Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obligatory courses

 
AMA-1-101-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 7
+
AMA-1-102-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 11
+
AMA-1-103-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 9
-
AMA-1-104-s 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Other obligatory courses

 
AMA-1-105-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

szkolenie BHP

 
Expand/collapse content
AMA-1-107-s
The module has not been published by the person responsible for it.
szkolenie BHP
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obligatory courses

 
AMA-1-201-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+
AMA-1-202-s 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 10
+
AMA-1-203-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
-

Other obligatory courses

 
AMA-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Module of social sciences or humanities

2
 
Expand/collapse content
AMA-1-205-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Foreign language (sem. 2)

The rules for selecting groups/modules: Pierwszy semestr nauki wybranego języka obcego (30 godzin).
Blok JĘZYK OBCY realizowany jest w semestrach 2, 3 i 4 studiów. Wyboru języka obcego należy dokonać spośród języków umieszczonych w OFERCIE JĘZYKOWEJ SJO zgodnie z aktualnymi zasadami nauki języków obcych w AGH.

0
 
Expand/collapse content
AMA-1-204-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
AMA-1-206-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 1/3
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obligatory courses

 
AMA-1-301-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-302-s 60 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 12
+
AMA-1-304-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-307-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other obligatory courses

 
AMA-1-305-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Foreign language (sem. 3)

The rules for selecting groups/modules: Drugi semestr nauki wybranego języka obcego (45 godzin).

0
 
Expand/collapse content
AMA-1-303-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
AMA-1-306-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 2/3
0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obligatory courses

 
AMA-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-405-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
AMA-1-407-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other obligatory courses

 
AMA-1-403-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Computer science module (sem. 4)

The rules for selecting groups/modules: -

4
 
AMA-1-406-s 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-

Foreign language (sem. 4)

The rules for selecting groups/modules: Ostatni semestr nauki języka obcego (60 godzin). Moduł kończy się egzaminem na poziomie B2.

5
 
Expand/collapse content
AMA-1-401-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Russian B2 course - compulsory course of 135 hours for students of FIRST-CYCLE studies - semester 3/3
0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
AMA-1-404-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Obligatory courses

 
AMA-1-502-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-
AMA-1-503-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Other obligatory courses

 
AMA-1-504-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

SEMINAR

 
AMA-1-509-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 3
-

Group of facultative modules (sem. 5)

The rules for selecting groups/modules: W semestrze 5 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w wymiarze 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń i kończy się egzaminem oraz uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow.

12
 
Expand/collapse content
AMA-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-505-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-507-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-511-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-512-s 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-514-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Ochrona własności intelektualnej

 
Expand/collapse content
AMA-1-602-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Ochrona własności intelektualnej
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
-

SEMINAR

 
AMA-1-601-s 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-607-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 10
-

PRAKTYKA ZAWODOWA

The rules for selecting groups/modules: Praktyka studencka w wymiarze 3 tygodni powinna być zrealizowana po I lub II roku studiów. Za zaliczenie praktyki student otrzymuje 3 ECTS.

 
Expand/collapse content
AMA-1-618-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 90 3
-

Group of facultative modules (sem. 6)

The rules for selecting groups/modules: W semestrze 6 należy wybrać dwa moduły, z których każdy jest prowadzony w łącznym wymiarze 60 godzin wykładów i ćwiczeń, kończy się egzaminem i uzyskać po 6 ECTS za zaliczenie każdego z modułow. Przedmioty “Kody blokowe” i “Kombinatoryka ekstremalna” powinny tworzyć jeden moduł.

12
 
Expand/collapse content
AMA-1-606-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-608-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-609-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-610-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-612-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-613-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4
+
AMA-1-614-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-615-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-616-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+
AMA-1-617-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 6
+

Module in a foreign language

The rules for selecting groups/modules: Podczas studiów pierwszego stopnia należy zaliczyć przedmiot matematyczny wykładany w języku obcym za przynajmniej 3 ECTS.

3
 
Expand/collapse content
AMA-1-603-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
AMA-1-605-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 5
+

Przedmiot humanistyczny- filozofia i historia matematyki

3
 
AMA-1-604-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
+

Completion of modules in any semester

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Elective modules of the winter semester

 
AMA-1-003-s 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3
+

Modules of social sciences or humanities

 
AMA-1-004-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-015-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
AMA-1-018-s 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-