim amfiteatrze / Magdalena PARUS // W: „Głowa mówi…” [Dokument elektroniczny] : polski rock lat 80. / red. nauk. Marek Jeziński, Michał Pranke, Paweł Tański. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Toruń : „ProLog. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne”. Zakład Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej. Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018. — (EpiLog Seria Wydawnicza ; t. 13). — e-ISBN: 978-83-945673-2-3. — S. 86–97. — Bibliogr. s. 96–97. — tekst: https://issuu.com/prolog_pismo/docs/g__owa_m__wi…-polski-rock-lat-80.

9. Jak przedstawić piosenkę, czyli Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu — How to present a song – Polish Song Museum / Magdalena PARUS // Edukacja Humanistyczna ; ISSN 1507-4943. — 2018 nr 1, s. 163–171. — Bibliogr. s. 170. — tekst: https://wshtwp.pl/img/eh/1-2018/163-172.pdf

Additional information:

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale mile widziana.