Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Popculture and identity. Lifestyle, taste and consumption
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-112-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Nowak Samuel (samuel.jonatan@gmail.com)
Academic teachers:
dr Nowak Samuel (samuel.jonatan@gmail.com)
Module summary

Popkultura i tożsamość. Lajfstajl, smak i konsumpcja

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SO2A_K06 Activity during classes,
Essay,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat styli życia. SO2A_U06 Essay,
Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy styli życia. SO2A_W03 Essay,
Execution of a project
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do styli życia. SO2A_W06 Essay,
Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat styli życia. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy styli życia. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do styli życia. + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Dlaczego szare ściany to przejaw dobrego gustu? Skąd moda na lokalne browary? Czy jesteśmy skazani na fitness?

Zajęcia stanowią wprowadzanie do teorii stylów życia — zastanowimy się nad pochodzeniem i przyczyną rozmaitych mód i trendów, które stają się wyznacznikiem tożsamości. W drugiej części kursu uhistorycznimy teorie, które w centrum stawiały związki popkultury i tożsamości. Jak zobaczymy, teorie podlegają takim samym modom, jak inne obszary rzeczywistości.

Treści szczegółowe:

TEORIE:
— dlaczego popkultura i tożsamość? (DuGay, Hall)
— nowoczesna tożsamość jako projekt refleksyjny (Giddens)
— walka smaków (Bourdieu)
— urządzenie seksualności (Foucault)

ANALIZY:
— magazyny lajfstajlowe dla kobiet (McRobbie, Hermes)
— magazyny lajfstajlowe dla mężczyzn (Gauntlett)
— serial postfeministyczny (Arthurs)
— własne 4 kąty? (Krajwski)
— make-over shows (Gill)
— homoseksualność i queer jako styl życia (Sender)
— hipsterzy i anty-mainstream (Grief)

KRYTYKA I UHISTORYCZNIENIE:
— krytyka 1: uhistorycznienie studiów kulturowych i french theory (Nussbaum, Domańska, Fukuyama)
— krytyka 2: wybór jako tyrania (Salecr)

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 18 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

ZALICZENIE KURSU (do wyboru dwie formy):

— indywidualnie: analiza wybranego zjawiska lajfastajlowego z wykorzystaniem teorii omawianych na zajęciach. Temat należy uzgodnić z prowadzącym. Zwrot pracy na przedostatnich zajęciach. Długość 2700 — 3800 słów;

— praca w grupie projektowej: prowadzenie bloga, gdzie pojawią się 4 notatki o długości 650 – 800 słów każda; tematy notatek (do wyboru) zostaną podane na pierwszych i drugich zajęciach; praca w grupie kończy się identyczną oceną dla całego zespołu. Notatki muszę pojawić na 3 dni przed ostatnimi zajęciami;

Ponadto:
— dopuszczalne 2 nieobecności;
— aktywność na zajęciach będzie podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 – 1 stopień.

KRYTERIA OCENY:

Eseje/ blogi oceniane będą według trzech kryteriów: (A) ogólnej wartości naukowej, (B) wykorzystaniu lektur oraz ( C) logiki wywodu i użytych argumentów.

(A) W pierwszej kategorii interesować mnie będzie na ile wpisy są autorskie, oryginalne, pomysłowe. Czy sięgną Państwo po przykłady oczywiste czy bardziej zniuansowane. Można tutaj uzyskać maks. 40 punktów.

(B) W ramach drugiej kategorii przyjrzę się temu jak twórczo odniosą się Państwo do lektur. Czy będą to odniesienia pomysłowe czy tylko poprawne, uzasadnione czy nie zawsze trafione. Tutaj także można uzyskać 40 punktów.

Na koniec (C ) ocenię konstrukcje notatek — czy notatki pisane były w jasny sposób, a wywód przejrzysty. Czy poszczególne rozumowania są poprawne i na ile wspierały cel pracy. Ta kategoria to 20 punktów.

OCENA KOŃCOWA:

100 – 90: 5,0
89-84: 4,5
83-76: 4,0
75- 70; 3,5
69- 60: 3,0

SERDECZNIE ZAPRASZAM!

