Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Electronic means of communication
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-213-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Gołąbek Marcin (kontakt@marcingolabek.pl)
Academic teachers:
mgr Gołąbek Marcin (kontakt@marcingolabek.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. SO2A_K09 Activity during classes
M_K003 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. SO2A_K05 Execution of exercises,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. SO2A_U07 Execution of exercises,
Activity during classes
Knowledge
M_W004 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. SO2A_W12 Execution of exercises,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Uczestniczy w sposób świadomy i odpowiedzialny w rzeczywistości wirtualnej. - - - - - - - - + - -
M_K003 Jest gotowy do współpracy w grupie przy realizacji projektów i przyjmowania w nich różnych ról. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Potrafi tworzyć narzędzia do analizy różnorodnych przekazów medialnych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W004 Ma wiedzę na temat przemian zachodzą we współczesnym społeczeństwie pod wpływem nowych technologii medialnych. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
 1. Spotkanie organizacyjne. Wprowadzenie do tematu

  Zasady zaliczenia oraz plan zajęć.
  W jaki sposób się komunikujemy?
  Przegląd narzędzi ze względu na medium.
  Ankieta dotycząca sposobów komunikacji.

 2. Czy nowe technologie wpłynęły na to, jak się komunikujemy?

  Nowe technologie a percepcja informacji.
  Postprawda i jej wpływ na rzeczywistość.
  W jaki sposób dobierać narzędzia do potrzeb komunikacyjnych?

 3. Jak komunikować się użytecznie?

  Czy teksty mogą być użyteczne?
  W jaki sposób pisać, by być zrozumianym?
  Dlaczego niektóre komunikaty są bardziej skuteczne od innych?

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 10 h
Contact hours 1 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawą zaliczenie kursu jest obecność i aktywność podczas zajęć praktycznych oraz odpowiednie przygotowanie się do warsztatów.

Prerequisites and additional requirements:

Recommended literature and teaching resources:

• Kristen Bell DeTienne, Komunikacja elektroniczna (tytuł oryginału: Guide to Electronic Communication. Using Technology For Effective Business Writing And Speaking), Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska – ABC , Warszawa 2009
• Carl Shapiro, Hal R. Varian, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej (tytuł oryginału: Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy), Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2007
• Jeffrey Gitomer, Społecznościowy BOOM. Wykorzystaj potencjał sieci e-kontaktów do wykreowania marki, zwiększenia sprzedaży i zdominowania rynku, Wydawnictwo: One Press, Warszawa 2012
• Magdalena Miotk-Mrozowska, Komunikacja interpersonalna w Internecie, Wydawnictwo: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz, Warszawa 2009
• Piotr Majewski, Czas na e-biznes, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
• Maciej Dutko, E-biznes. Poradnik praktyka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

 • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information: