Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-036-MZ-s
Name:
Selected Topics of Applied Mathematics
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Module summary

Przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. Wykłady prowadzone przez zaproszonych gości.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce MA2A_W03, MA2A_W04, MA2A_W05, MA2A_U03, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_W06, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_W07, MA2A_K03, MA2A_U04, MA2A_U20, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K05, MA2A_K04, MA2A_U13 Activity during classes,
Oral answer,
Report
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym MA2A_W03, MA2A_W04, MA2A_W05, MA2A_U03, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_W06, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_W07, MA2A_K03, MA2A_U04, MA2A_U20, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K05, MA2A_K04, MA2A_U13 Activity during classes,
Oral answer,
Report
Skills
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki MA2A_W03, MA2A_W04, MA2A_W05, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_W06, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K04 Activity during classes,
Oral answer,
Report
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie MA2A_W03, MA2A_W04, MA2A_W05, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_W06, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K04 Activity during classes,
Oral answer,
Report
Knowledge
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. MA2A_W03, MA2A_W04, MA2A_W05, MA2A_U01, MA2A_W02, MA2A_W06, MA2A_K01, MA2A_U02, MA2A_U14, MA2A_U04, MA2A_U16, MA2A_K02, MA2A_W01, MA2A_U10, MA2A_K04 Activity during classes,
Examination,
Test,
Oral answer
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce - - - - + - - - - - -
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki - - - - + - - - - - -
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Konwersatorium prowadzone przez wielu wykładowców na zaproszenie osoby prowadzącej przedmiot. Zajęcia prowadzone przez poszczególne osoby będą mogły się różnić długością (od 2 do kilkunastu godzin), formą (ćwiczenia, wykład itp.), jak i zakresem materiału (byle dotyczył on aspektów zastosowań matematyki). Tematem mogą być aktualnie prowadzone badania. Przewidywana jest możliwość wystąpień gości wydziału. W konsekwencji, niektóre zajęcia mogą być prowadzone po angielsku.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 28 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa OK jest równa ocenie z pisemnego sprawozdania i oceny aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None