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

KSIĄŻKI:

2013: Seksualny kapitał [seria: „Horyzonty nowoczesności”], Kraków: Universitas

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH:
2017: Internetowe przygody teorii krytycznej [w:] „Kultura popularna” 3(50) 2017 (w druku)
2016: Wilk nigdy nie będzie syty. Uniwersytet przemysłowe, komercjalizacja badań i współpraca nauki z biznesem [w:] „Przegląd kulturoznawczy” 3(16)
2015: Ukryty wymiar. Media cyfrowe, pamięć i czas [w:] „Teksty Drugie” 3(15)
2014: Co nam zostało po studiach kulturowych. Teoria zaangażowana wobec materializmu posthumanizmu [w:] „Kultura popularna” 1(39) [razem z Michałem Gulikiem]
2013: Zapomnijcie o dyskursie. Czy możliwy jest Latouriański feminizm? [w:] „Teksty drugie” 5(13) [razem z Michałem Gulikiem]
2013: Studia gejowsko-lesbijskie: reaktywacja [w:] „Przegląd kulturoznawczy” 3(13)
2011: Gatunek wobec Sacrum. Kryzys wiary, film grozy i kultura popularna [w:] “Studia humanistyczne AGH” 19 2010/11, [razem z Anną Taszycką]
2010: Gejowskim uchem. Dźwięk a tożsamość gejów [w:] “Kultura Popularna” 1/30
2009: Kino Nowej Burżuazji. Polska komedia romantyczna w służbie rodziny i neoliberalnej hegemonii [w:] :Kultura Popularna” 123, [razem z Anną Taszycką]

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH:
2016: Przebudzenie mocy. Maria Janion i posthumanizm [w:] M. Świerkosz [red.] „Sporne postacie polskiej krytyki”, Gdańsk
2016: W poszukiwaniu zaginionej publiczności [w:] Raport z projektu Badanie środowiska polskich artystów i kuratorów w obliczu praktyk krytyki instytucjonalnej w latach 1985-2014, pod kier. Pawła Brożyńskiego [wspólnie z Michałem Gulikiem, w przygotowaniu]
2014: pięć haseł monograficznych: Gay pride; Homofobia; Media i gender; Seksualne obywatelstwo; Serial kobiecy [w:] Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze M. Rudaś-Grodzka, K. Nadana-Sokołowska, A. Mrozik, K. Szczuka, K. Czeczot, B. Smoleń, A. Nasiłowska, E.M. Serarfin, A. Wróbel [red.], Warszawa
2013: Przeciw estetyzacji. Kilka uwag na marginesie pisania o telewizji jakościowej [w:] M. Major, J. Bucknall-Hołyńska [red.] „Władcy torrentów. Wokół angażującego modelu telewizji”, Gdańsk
2012: Bądź Cosmo! Kolorowa prasa kobieca, popkultura i seksualność [Be Cosmo! Women’s Magazines, Popular Culture and Sexuality], [in:] Baluchová B., Matúsová J., Slobodova B. [ed.] “Buducnost Medii”, Piestany
2011: Postfeminizm, kultura popularna i konserwatywna modernizacja [w:] A. Palęcka, H. Szczdory, M. Warat [red.] “Kobiety w społeczeństwie polskim”, Kraków
2010: Queer as Folk. Telewizja, seks i polityka różnicy [w:] M. Filiciak, B. Giza [red.] Post—soap. Seriale nowej generacji i polska widownia, Warszawa
2010: Prawdziwa moc rubinowych trzewików. Aktor, ciało i gender w Czarnoksiężniku z Oz Victora Fleminga w perspektywie ponowoczesnych koncepcji płci i cielesności [w:] P. Sołodki, D. Rode [red.] Polityka ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej, Warszawa
2009: James Cameron i radość eksterminacji [w:] R. Syska, Ł. Plesnar [red.] Mistrzowie Kina Amerykańskiego. Tom III, Kraków
raporty
2014: OpenUJ. Raport z projektu wdrożenia zasad Otwartego Dostępu na Uniwersytecie Jagiellońskim [razem z Konradem Gliścińskim]

REDAGOWANE CZASOPISMA
2014: koncepcja i redakcja specjalnego numeru czasopisma „Kultura popularna”, 1(39), pt. Co nam zostało po studiach kulturowych [razem z Michałem Gulikiem]
2012: koncepcja i redaktor prowadzący czasopisma „MOCAK Forum”, 1(3) Przyjemności popularne

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE
2012: Kultura popularna, czyli twórcza niesubordynacja [w:] „MOCAK Forum” 13
2010: Krakowska Nowa Burżuazja i Kultura Popularna [w:] “Gazeta Wyborcza” 05/04/2010
2010: Neurotyczny lament postmodernistyczny, online[źródło: „Obieg”]
2010: Bat na władzę. Koncepcje władzy w teorii queer — przegląd opinii krytycznych [w:] Furia 23
2009: Seks, władza i kapitalizm, online [źródło: InnaStrona.pl]
2006: Prowokacja, “Znak” 4611
2006: Magda M.ieszczka. Serial i ideologia [w:] “Ha!Art” 126

Additional information: