Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Virtual communities
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-111-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
Responsible teacher:
mgr Gola Katarzyna (kasia@geekgoeschic.co)
Academic teachers:
mgr Gola Katarzyna (kasia@geekgoeschic.co)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć profile w mediach społecznościowych oraz rozpoznać podstawowe funkcje tych serwisów. SO2A_U09, SO2A_U05, SO2A_U04 Execution of a project,
Presentation,
Activity during classes
M_U002 Umie wykorzystać story-tellingu w mediach społecznościowych oraz angażowania w oparciu o zainteresowania i emocje grup docelowych; potrafi zaplanować pracę z influencerami; potrafi wyróżnić grupę docelową działań w social media oraz tak zwaną personę marki; potrafi zidentyfikować problemy i wyzwania persony marki. SO2A_U09, SO2A_U05, SO2A_U04 Execution of exercises,
Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat kontekstu socjologicznego powstawania społeczności wirtualnych. SO2A_W01, SO2A_W13, SO2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat szukania nisz w tworzeniu społeczności wirtualnych; zna podstawowe narzędzia przydatne do moderowania i analizowania społeczności online oraz trendów w Internecie. SO2A_W01, SO2A_W13, SO2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi stworzyć profile w mediach społecznościowych oraz rozpoznać podstawowe funkcje tych serwisów. - - - + - - - - - - -
M_U002 Umie wykorzystać story-tellingu w mediach społecznościowych oraz angażowania w oparciu o zainteresowania i emocje grup docelowych; potrafi zaplanować pracę z influencerami; potrafi wyróżnić grupę docelową działań w social media oraz tak zwaną personę marki; potrafi zidentyfikować problemy i wyzwania persony marki. - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada uporządkowaną wiedzę na temat kontekstu socjologicznego powstawania społeczności wirtualnych. - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat szukania nisz w tworzeniu społeczności wirtualnych; zna podstawowe narzędzia przydatne do moderowania i analizowania społeczności online oraz trendów w Internecie. - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
Społeczności wirtualne

Podczas warsztatów studenci będą mieli możliwość spojrzenia na media społecznościowe okiem socjologa, ale i agencji oraz klienta i twórcy marki. Przeanalizowane zostaną różne case studies społeczności w Internecie oraz historie ich powstania. Warsztaty mają dać podstawy do tworzenia communities online: własnych lub na zlecenie klientów, w oparciu o ich insighty. Celem spotkań jest inspiracja do prowadzenia autorskich projektów, zdobywania umiejętności, wiedzy oraz samodzielnego ich wyszukiwania.

ZAJĘCIA I:
I. Zapoznanie się z doświadczeniem i potrzebami uczestników, ustalenie tematów, które zostaną pogłębione w trakcie zajęć
II. Definicja social media, różnica pomiędzy tradycyjnymi (modernistycznymi) a nowymi (postmodernistycznymi) mediami. Kultura mediów społecznościowych. 

III. Zapoznanie się ze sposobem konsumpcji i tworzenia mediów przez różne generacje użytkowników.
IV Zapoznanie się ze sposobami określania grupy docelowej i tworzenia persony marki. 

V Zapoznanie się z różnymi formatami social media

VI Sposoby tworzenia postów i harmonogramów contentu na różne social media.
VII Case Studies – ciekawe kampanie i historie marek w social media.
Zajęcia prowadzone w formie wykładów i dyskusji.

ZAJĘCIA II (potrzebne laptopy i smartphone’y). 

Praca w grupach:
I. Tworzenie społeczności wirtualnych – praca w grupach.

II. Tworzenie strategii działań na różnych social media oraz działań na 1 wybranych.
III. Tworzenie prezentacji dotyczących społeczności.

IV. Konsultacje tych prezentacji.

V. Próbne prezentacje.


ZAJĘCIA III

I. Case study community online.

II. Prezentacje projektów grup.

III. Feedback ze strony studentów oraz prowadzącej zajęcia.


Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in project classes 10 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 8 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach – 40%
Praca w grupach – projekt – tworzenie strategii działań w różnych mediach społecznościowych, dla wybranych marek lub tematów, Projekt – 40%
Aktywność podczas zajęć – oceniana przez prowadzącą warsztaty – 10%
Szacunek wobec prowadzącej oraz innych studentów – 10% 


Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

James Harkin, Trendologia: niezbędny przewodnik po przełomowych ideach, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010;
Walter Isaacson, Steve Jobs., Steve Jobs, Insignis Media, Kraków 2011;
Henry Jenkins, Convergence Culture: where old and new media collide, New York Univeristy Press, Nowy Jork i Londyn 2006;
Robert McChesney, John Nichols, The death and life of American journalism: the media revolution that will begin the world again, Nation Books, Nowy Jork 2011; 
George Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa 2005;
G.. Gogołek, Komunikacja sieciowa, http://www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/5%20Komunikacja.pdf
M. Szpunar, Nowe media – próba konceptualizacji, http://www.magdalenaszpunar.com/_dydaktyka/Nowe%20media1.ppt
https://www.periscope.tv/geekgoeschic/1BdGYvVBmnEJX?
https://www.periscope.tv/geekgoeschic/1vOxwvpLvXrJB?
https://www.youtube.com/user/l2thinktank
http://www.millwardbrown.com/adreaction/genxyz/
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Kontraktorka w Symphony Solutions, założycielka GeekGoesChic.Co oraz współzałożycielka Flowbox.io (języka programowania Luna i software’u efektów specjalnych w filmie – Flowbox). Researcherka oraz strateżka działań biznesowych i marketingowych w branży modowej, przy użyciu nowych technologii. Absolwentka socjologii na Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Teen Vogue Fashion University w Nowym Jorku. Współzałożycielka Flowbox.io, założycielka i twórczyni nominowanego do WGSN Global Fashion Awards bloga GeekGoesChic.Co, poświęconego obecności i wykorzystywaniu nowych technologii w modzie. Nominowana do nagrody Kobiety Roku Glamour, w kategorii Online – inicjatorka i organizatorka spotkań modowo-technologicznych GGC Fash&Tech.

Additional information: