Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic modules for specialty

 
AMA-2-102-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-103-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Obligatory basic modules

 
AMA-2-105-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

SEMINARS

 
AMA-2-104-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Group of facultative modules - SEM. I (MI - Mathematics in computer science)

The rules for selecting groups/modules: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach zimowych z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze zimowym. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych dostępnych w roku akademickim 2017/18. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 120 godz.

12
 
Expand/collapse content
AMA-2-106-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-107-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
AMA-2-108-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-109-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-110-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-111-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-112-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-113-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-114-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
AMA-2-115-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-116-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-117-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-118-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Język obcy

2
 
AMA-2-101-MI-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic modules for specialty

 
AMA-2-201-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-202-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-203-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Obligatory basic modules

 
AMA-2-206-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

SEMINARS

 
AMA-2-204-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Group of facultative modules - SEM. II (MI)

The rules for selecting groups/modules: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach letnich z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze letnim. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych dostępnych w roku akademickim 2017/18. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 30 godz.

4
 
Expand/collapse content
AMA-2-207-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-209-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-210-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-211-MI-s 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 8
+
AMA-2-212-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-213-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-214-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-215-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-216-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-217-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-218-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-219-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-220-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Module of social sciences

The rules for selecting groups/modules: Przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego

2
 
Expand/collapse content
AMA-2-205-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-208-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Basic modules for specialty

 
AMA-2-302-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-303-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

SEMINARS

 
AMA-2-304-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Group of facultative modules - SEM. III (MI)

The rules for selecting groups/modules: -
Przedmioty należy wybrać z listy przedmiotów realizowanych w semestrach zimowych z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia semestru. Tutaj można znaleźć przedmioty realizowane na innych specjalnościach w semestrze zimowym. Poniżej programu studiów znajduje się lista innych przedmiotów obieralnych. Łączna minimalna liczba godzin zajęć dla tej grupy wynosi 150 godz.

16
 
Expand/collapse content
AMA-2-301-MI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-305-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-306-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-307-MI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-308-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-309-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-310-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-311-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-312-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-313-MI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-314-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-315-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-316-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-317-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-318-MI-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obligatory basic modules

 
AMA-2-402-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

SEMINARS

 
AMA-2-404-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

Praca dyplomowa (magisterska)

20
 
Expand/collapse content
AMA-2-405-MI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 20
+

Przedmiot humanistyczny

The rules for selecting groups/modules: Można wybrać wykład Historia matematyki prowadzony na WMS lub przedmiot z oferty Wydziału Humanistycznego.

3
 
Expand/collapse content
AMA-2-403-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Group of facultative modules - SEM. IV

The rules for selecting groups/modules: – przedmioty należy wybrać z listy PRZEDMIOTÓW DO WYBORU W SEMESTRZE LETNIM z uwzględnieniem liczby punktów ECTS wymaganej do zaliczenia bloku. Łączna minimalna liczba godzin dla tej grupy wynosi 30 godz.

1
 

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

0) Dodatkowe wymagania dla planów studiów II stopnia - bloki kierunkowe B4-B8

The rules for selecting groups/modules: Program studiów II stopnia każdy student tworzy indywidualnie przy czym program studiów, niezależnie od specjalności, musi zawierać conajmniej jeden spośród poniższych zestawów przedmiotów obejmujących tzw. zakresy treści kierunkowych (The program of the second cycle is individually created by student. Regardless of specialty, the program should contain at least one of the following sets of directional subjects):

B4 – równania różniczkowe:
1) równania fizyki matematycznej I,
2) równania fizyki matematycznej II,
3) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych;

B5 – geometria i topologia:
1) geometria różniczkowa,
2) topologia II;

B6 – metody stochastyczne i statystyka matematyczna:
1) rachunek prawdopodobieństwa lub procesy stochastyczne,
2) statystyka matematyczna;

B7 – matematyka dyskretna i matematyczne podstawy informatyki:
1) teoria grafów,
2) złożoność obliczeniowa,
3) automaty i sieci Petriego,
4) metody probabilistyczne matematyki dyskretnej;

B8 – metody numeryczne:
1) analiza numeryczna,
2) metody numeryczne równań różniczkowych zwyczajnych,
3) metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych,
4) metody obliczeniowe i ich komputerowa realizacja;

(———————————————————)

 
Expand/collapse content
AMA-2-001-MI-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-

1) SELECTED MODULES IN THE WINTER SEMESTER 2017/18 (MI)

The rules for selecting groups/modules: -
Pełną ofertę dydaktyczną przedmiotów obieralnych w roku 2017/18 można znaleźć w zakładce programu studiów dla kierunku Matematyka – bez wyboru specjalności.

 
AMA-2-002-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-003-MI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-004-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-005-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-006-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-008-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-009-MI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-010-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-011-MI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-013-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-015-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-016-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-017-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-2-018-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-019-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-021-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-071-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-072-MI-s 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 4
-
AMA-2-080-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-089-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-091-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-097-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+

2) SELECTED MODULES IN THE SUMMER SEMESTER 2017/18 (MI)

The rules for selecting groups/modules: -
Pełną ofertę dydaktyczną przedmiotów obieralnych w roku 2017/18 można znaleźć w zakładce programu studiów dla kierunku Matematyka – bez wyboru specjalności.

 
AMA-2-012-MI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-023-MI-s 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 4
+
AMA-2-024-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-026-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-2-027-MI-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-029-MI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-030-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-031-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-033-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-034-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-069-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-070-MI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-081-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-087-MI-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-090-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-092-MI-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-093-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

3) Modules in a foreign language in the winter semester 2017/2018

 
AMA-2-035-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
AMA-2-036-MI-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 60 6
+
AMA-2-037-MI-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
AMA-2-038-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
AMA-2-073-MI-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+
AMA-2-079-MI-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+
AMA-2-085-MI-s 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-095-MI-s 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 4
+

4) Modules in a foreign language in the summer semester 2017/2018

 
AMA-2-039-MI-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+
AMA-2-040-MI-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-2-086-MI-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 6
+

5) Seminars in the winter semester 2017/2018

 
AMA-2-028-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-041-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-042-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-043-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-044-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-045-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-046-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-047-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-048-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-049-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-050-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-051-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-052-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-053-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-054-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-074-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-075-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-076-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-077-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-082-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-083-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-094-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-098-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-

6) Seminars in the summer semester 2017/2018

 
AMA-2-022-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-025-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-032-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-055-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-056-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-057-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-058-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-059-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-060-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-061-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-062-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-063-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-064-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-065-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-066-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-067-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-068-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-078-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-084-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-2-088-MI-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-