Semester 1, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-101-ET-s 26 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 65 4
-
RBM-2-102-ET-s 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 78 5
-
RBM-2-103-ET-s 26 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-104-ET-s 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RBM-2-106-ET-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-105-ET-s 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RBM-2-107-ET-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 4
+

HS II

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z przedmiotów

2
 
RBM-2-110-ET-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-111-ET-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Specjalnościowe obieralne 1

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów danej specjalności

3
 
RBM-2-108-ET-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-109-ET-s 14 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Semester 2, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Kanon MiBM 2

 
RBM-2-202-ET-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-203-ET-s 26 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
-
RBM-2-204-ET-s 14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-205-ET-s 14 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-206-ET-s 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 2
-
RBM-2-212-ET-s 14 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 28 2
-

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-201-ET-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+
RBM-2-209-ET-s 26 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 52 4
+
RBM-2-210-ET-s 14 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 40 3
+

Język obcy MiBM 2

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden język z propozycji SJO AGH

2
 
RBM-2-207-ET-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Język obcy specjalistyczny
0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
+

Specjalnościowe obieralne 2 w języku obcym

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z przedmiotów specjalnościowych w języku obcym właściwy dla danej specjalności

3
 
RBM-2-208-ET-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-211-ET-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-

Semester 3, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Specjalnościowe MiBM 2

 
RBM-2-310-ET-s 10 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 30 2
-

Moduł HS przedmioty humanistyczno-społeczne

The rules for selecting groups/modules: student wybiera jeden z zaproponowanych przedmiotów

3
 
RBM-2-301-ET-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-302-ET-s 20 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-303-ET-s 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
RBM-2-306-ET-s 7 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 30 3
-

Praca dyplomowa magisterska MiBM 2

The rules for selecting groups/modules: temat wybrany w ramach specjalności

20
 
RBM-2-304-ET-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20
-

Praktyka dyplomowa

The rules for selecting groups/modules: Zasady wyboru grup/modułów: Student odbywa 4 tygodniową praktykę (od początku 3 semestru) w wybranym zakładzie lub laboratorium

2
 
RBM-2-305-ET-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Praktyka dyplomowa
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
-

Seminarium dyplomowe BM2

The rules for selecting groups/modules: zgodnie z wybraną specjalnością

1
 
RBM-2-309-ET-s 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 1
-

Specjalnościowe obieralne 3

The rules for selecting groups/modules: student wybiera przedmiot w ramach specjalności

2
 
RBM-2-307-ET-s 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
RBM-2-308-ET-s 10 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-