Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Signal processors' applications
Course of study:
2017/2018
Code:
EME-1-609-s
Faculty of:
Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Biomedical Engineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Microelectronics in industry and medicine
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
Wetula Andrzej (wetula@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Wetula Andrzej (wetula@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. ME1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 potrafi przenieś model matematyczny przetwarzania na algorytm/program procesora sygnałowego. ME1A_U08 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 potrafi zaprojektować i uruchomić prostą aplikację z procesorem sygnałowym. ME1A_U10, ME1A_U08, ME1A_U06 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów. ME1A_W08, ME1A_W14 Activity during classes,
Test
M_W002 dysponuje podstawową wiedza odnośnie wykorzystania procesorów sygnałowych. ME1A_W08, ME1A_W14 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w celu podnoszenia kompetencji zawodowych. + - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przenieś model matematyczny przetwarzania na algorytm/program procesora sygnałowego. - - + - - - - - - - -
M_U002 potrafi zaprojektować i uruchomić prostą aplikację z procesorem sygnałowym. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna i rozumie podstawowe pojęcia dotyczące cyfrowego przetwarzania sygnałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 dysponuje podstawową wiedza odnośnie wykorzystania procesorów sygnałowych. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

1. Arytmetyka zmiennoprzecinkowa (standard IEEE 754, podstawowe operacje, problemy implementacji sprzętowej).
2. Struktura procesora sygnałowego (bloki funkcjonalne MAC i SHIFTER, układ generacji adresu, adresacja „reverse carry”).
3. Przykłady realizacji na podstawie rodzin firm Freescale, Texas Instruments i Analog Devices.
4. Specyfika listy rozkazów procesora sygnałowego (powtórzenia, pętla sprzętowa, mnożenie z akumulacją).
5. Implementacja algorytmów filtracji cyfrowej (NOI i SOI).
6. Implementacja algorytmu Szybkiej Transformaty Fouriera.
7. Komponenty aplikacji z procesorem sygnałowym.
8. Programowe środki wspomagające uruchamianie.
9. Kontrolery sygnałowe.

Laboratory classes:

1. Stanowisko modułowe z procesorem MC56311 – obserwacja działania, obsługa programowa, wprowadzanie prostych procedur.
2. Komponenty systemu (A/C , C/A, konfiguracja portów szeregowych).
3. Algorytm filtracji cyfrowej (dolnoprzepustowy i pasmowo przepustowy – skalowanie, obserwacja własności dynamicznych, dobór parametrów filtru antualiasingowego).
4. Algorytm analizy widmowej (zaprojektowanie potrójnej pętli, moduł i faza, metody pierwiastkowania, procedura współpracy z monitorem ekranowym).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 106 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in lectures 28 h
Participation in laboratory classes 28 h
Preparation for classes 25 h
Realization of independently performed tasks 25 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Punkty uzyskanych na testach przed ćwiczeniami laboratoryjnymi i z ocenianych zadań laboratoryjnych odnosi się do obowiązującej na uczelni skali ocen.

Prerequisites and additional requirements:

1. Równania różniczkowe, transformata Z
2. Układy mikroprocesorowe

Recommended literature and teaching resources:

1. Zieliński T. Cyfrowe Przetwarzanie Sygnałów, WKŁ Warszawa 2005.
2. Szabatin J. Podstawy Teorii Sygnałów, WKŁ Warszawa 1982.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None