Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Społeczne i kulturowe zróżnicowanie społeczeństwa polskiego
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-221-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. Szmeja Maria (maria.szmeja@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_K01, SO2A_K02 Essay,
Activity during classes
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. Potrafi samodzielnie napisać recenzję tekstu naukowego SO2A_K04 Essay,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z wybranych źródeł. SO2A_K03 Essay,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi poprowadzić analizę przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U06 Essay,
Activity during classes
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. SO2A_U08 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation,
Participation in a discussion
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisanie prac dyplomowych. SO2A_U10 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
M_U004 Potrafi korzystać z wybranych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. SO2A_U12 Essay,
Activity during classes
M_U005 Potrafi skonstruować projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Essay,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Potrafi przygotować czytać analitycznie prace socjologiczne, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. SO2A_W09 Essay,
Activity during classes
M_W002 Zna jakościowe techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie w zakresie przygotowywanych koncepcji prac dyplomowych. SO2A_W10 Essay,
Activity during classes
M_W003 zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych i potrafi analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym i kulturowym SO2A_W14 Essay,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu posługiwania się językiem polskim i obcym oraz terminologią z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_K002 Wypowiada się w sposób krytyczny w dyskusji. Jest otwarty na argumenty i innych i pod ich wpływem modyfikuje swoje stanowisko. Potrafi samodzielnie napisać recenzję tekstu naukowego - - - - - - - - - - -
M_K003 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z wybranych źródeł. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi poprowadzić analizę przemian i zjawisk zachodzących we współczesnym świecie w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę zjawisk i procesów zachodzących współcześnie w oparciu o właściwe narzędzia badawcze i z użyciem odpowiedniej terminologii i przygotować samodzielna pracę lub projekt badawczy z tego zakresu. - - - - - - - - - - -
M_U003 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów oraz przemian zachodzących współcześnie i pisanie prac dyplomowych. - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi korzystać z wybranych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji. - - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi skonstruować projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi przygotować czytać analitycznie prace socjologiczne, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna jakościowe techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie w zakresie przygotowywanych koncepcji prac dyplomowych. - - - - - + - - - - -
M_W003 zna koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych i potrafi analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym i kulturowym - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
seminarium

Ideą seminarium jest wspólne stawianie problemów badawczych a następnie rozwiązywanie ich. Dlatego tudenci powinni, poza literaturą zawodową równiez na bieżąco śledzić prasę społeczną, obserwować wydarzenia w kraju. Rezultatem spotkań ma być postawienie problemu badawczego i samodzielne jego rozwiązanie- praca dyplomowa.

Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 26 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in seminar classes 15 h
Contact hours 5 h
Preparation for classes 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa: na podstawie aktywności na zajęciach ( 30%) i esej w formie recenzji z wybranej lektury (70%)

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osobę prowadzącą seminarium w zależności od tempa pracy magistrantów.

Recommended literature and teaching resources:

Frank Furedi, 2008, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? roz 1. Dewaluacja intelektu
Michael Sandel, 2013, Czego nie można kupić za pieniądze. roz. 3 Jak rynek wypiera zasady moralne
Peter Burke, 2012, Historia kulturowa. roz. Zakończenie

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Publikacje dostępne pod adresem:
http://bpp.agh.edu.pl/autor/szmeja-maria-06602

Additional information:

Zalecane przestrzeganie terminów harmonogramu prac.