Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sztuka aktorska w kinie - od mima w filmie niemym po digitalny fantom w filmie XXI wieku. Teoria, praktyka, postaci
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-117-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
1
Profile of education:
Academic and practical
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Academic teachers:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Module summary

Sztuka aktorska w kinie – od mima w filmie niemym po digitalny fantom w filmie XXI wieku. Teoria, praktyka, postaci.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. SO2A_K06 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat sztuki aktorskiej. SO2A_U06 Participation in a discussion,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 zna z dynamikę zmian roli i funkcji aktora w sztuce kinematograficznej na przestrzeni całych dziejów X Muzy – od końca XIX wieku po drugą dekadę wieku XXI SO2A_W06 Test,
Activity during classes,
Participation in a discussion
M_W002 ma podstawową znajomość historii kina oraz historii sztuk wykonawczych oraz podstawowe teorie sztuki aktorskiej (szkoła realistyczna, szkoła ekspresjonistyczna, teatr Bertolta Brechta) SO2A_W03 Test,
Participation in a discussion,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat sztuki aktorskiej. + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 zna z dynamikę zmian roli i funkcji aktora w sztuce kinematograficznej na przestrzeni całych dziejów X Muzy – od końca XIX wieku po drugą dekadę wieku XXI + - - - - - - - - - -
M_W002 ma podstawową znajomość historii kina oraz historii sztuk wykonawczych oraz podstawowe teorie sztuki aktorskiej (szkoła realistyczna, szkoła ekspresjonistyczna, teatr Bertolta Brechta) + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Iwan Mozżuchin, Marlon Brando, Ryszarda Hanin i Toshiro Mifune – co ich łączy, a co ich dzieli? Dlaczego lubimy tego aktora, a tamtego – wręcz nie znosimy? Jak to się dzieje, że ludzie, których znamy tylko z ekranu wydają się nam aż tak bliscy? Czy postać filmowa ma cokolwiek wspólnego z człowiekiem, który się w nią wciela?
Wykład o kunszcie aktorstwa kinowego ma na celu zapoznanie słuchaczy z dynamiką zmian roli i funkcji aktora w sztuce kinematograficznej na przestrzeni całych dziejów X Muzy – od końca XIX wieku po drugą dekadę wieku XXI. Kino od swego zarania było ‘spektaklem ruchu’, którego newralgicznym punktem był aktor – jego ciało (twarz, sylwetka, mimika) oraz psychika (świadomość i nieświadomość). Prześledzone zostaną kolejne etapy rozwoju sztuki aktorskiej skorelowanej ze zmianami technologii kina: od okresu niemego – poprzez klasyczny, nowofalowy i współczesny – po etap digitalny, kiedy żywego aktora można zastąpić (jego) cyfrowym fantomem. Wybrane zostaną odpowiednie wzorce i modele aktorskie – z kilku epok, odmiennych kinematografii, odrębnych technik i stylów aktorskich oraz różnorodnych kultur – aby pokazać w pełni bogactwo owej tajemniczej sztuki performatywnej, która jest podstawą kinowej alchemii. Dzięki zajęciom uda się odpowiedzieć nie tylko na pytanie ‘kto jest ulubionym aktorem?’, ale także swobodnie odpowiedzieć na narzucające się pytanie dodatkowe – ‘ale dlaczego?’

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą oceny będzie test.

Prerequisites and additional requirements:

Od studentów wymagana jest obecność na zajęciach, interesowanie się kinem jako sztuką, jako sposobem ekspresji i kanałem komunikacji międzyludzkiej i międzykulturowej.

Recommended literature and teaching resources:

-

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Literature and other sources will be provided by drop-box.