Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-062-MZ-s
Name:
Combinatorics on Words and Cryptography 2
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. Foryś Wit (foryswit@wms.mat.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Foryś Wit (foryswit@wms.mat.agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne uczestnikom seminarium MA2A_U01, MA2A_U13, MA2A_U02 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MA2A_W03, MA2A_K02, MA2A_U02 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
M_U003 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim MA2A_K06, MA2A_W06, MA2A_W13 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
Knowledge
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MA2A_W05 Activity during classes,
Oral answer,
Scientific paper
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne uczestnikom seminarium - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
M_U003 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Program seminarium obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu kombinatoryki na słowach, algebraicznej teorii kodowania i kryptologii. W miarę możliwości słuchaczy referowane są również aktualne prace wskazane przez prowadzącego seminarium. Uczestnik seminarium zostaje wprowadzony w problematykę i metody kombinatoryki na słowach, jak również teorii kodowania i kryptologii.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 57 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 25 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium. Warunkiem ubiegania się o zaliczenie przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Prace z czasopism oraz preprinty wskazane przez prowadzącego.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None