Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-077-MZ-s
Name:
Application of the Theory of Cooperative Games in Economics and Finance (2)
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Rydlewski Jerzy (ry@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Mielczarek Dominik (dmielcza@wms.mat.agh.edu.pl)
dr Rydlewski Jerzy (ry@agh.edu.pl)
Module summary

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, potrafi określić czego nie rozumie MA2A_K02, MA2A_K01, MA2A_K05 Activity during classes,
Presentation
Skills
M_U001 umie wyznaczyć strategię wygrywającą MA2A_U16, MA2A_U04 Activity during classes,
Presentation,
Project
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia z teorii gier kooperacyjnych MA2A_W02, MA2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Project
M_W002 zna podstawowe gry kooperacyjne, zna model matematyczny odpowiadający danej grze MA2A_W02, MA2A_W06 Activity during classes,
Presentation,
Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 wie, że matematyki należy uczyć się ze zrozumieniem, potrafi określić czego nie rozumie - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 umie wyznaczyć strategię wygrywającą - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia z teorii gier kooperacyjnych - - - - - + - - - - -
M_W002 zna podstawowe gry kooperacyjne, zna model matematyczny odpowiadający danej grze - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
Zastosowanie teorii gier w ekonomii i finansach.

Seminarium dotyczy głównie zastosowań klasycznych wyników z Teorii Gier w naukach ekonomicznych.
Na seminarium słuchacze dowiedzą się o twierdzeniach Nasha jak również o wartości Shapleya.
Część seminarium będzie poświęcona grą kombinatorycznym, głównie pokazana zostały metody wyznaczania strategii wygrywających w tych grach.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 28 h
Contact hours 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest wygłoszenie referatu. Temat referatu zostanie przydzielony wszystkim studentom na pierwszym seminarium. Aby uzyskać zaliczenie trzeba wygłosić referat.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość analizy matematycznej i algebry liniowej.Podstawy matematyki dyskretnej.

Recommended literature and teaching resources:

1. G. Owen “Teoria Gier”

2. Thomas S. Ferguson “Game Theory”

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Szlachtowska, Ewa; Mielczarek, Dominik; Generalized duality mapping; J. Indian Math. Soc., New Ser. 82, No. 1-2, 169-183 (2015).

2. Rydlewski, Jerzy P.; Mielczarek, Dominik; On the maximum likelihood estimator in the generalized beta regression model; Opusc. Math. 32, No. 4, 761-774 (2012).

3. Szlachtowska, Ewa; Mielczarek, Dominik; On the uniqueness of minimal projections in Banach spaces.
Opusc. Math. 32, No. 3, 579-590 (2012).

4. Mielczarek, Dominik; Minimal and co-minimal projections in spaces of continuous functions;
Opusc. Math. 30, No. 4, 457-464 (2010).

5. Analysis of lithofacies cyclicity in the Miocene Coal Complex of the Bełchatów lignite deposit, south-central Poland; Wojciech MASTEJ, Tomasz BARTUŚ, Jerzy RYDLEWSKI; Geologos [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2015 vol. 21 no. 4, s. 285–302.

6. On geometric ergodicity of skewed – SVCHARME models, Jerzy P. RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska, Statistics & Probability Letters ; ISSN 0167-7152. — 2014 vol. 84, s. 192–197.

7. Sparse methods for analysis of sparse multivariate data from big economic databases; Daniel Kosiorowski, Dominik MIELCZAREK, Jerzy RYDLEWSKI, Małgorzata Snarska; Statistics in Transition : new series : an international journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2014 vol. 15 no. 1, s. 111–132.

Additional information:

None