Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Social media w e-gopodarce
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-212-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Filipiak Krzysztofa (krzysztofafi@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Filipiak Krzysztofa (krzysztofafi@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. SO2A_K05 Execution of exercises,
Activity during classes
M_K002 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. SO2A_K09 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. SO2A_U07 Activity during classes,
Execution of exercises
M_U002 Ma umiejętność samodzielnego projektowania i przeprowadzania projektów badawczych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie technik badawczych. SO2A_U08 Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie. SO2A_W11 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W002 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. SO2A_W12 Execution of exercises,
Activity during classes
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. SO2A_W13 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. - - - - - - - - + - -
M_K002 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. - - - - - - - - + - -
M_U002 Ma umiejętność samodzielnego projektowania i przeprowadzania projektów badawczych z zakresu nauk społecznych z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie technik badawczych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Ma wiedzę na temat nowych technologii komunikacyjnych i możliwości ich wykorzystania w przygotowywaniu i prezentowaniu analiz zjawisk, procesów i przemian zachodzących współcześnie. - - - - - - - - + - -
M_W002 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. - - - - - - - - + - -
M_W003 Ma pogłębioną wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania mediów w aspekcie zmian technologicznych, które wpływają na ich funkcje i znaczenie we współczesnym świecie. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Rozwój społeczności sieciowych w ostatnich latach spowodował, że możemy mówić o pewnego rodzaju nowym paradygmacie badań nad społeczeństwem, zarówno na poziomie interaktywnym, wirtualnym, internetowym jak również na płaszczyźnie łączącej życie człowieka w sieci i w rzeczywistości. Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu marketingu internetowego i e-PR, w szczególności dotyczącej mediów społecznościowych. Nauczą się, w jaki sposób budować strategię obecności marki/firmy/organizacji w social mediach oraz w jaki sposób skutecznie kształtować wizerunek marki w Internecie. W ramach zajęć poznają również zasady komunikacji z użytkownikami Internetu, dowiedzą się również, jak zapobiegać i postępować w razie kryzysu wizerunku w Internecie. Ponadto w ramach zajęć analizie zostaną podane najpopularniejsze oraz najbardziej efektowne i efektywne kampanie w mediach społecznościowych, jak również zbadany wpływ social mediów na kształtowanie się relacji i stosunków międzyludzkich w teorii i praktyce
I. Wstęp do social media. Omówienie programu zajęć – 1h;
II. Podstawy strategii w mediach społecznościowych – 1h;
III. Analiza możliwości najpopularniejszych mediów społecznościowych – 3h;
IV. Case studies – przykłady polskie i zagraniczne – 2h;
V. Kryzys w mediach społecznościowych – 1h;
VI. Planowanie obecności marki/firmy/instytucji w mediach społecznościowych – warsztaty – 2h.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 10 h
Contact hours 1 h
Preparation for classes 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem będzie praca w zespołach polegająca na opracowaniu strategii wykorzystania mediów społecznościowych dla wybranej marki/firmy/instytucji. Oceniane będzie kompleksowe podejście do tematu, kreatywność oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu kursu.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

TOMASZ SURMACZ (Uniwersytet Rzeszowski): Adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego w Katedrze Marketingu i Przedsiębiorczości. Doktorat obronił na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Opracował i zrealizował programy wielu zajęć i szkoleń, w tym m.in.: International Marketing, Business Communication, Project-based Management, Marketing Research, Relational Strategies in Marketing, Podstawy logistyki. Uczestniczył w stażach o charakterze naukowo-dydaktycznym w m.in.: Universidad de Valencia, University of Derby, Sakarya University, Charleston College, Istanbul University, University of Wesleyan Nebraska. Zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach marketingowych, integracji logistycznej i zarządzania łańcuchami dostaw. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarządzania projektami badawczymi i pracami rozwojowymi oraz szereg kursów z zakresu zarządzania projektami. Posiadacz certyfikatów IPMA i PRINCE2.