Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-057-MZ-s
Name:
Graph Coloring
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Pilśniak Monika (pilsniak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Pilśniak Monika (pilsniak@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim MA2A_K06, MA2A_W06, MA2A_W13 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MA2A_K02, MA2A_U03, MA2A_W02 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
M_U003 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium MA2A_U01, MA2A_U13, MA2A_U02 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MA2A_W05 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Program seminarium obejmuje zapoznanie się z wybranymi, najnowszymi trendami w dziedzinie kolorowania grafów. Studenci przygotowują referaty na podstawie fachowej literatury matematycznej (anglojęzycznej) i prezentują je na seminarium. Intensywny rozwój teorii pozwoli każdemu uczestnikowi seminarium zaprezentować inną metodę znaczenia krawędzi lub wierzchołków grafu, zapoznając wszystkich z różnorodnością definicji, wyników i technik dowodzenia w tej dziedzinie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Preparation for classes 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium. Warunkiem ubiegania się o zaliczenie przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Pilśniak, Monika; Woźniak, Mariusz;
On the total-neighbor-distinguishing index by sums; Graphs Comb. 31, No. 3, 771-782 (2015).

2. Broere, Izak; Pilśniak, Monika; The distinguishing index of infinite graphs;
Electron. J. Comb. 22, No. 1, Research Paper P1.78, 10 p., electronic only (2015).

3. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Distinguishing graphs by edge-colourings.; Eur. J. Comb. 45, 124-131 (2015).

4. Imrich, Wilfried; Kalinowski, Rafał; Lehner, Florian; Pilśniak, Monika;
Endomorphism breaking in graphs; Electron. J. Comb. 21, No. 1, Research Paper P1.16, 13 p., electronic only (2014).

5. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Przybyło, Jakub; Woźniak, Mariusz; How to personalize the vertices of a graph? Eur. J. Comb. 40, 116-123 (2014).

6. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Przybyło, Jakub; Woźniak, Mariusz; Can colour-blind distinguish colour palettes? Electron. J. Comb. 20, No. 3, Research Paper P23, 12 p., electronic only (2013).

7. Borowiecki, Mieczysław; Grytczuk, Jarosław; Pilśniak, Monika; Coloring chip configurations on graphs and digraphs; Inf. Process. Lett. 112, No. 1-2, 1-4 (2012).

Additional information:

None