Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Management Theories
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-101-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Filipowicz Paweł (pfilipow@zarz.agh.edu.pl)
prof. nadzw. dr hab. Lewicka Dagmara (dlewicka@zarz.agh.edu.pl)
Module summary

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką zarządzania jako nauką oraz teoriami zarządzania ze szczególnym uwzglednieniem tych, na których będzie bazowała ich praca doktorska.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wskazania zależności pomiędzy teoriami i koncepcjami zarządzania oraz wskazania kierunków ich ewolucji NZ3A_U01, NZ3A_U02 Activity during classes
M_U002 Potrafi osadzić własną problematykę badawczą w ramach współczesnych teorii i koncepcji zarządzania NZ3A_U02 Execution of a project
Knowledge
M_W001 posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań NZ3A_W01 Examination
M_W002 Zna i rozumie istotę zarządzania jako dyscypliny naukowej NZ3A_W01 Examination
M_W003 Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych NZ3A_W01 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Posiada umiejętność wskazania zależności pomiędzy teoriami i koncepcjami zarządzania oraz wskazania kierunków ich ewolucji - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi osadzić własną problematykę badawczą w ramach współczesnych teorii i koncepcji zarządzania - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada zawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej związanej z obszarem prowadzonych badań - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie istotę zarządzania jako dyscypliny naukowej - - - - + - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Treści przedmiotu (24 godz. na sali, 4 godz. w e-learningu):
• Teoretyczny i praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu
• Tożsamość nauk o zarządzaniu
• Zmiany paradygmatów zarządzania
• Klasyczne koncepcje zarządzania i podejścia integrujące dorobek klasyczny
• Uwarunkowania i istota współczesnych koncepcji i orientacji
- podejście zasobowe w zarządzaniu
- koncepcje zorientowane na człowieka
- koncepcje zorientowane na wartości
- Koncepcje zarządzania zmianami – ewolucyjne i radykalne podejście
- koncepcje doskonalenia organizacji
- koncepcje zorientowane na klienta
- koncepcje zorientowane na współdziałanie
- koncepcje zorientowane na wiedzę
- paradygmat procesowości i elastyczności.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 100 h
Module ECTS credits 4 ECTS
Participation in conversation seminars 28 h
Realization of independently performed tasks 55 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 15 h
Contact hours 2 h
Participation in e-learning classes 0 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z egzaminu skorygowana (50 %) o ocenę aktywności (50 %) na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

Brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Zakrzewska- Bielawska A. red.(2012), Podstawy Zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
2. Adamik A. red. (2013), Nauka o organizacji ujęcie dynamiczne. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
3. Czerska M., Szpitter A.A. (2010) Koncepcje zarządzania. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa.
4. Lichtarski J. (2015), Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
5. Griffin R.,(2005) Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
6. Zimniewicz K., (2000)., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2000.
7. Czerska J., (2009) Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa.
8. Martyniak A., (2001) Organizacja i zarządzanie, 70 problemów teorii i praktyki Kraków- Kluczbork.
9. Grudzewski W.M. Hejduk I.K. Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2010) Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania Warszawa Poltext.
10. Mikołajczyk Z., (2003) Zarządzanie procesami zmian organizacyjnych. GWSH, Katowice

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Lewicka D.(2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach polskich. Metody, narzędzia mierniki, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa
Lewicka D. (2014) Zapobieganie patologiom w organizacji. Rola funkcji personalnej. Wydawnictwo PWN, Warszawa
Krot K. Lewicka D.( 2016) Zaufanie w organizacji innowacyjnej, C.H. Beck, Warszawa.

Additional information:

None