Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Analog electronic circuits 3
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-509-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
5
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Gryboś Paweł (pgrybos@agh.edu.pl)
dr inż. Otfinowski Piotr (potfin@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. ME1A_K03, ME1A_K01, ME1A_K02 Execution of laboratory classes,
Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować złożony wzmacniacz. ME1A_U13, ME1A_U10, ME1A_U06, ME1A_U16, ME1A_U24, ME1A_U17, ME1A_U01, ME1A_U07 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 zna metodologie projektowania niskomocowych układów elektronicznych. ME1A_W01, ME1A_W13 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
M_W002 ma wiedzę odnośnie złożonych konfiguracji wzmacniaczy. ME1A_W01, ME1A_W13 Execution of laboratory classes,
Test,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 potrafi pracować w zespole, ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i zespołu, a także jest gotowy podporządkować się zasadom pracy zespołowej. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi scharakteryzować złożony wzmacniacz. + - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna metodologie projektowania niskomocowych układów elektronicznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę odnośnie złożonych konfiguracji wzmacniaczy. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Zaawansowane konfiguracje wzmacniaczy. Techniki poprawy parametrów częstotliwościowych układu. Układy z ujemną pojemnością i rezystancją. Systemy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Techniki projektowania układów niskomocowych – zastosowanie modelu BSIM6/EKV w projektowaniu. projektowanie w technologiach nanometrycznych.Zaawansowane konfiguracje wzmacniaczy. Techniki poprawy parametrów częstotliwościowych układu. Układy z ujemną pojemnością i rezystancją. Systemy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Techniki projektowania układów niskomocowych – zastosowanie modelu BSIM6/EKV w projektowaniu. Projektowanie w technologiach nanometrycznych.

Laboratory classes:

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje praktyczne zastosowanie, analizę oraz projektowanie wybranych rozwiązań układowych prezentowanych w trakcie wykładów.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 56 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 14 h
Participation in laboratory classes 14 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa (z ćwiczeń laboratoryjnych) jest ustalana na podstawie liczby punktów uzyskanych z:
pisemnych sprawdzianów (w trakcie których oceniane są umiejętności rozwiązywania problemów prezentowanych na wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych) oraz aktywności na zajęciach laboratoryjnych.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawy fizyki półprzewodników.
Znajomość zasad działania podstawowych elementów i analogowych układów elektronicznych.
Teoria obwodów.
Podstawy analizy matematycznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. “CMOS Analog Circuit Design”, Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg
2. “Analog Design Essentials”, Willy M.C. Sansen
3. “Analysis and Design of Analog Integrated Circuits”, Paul R. Gray, Paul J. Hurst, Stephen H. Lewis, Robert G. Meyer
4. “Układy Elektroniczne cz. I i cz. II”, J. Baranowski, Z. Nosal
5. “Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe”, A. Filipkowski

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None