Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
AMA-2-315-MZ-s
Name:
Risk Management - Case Studies
Faculty of:
Applied Mathematics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Matematyka w zarządzaniu
Field of study:
Mathematics
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Kobak Piotr (kobak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Kobak Piotr (kobak@agh.edu.pl)
Module summary

Klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad analizowanym przypadkiem firmy narażonej na ryzyko MA2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie MA2A_U18, MA2A_U16 Activity during classes
M_U005 Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem MA2A_U18 Activity during classes
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego MA2A_W09 Activity during classes
M_W002 Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem MA2A_W07 Activity during classes
M_W003 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych o symetrycznej i niesymetrycznej funkcji wypłaty MA2A_W09 Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi pracować zespołowo nad analizowanym przypadkiem firmy narażonej na ryzyko - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać analizy ryzyka finansowego w firmie - - - - + - - - - - -
M_U005 Potrafi dobrać optymalną strategię osłony przed ryzykiem - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe rodzaje ryzyka finansowego - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna klasyczne instrumenty pochodne osłony przed ryzykiem - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna metody wyceny instrumentów pochodnych o symetrycznej i niesymetrycznej funkcji wypłaty - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

1. Parametry greckie i ich zastosowanie do osłony przed ryzykiem.

2. Osłona przez ryzykiem zmian stóp procentowych.

3. Osłona portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych.

4. Wycena obligacji korporacyjnych.

5. Wycena firm.

6. Decyzje strategiczne w zarządzaniu firmą. Wykorzystanie instrumentów pochodnych.

7. Ryzyko kredytowe. Osłona przez ryzykiem bankructwa.

8. Problem wyceny obligacji narażonych na ryzyko bankructwa i wyznaczenia implikowanej stopy procentowej.

9. Strategie opcyjne (spread, butterfly, straddle).

10. Budowa strategii o zadanym profilu wypłaty.

11. Opcje egzotyczne i ich wykorzystanie.

12. Osłona przed ryzykiem zmiany kursu walutowego.

13. Wykorzystanie opcji do zarządzania wartością narażoną na ryzyko (VaR).

14. Aspekty praktyczne związane z finansami firm.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in conversation seminars 30 h
Preparation for classes 20 h
Contact hours 2 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną oceny kolokwium i aktywności na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagana znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych. Wymagana znajomość wyceny instrumentów finansowych.

Recommended literature and teaching resources:
  1. G. C. Chacko, V. Dessian, P. A. Hecht, A. Sjoman, Financial Instruments and Markets, Wiley, 2006.
  1. E. Dimson, P. Marsh. Cases in Corporate Finance, 1988.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None