Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Web analytics
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-209-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr Kowalik Wojciech (wkowalik@agh.edu.pl)
Module summary

do uzup

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne I teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania SO2A_K03 Activity during classes
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych SO2A_K06 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych SO2A_U12 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych SO2A_U08 Activity during classes,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki SO2A_W10 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne SO2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie stawia problemy praktyczne I teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania - - + - - - - - - - -
M_K002 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna i umie wykorzystać nowe technologie komunikacyjne i informacyjne - - + - - - - - - - -
Module content
Laboratory classes:

Warsztaty analityki internetowej to zajęcia, które mają na celu w sposób maksymalnie praktyczny przekazać wiedzę o tym, w jaki sposób pozyskiwać kluczowe dane (pochodzące z obszaru aktywności społecznej) związane z internetem i technologiami cyfrowymi, jak je analizować i interpretować. Internet staje się bardzo cennym źródłem danych socjologicznych, a wraz z rosnącym znaczeniem technologii cyfrowych w kulturze i gospodarce, wiedza z nich pochodząca stanowi podstawę trafnego definiowania celów i wytyczania strategii działania, właściwego kształtowania relacji biznesowych czy komunikacji z otoczeniem firmy, przewidywania
trendów i zmian na rynku. W trakcie zajęć poruszone zostaną takie zagadnienia jak: metody i techniki pozyskiwania danych na potrzeby badań socjologicznych i analiz biznesowych; podstawowe metody i narzędzia analizy danych; konfiguracja narzędzi do gromadzenia statystyk serwisów i aplikacji mobilnych (na przykładach wybranych systemów analitycznych, m. in. Google Analytics, Facebook Insights); analiza statystyk
na potrzeby optymalizacji działań.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in laboratory classes 12 h
Completion of a project 12 h
Contact hours 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na ocenę końcowa składa się:
wykonanie zadań 20%
aktywny udział w zajęciach 80%

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

Zalecana literatura:
Beasley, Michael. 2014. UX i analiza ruchu w sieci : praktyczny poradnik, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Kaushik, Avinash. 2010. Web analytics 2.0 : świadome rozwijanie witryn internetowych, Gliwice: Wydawnictwo
Helion.
Markov, Zdravko i Daniel T. Larose. 2009. Eksploracja zasobów internetowych. Analiza struktury, zawartości
i użytkowania sieci WWW, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Lokalne centra kultury: działania a diagnozy [Dokument elektroniczny] — [Local cultural centers: action and diagnosis] / Jagoda Komusińska, Wojciech KOWALIK, Judyta Lubacha-Sember, Łukasz Maźnica, Dawid Sobolak, Jan Strycharz. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Przedsiębiorstwo Społeczne Agencja Artystyczna GAP sp. z o. o., 2016. — 137 s.. — Tryb dostępu: https://goo.gl/PMwpsy [2017-01-31]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 118–119. — ISBN: 978-83-940660-3-1. — Publikacja powstała w ramach projektu „Lokalne centra kultury: działania a diagnozy – wpływ diagnoz na działania lokalnych instytucji kultury”
Między alienacją a adaptacją : Polacy w wieku 50+ wobec internetu — Between alienation and adjustment : Poles aged 50+ and the Internet / Dominik Batorski, Dominika Czerniawska, Wojciech Fenrich, Wojciech KOWALIK, Paweł Kubicki, Marta Olcoń-Kubicka, Jan M. Zając, Monika Żychlińska. — Warszawa : UPC Polska Sp. z o. o., 2010. — 126 s.. — (Raport Otwarcia Koalicji „Dojrz@łość w sieci” / pod red. Dominika Batorskiego i Jana M. Zająca). — Bibliogr. s. 106–107, Summ.. — ISBN: 978-83-931994-0-2
Nowa sprawozdawczość instytucji kultury [Dokument elektroniczny] — New reporting rules in cultural institutions / Wojciech KOWALIK, Krzysztof Malczyk, Łukasz Maźnica, Piotr Knaś, Weronika Stępniak, Lech Dulian. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Małopolski Instytut Kultury, 2015. — 240 s.. — Tryb dostępu: http://badania-w-kulturze.mik.krakow.pl/files/nowa_sprawozdawczosc_BWK_raport_2015_9.pdf [2016-09-20]. — Wymagania systemowe: Adobe Rearder. — Bibliogr. s. 228–234, Summ.
Projective methods in analyzing the ways of perceiving organizations – research proposition / Wojciech KOWALIK, Marzena STASZKIEWICZ // W: Functioning in the workplace : quantitative and qualitative psychological research / ed. Barbara Mróz. — Warsaw : SCHOLAR Publishing House, 2012. — ISBN: 978-83-7383-605-1. — S. 80–96. — Bibliogr. s. 94–96
Starzy i młodzi w Internecie – społeczne konstruowanie generacji w świecie wirtualnym — [Old and young on the Internet – social construction of generations in the virtual world] / Wojciech KOWALIK // W: Ku socjologii starości : starzenie się w biegu życia jednostki / pod red. Janusza Muchy i Łukasza Krzyżowskiego. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0413). — ISBN: 978-83-7464-410-5. — S. 227–256. — Bibliogr. s. 254–256
Teenage love at the dawn of the 21st century. How the ICTs affect close relationships among teens / Wojciech KOWALIK // W: ESA 10th conference [Dokument elektroniczny] : social relations in turbulent times : Geneva, 7–10 September 2011 : abstract book / European Sociological Association. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Geneva : ESA, 2011. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-2-940386-18-5 ; e-ISBN10: 2-940386-18-8. — S. 240–241. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

Additional information:

MODUŁ METODOLOGICZNY
Celem modułu jest dostarczenie umiejętności badawczych przydatnych dla projektowania i badania
efektywności innowacyjnych rozwiązań i prowadzenia interwencji społecznych. Wprowadzanie zmiany
wymaga ciągłego monitoringu w postaci realizacji wysokiej jakości badań oraz umiejętności znajdowania
i wykorzystywania dostępnych informacji.
Przedmioty składające się na moduł metodologiczny to przede wszystkim zaawansowane metody analizy
danych ilościowych i jakościowych uzupełnione o nowoczesne techniki i narzędzia analityczne, m.in. badania
w działaniu (action research), badania internetowe, laboratorium procesów grupowych, analitykę internetową.