Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Intellectual property protection
Course of study:
2017/2018
Code:
ZNZ-3-104-s
Faculty of:
Management
Study level:
Third-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Management Science
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Nowińska Alicja (anowinsk@zarz.agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Przejawia kreatywność w podejmowaniu decyzji o nowych produktach innowacyjnych NZ3A_K03 Test results
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować cele naukowe na podstawie informacji patentowej NZ3A_U03 Test results
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie projektów wynalazczych NZ3A_W02 Test results
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań patentowych NZ3A_W03 Test results
M_W003 Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla ochrony praw autorskich NZ3A_W01 Test results
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Przejawia kreatywność w podejmowaniu decyzji o nowych produktach innowacyjnych - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi zdefiniować cele naukowe na podstawie informacji patentowej - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada pogłębioną wiedzę związaną ze szczegółową problematyką prowadzonych badań, uwzględniającą najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie projektów wynalazczych - - - - + - - - - - -
M_W002 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu metodyki prowadzenia badań patentowych - - - - + - - - - - -
M_W003 Posiada zaawansowaną wiedzę o charakterze ogólnym dla ochrony praw autorskich - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

(Całość zajęć realizowana metodą e-learningu)
Podstawowe prawa dotyczące ochrony własności intelektualnej
Prawo własności przemysłowej.
Prawo autorskie.
Własność przemysłowa – formy własności przemysłowej
Podstawowe definicje projektów wynalazczych:
- wynalazków,
- wzorów użytkowych,
- projektów racjonalizatorskich.
Definicje wzoru przemysłowego.
Definicje znaku towarowego.
Polityka patentowa

Polityka patentowa
Zasady konwencji paryskiej.
Definicja patentu, jego ograniczenia i procedury uzyskania ochrony.
- czas trwania ochrony patentu i prawa ochronnego,
- różnice między wynalazkiem a wzorem użytkowym,
- układ PCT.

Polityka licencyjna
Rodzaje licencji.
Licencja przymusowa – kto ją wydaje i w jakich przypadkach się ją wydaje.
Wynagrodzenie dla twórców.

Informacja patentowa
Międzynarodowa klasyfikacja patentowa (MKP).
Podstawowe zbiory literatury patentowej.
Rodzaje badań patentowych.

Prawo autorskie
Autorskie prawa osobiste.
Autorskie prawa majątkowe:
- rodzaje praw majątkowych,
- czas trwania praw majątkowych.
Rodzaje naruszeń:
- plagiat,
- bezprawne naruszanie.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in e-learning classes 10 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena z testu zaliczeniowego

Prerequisites and additional requirements:

Ogólne zasady własności intelektualnej

Recommended literature and teaching resources:

Ustawa z 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Dz.U. nr 49 z 2001 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 1410

Ustawa z 2000 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne. Dz.U. nr 80 z 2000 r. poz. 904, Dz.U. nr 197 z 2002 r. poz. 1662

Konwencja paryska ochrony własności przemysłowej. Dz.U. nr 9 z 1975 r. poz. 51

Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim). Dz.U. nr 236 z 2007 r. poz. 1736

Michał du Vall, Prawo patentowe, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, 2008

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None