Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-101-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-102-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 3
-
ZNZ-3-106-s 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Elective Modules - specializing modules - Z 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 2

2
 
Expand/collapse content
ZNZ-3-104-s 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-105-s 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-201-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-202-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 2
-
ZNZ-3-204-s 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Elective Modules - specializing modules - Z 3 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 1

1
 
ZNZ-3-205-s 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-
ZNZ-3-206-s 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 1
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-301-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-302-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-303-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-401-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-402-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-403-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-501-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 3
-
ZNZ-3-502-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-503-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-601-s 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 4
+
ZNZ-3-602-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-603-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Semester 7, October 2020 - February 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-702-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-703-s 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28 1
-

Semester 8, March 2021 - September 2021

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory Modules - Z 3 degree

 
ZNZ-3-802-s 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 1
-
ZNZ-3-803-s 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 1
-