Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-trends. Analiza trendów w Internecie
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-110-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Kućma Grzegorz (grzegorz.kucma@gmail.com)
Module summary

E-trends

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych. SO2A_K09 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K003 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. SO2A_K04 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K004 Ma świadomośc znaczenia analizy socjologicznej dla powstawania trendów w Internecie. SO2A_K06 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. SO2A_U09, SO2A_U12, SO2A_U08 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U002 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. SO2A_U09, SO2A_U11, SO2A_U10 Execution of exercises,
Activity during classes
M_U003 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. SO2A_U04, SO2A_U02, SO2A_U05 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Rozumie znaczenie i konsekwencje szeroko pojętej inżynierii społecznej, kampanii medialnych i społecznych, w obszarze działań komercyjnych i niekomercyjnych. - - - - - - - - + - -
M_K003 Potrafi ocenić realistyczność projektów kampanii internetowych i wyrazić zastrzeżenia związane z ich założeniami metodologicznymi i wnioskami post hoc. - - - - - - - - + - -
M_K004 Ma świadomośc znaczenia analizy socjologicznej dla powstawania trendów w Internecie. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi zaprojektować i przeprowadzić badania internetu, badania przez internet i badania o internecie jako medium. - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi pisać i prezentować projekty kampanii internetowych z wykorzystaniem danych statystycznych. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi analizować powstawanie trendów w internecie. Rozumie ich kontekst ekonomiczny, polityczny i kulturalny. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Analiza trendów w internecie pozwala uchwycić zależności między strefą społeczną a gospodarczą. Na ćwiczenia projektowych studenci stosować będą wiedzę z socjologii gospodarki do analizy społecznych aspektów fukncjonowania gospodarki opartej na wiedzy. Studenci poznają źródła danych o Internecie jako medium społecznym, reklamowym i marketingowym, metodologię badań Internetu oraz sposoby weryfikowania wybranych mediaplanów w oparciu o rzeczywiste pomiary. Będą umieli odróżnić projekty rzetelne od nierealistycznych. Poznają wskaźniki mediowe stosowane w prasie, radio i TV oraz nauczą się porównywać je z danymi internetowymi, obliczać koszt dotarcia do użytkownika każdego z mediów oraz zbudować poprawną rekomendację. Poznają metodologię badań przez Internet, a w tym właściwego doboru metody badawczej. Poznają narzędzia do weryfikacji danych o internecie i jego użytkownikach. Sporządzą projekt kampanii internetowej.
1. Jak mierzone są tradycyjne media – 2h:
prasa;
radio,
telewizja,
outdoor.
2. Co możemy mierzyć w internecie? – 4h
badania internetu (oglądalność, sposoby użytkowania i inne);
badania przez internet (np. badania marketingowe);
badania o internecie jako medium.
3. Badania oglądalności Internetu – 3h
site-centric – metody badania internetu z punktu widzenia portalu/witryny;
user-centric – metoda badania z punktu widzenia użytkownika.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 10 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:
  • obecność na zajęciach (każdą nieobecność niezależnie od przyczyny, należy odrobić w porozumieniu z prowadzącym zajęcia przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej pod rygorem utraty pierwszego terminu zaliczenia),
  • aktywność na zajęciach (udział w dyskusjach i zadaniach dla studentów, w tym wypracowanie pisane na zajęciach) 20% oceny,
  • projekt kampanii internetowej 80% oceny.
Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Dąbrowska, Anna, Mirosława Janoś-Kresło. 2010. KONSUMENT NA RYNKU E-USŁUG W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ. Warszawa: Difin.
Janoś-Kresło, Mirosława, Bogdan Mróz. 2006. KONSUMENT I KONSUMPCJA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.
Malarewicz, Agnieszka. 2009. KONSUMENT A REKLAMA: STUDIUM CYWILNOPRAWNE. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
Oleksiak, Adam. 2006. KONSUMENT NA RYNKU E-COMMERCE. Kielce: Wyższa Szkoła Umiejętności im. S. Staszica.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

ANDRZEJ GARAPICH (TVP, dawniej Polskie Badanie Internetu): Funkcję Prezesa Zarządu spółki Polskie Badania Internetu pełni przez 11 lat. Za jego kadencji zostały wdrożone dwa etapy zmian w badaniu Megapanel PBI/Gemius oraz przeprowadzone szerokie konsultacje branżowe na temat najlepszego kształtu badania internetu w Polsce. Pod jego zarządem PBI uruchomiły kilkadziesiąt projektów badawczych związanych z wykorzystywaniem sieci w życiu codziennym, reklamie i marketingu. Wykładowca na wielu konferencjach branżowych, w tym międzynarodowych (iCom, Emro, etc.). Współtwórca MIA Project – nowatorskiego przedsięwzięcia umożliwiającego stworzenie międzynarodowych standardów na bazie lokalnych i międzynarodowych doświadczeń w pomiarach rynku internetowego. Znawca mediów elektronicznych i internetu. Członek PTBRiO. We wcześniejszych etapach drogi zawodowej przygotowywał w Monachium i Bazylei doktorat, obroniony w Polskiej Akademii Nauk. Był także dziennikarzem, producentem telewizyjnym, wydawcą programów informacyjnych i kontraktowanym freelancerem w Associeted Press Television News. Aktualnie zastępca dyrektora ds. marketingu biznesowego i projektów misyjnych. Jego zadaniem jest zintegrowanie kompetencji badawczych i stworzenie działu Business Intelligence.