Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Digital economy
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-223-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Łopalewski Oskar (oskar.lopalewski@icloud.com)
Academic teachers:
mgr Łopalewski Oskar (oskar.lopalewski@icloud.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K007 Jest w stanie umiejętnie przedstawić swoje potrzeby specjalistom i ekspertom IT, dbać o jakość komunikacji w obrębie projektów informatycznych i internetowych. SO2A_K04 Project,
Activity during classes
Skills
M_U006 Potrafi zdefiniować potrzeby technologiczne projektu i złożyć zamówienie na dostarczenie niezbędnej technologii do obsługi procesów biznesowych. SO2A_U09 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W006 Zna różnicę między systemem CRM a ERP, rozumie, czym jest aplikacja natywna a czym hybrydowa w odniesieniu do technologii mobilnych oraz gdzie stosowane są rozwiązania business intelligence i dla kogo są odpowiednie. SO2A_W12 Project,
Activity during classes
M_W008 Zna podstawowe pojęcia definiujące nowoczesne aplikacje webowe i mobilne które stanowią filary cyfrowej gospodarki. SO2A_W11 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K007 Jest w stanie umiejętnie przedstawić swoje potrzeby specjalistom i ekspertom IT, dbać o jakość komunikacji w obrębie projektów informatycznych i internetowych. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U006 Potrafi zdefiniować potrzeby technologiczne projektu i złożyć zamówienie na dostarczenie niezbędnej technologii do obsługi procesów biznesowych. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W006 Zna różnicę między systemem CRM a ERP, rozumie, czym jest aplikacja natywna a czym hybrydowa w odniesieniu do technologii mobilnych oraz gdzie stosowane są rozwiązania business intelligence i dla kogo są odpowiednie. - - - - - - - - + - -
M_W008 Zna podstawowe pojęcia definiujące nowoczesne aplikacje webowe i mobilne które stanowią filary cyfrowej gospodarki. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Globalna konkurencja zmusza firmy działające na wolnym rynku do stałego obniżania kosztów i zwiększania produktywności. Aby dostosować się do tej nowej rzeczywistości, firmy coraz częściej wykorzystują technologie informatyczne (IT) w celu przekształcenia ich przedsiębiorstw w bardziej konkurencyjne. Jest to nowa gospodarka cyfrowa, zasilana przez mikroprocesory, systemy operacyjne, urządzenia mobilne i coraz szybsze sieci łączące cały ekosystem platform elektronicznych.
W trakcie zajęć przedstawioene zostaną możliwości jakie dają najszybciej rozwijające się obecnie platformy IT: web i mobile oraz ich wpływ na rozwój cyfrowej gospodarki. W ramach zajęć studenci zapoznają się w ogólnym zarysie z technologicznym aspektem wytwarzania oprogramowania na te platformy – ich możliwościami, ograniczeniami, a także niebezpieczeństwami jakie ze sobą niosą. W trakcie zajęć zaprezentowane zostaną typowe problemy związane z procesem powstawania produktu internetowego/mobilnego. Zdobyte informacje ukształtują i usystematyzują wiedzę z dziedziny nowoczesnych technologii webowych i mobilnych.

I. Czym są nowoczesne aplikacje internetowe i z jakimi technologiami webowymi i mobilnymi są kojarzone – 1h;
II. Aplikacje dedykowane, platformy B2B i B2C, e-commerce, systemy CRM, systemy zarządzania treścią CMS, intranet, ekstranet, business intelligence – charakterystyka oprogramowania stosowanego w biznesie opartego o technologie mobilne i webowe – 2h;
III. SAAS & Cloud Computing czyli dlaczego nasz poczciwy system operacyjny odejdzie do lamusa – 1h;
IV. Fenoment HTML5 – technologia łącząca dwa światy mobile i klasycznego webu – 2h;
V. Rzut okiem na sposób tworzenia aplikacji natywnych i mobilnych aplikacji webowych. (java/objective a javascript/html5) – 2h;
VI. Trendy w rozwoju technologii webowych i mobilnych. Jak będą działać aplikacje przyszłości i gdzie będą wykorzystywane.- 2h.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Realization of independently performed tasks 5 h
Workshops participation 10 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Ponadto studenci zostaną zobowiązani do opracowania projektu , który będzie stanowił sumę ich doświadczeń i wiedzy zdobytej na zajęciach. Kursant będzie zobowiązany do opracowania briefu technologicznego wraz z analizą funkcjonalną.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:
  1. Erik Brynjolfsson, Brian Kahin, Understanding the Digital Economy: Data, Tools, and Research (2002)
  2. Grzegorz Krzemień, Serwis firmowy od pomysłu do gotowej witryny. Poradnik menedżera (2009/09)
  3. Paweł Frankowski, Firmowa strona WWW. Idee, strategia, realizacja (2010/02)
  4. Jothy Rosenberg, Arthur Mateos, Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu (2011/11)
  5. Head First Mobile Web (Brain-Friendly Guides) by Lyza Danger Gardner and Jason Grigsby (Dec 29, 2011)
  6. Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design (Voices That Matter) by Giles Colborne (Sep 26, 2010)
  7. Portable Communities: The Social Dynamics of Online and Mobile Connectedness by Mary Chayko (Oct 23, 2008)
  8. M Commerce: Technologies, Services, and Business Models by Norman Sadeh (Apr 19, 2002)
  9. Architecting Mobile Solutions for the Enterprise by Dino Esposito (Jun 6, 2012)
  10. Web Wisdom: How To Evaluate and Create Information Quality on the Web, Second Edition by Marsha Ann Tate (Nov 17, 2009)
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

OSKAR ŁOPALEWSKI (hub:raum). Absolwent Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, kierunek socjologia, specjalność e-gospodarka, Junior Invest Manager w w należącym do Deutsche Telekom inkubatorze innowacji oferującym wsparcie start-up’om z Europy Środkowo-Wschodniej hub:raum.