Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Warsztat MAXQDA
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-203-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Krzyżowski Łukasz (lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Krzyżowski Łukasz (lukasz.krzyzowski@agh.edu.pl)
Module summary

do uzup

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SO2A_K03 Execution of a project
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SO2A_K06 Participation in a discussion,
Execution of a project
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SO2A_U08 Execution of a project,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod I narzędzi badawczych SO2A_U08 Execution of a project
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SO2A_W10 Execution of a project,
Execution of exercises
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi SO2A_W09 Execution of a project,
Execution of exercises
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - - - - - - - + - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - - - - - - - + - -
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod I narzędzi badawczych - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - - - - - - - + - -
M_W002 Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Kurs przeznaczony jest dla studentów socjologii SUM, którzy zdobyli już podstawową wiedzę z zakresu metod i technik badan socjologicznych. Treści prezentowane na warsztatach mają pomóc studentom w samodzielnej analizie danych jakościowych. Uczestnicy zajęć nauczą się obsługi programu do analizy danych MAXQDA, za pomocą którego zostaną przeprowadzone zaawansowane strategie analityczne: cross-case analysis, analiza dyskursu, analiza tematyczna, analiza wizualna oraz teoria ugruntowana. Zaliczenie kursu odbędzie się na podstawie oceny złożonego raportu analitycznego wykonanego w programie MAXQDA.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Completion of a project 14 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zawiera:
aktywne uczestnictwo w zajęciach 20%
wykonanie projektu analitycznego w programie MAXQDA.80%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Charmaz, Kathy. 2009. Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gibbs, Graham. 2011. Analizowanie danych jakościowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Silver. Christina, Ann Lewins. 2014. Using Software in Qualitative Research. A Step-by-Step Guide, Second
Edition, SAGE.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

MODUŁ METODOLOGICZNY
Celem modułu jest dostarczenie umiejętności badawczych przydatnych dla projektowania i badania
efektywności innowacyjnych rozwiązań i prowadzenia interwencji społecznych. Wprowadzanie zmiany
wymaga ciągłego monitoringu w postaci realizacji wysokiej jakości badań oraz umiejętności znajdowania
i wykorzystywania dostępnych informacji.
Przedmioty składające się na moduł metodologiczny to przede wszystkim zaawansowane metody analizy
danych ilościowych i jakościowych uzupełnione o nowoczesne techniki i narzędzia analityczne, m.in. badania
w działaniu (action research), badania internetowe, laboratorium procesów grupowych, analitykę internetową.