Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
E-project management
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-226-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
mgr Duśko Sylwia (dusko.sylwia@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Duśko Sylwia (dusko.sylwia@gmail.com)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K003 umie pracować w grupie SO2A_K05 Project,
Activity during classes
M_K005 samodzielne wykonywanie działań wymagających specjalistycznej wiedzy SO2A_K03 Project,
Activity during classes
Skills
M_U004 wykorzystuje ogólną i specjalistyczną wiedzę w codziennej pracy zawodowej SO2A_U06 Project,
Activity during classes
M_U006 umie kierować, planować i wykonywać zadania zawodowe w obszarze zarządzania projektem SO2A_U08 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W005 zna metodologie zarządzania projektem internetowym SO2A_W11 Project,
Activity during classes
M_W006 zna aktualnych zjawiskach i wymogach panujących na rynku interaktywnym SO2A_W05 Project,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K003 umie pracować w grupie - - - - - - - - + - -
M_K005 samodzielne wykonywanie działań wymagających specjalistycznej wiedzy - - - - - - - - + - -
Skills
M_U004 wykorzystuje ogólną i specjalistyczną wiedzę w codziennej pracy zawodowej - - - - - - - - + - -
M_U006 umie kierować, planować i wykonywać zadania zawodowe w obszarze zarządzania projektem - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W005 zna metodologie zarządzania projektem internetowym - - - - - - - - + - -
M_W006 zna aktualnych zjawiskach i wymogach panujących na rynku interaktywnym - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Podczas warsztatów studenci będą mieli okazję zdobyć solidne podstawy dotyczące zarządzania projektami z uwzględnieniem specyfiki zarządzania projektami internetowymi. Nabędą praktyczną wiedzę z zakresu opracowywania dokumentacji projektowej i zarządzania projektami. Zostaną wprowadzeni w arkana zarządzania projektami oraz otrzymają rady jak zdobyć, jak sprawdzić się w tego rodzaju pracy. Zdobyta przez studentów wiedza pozwoli im na przygotowanie się do samodzielnego, odpowiedzialnego, merytorycznego prowadzenia projektów internetowych w ramach organizacji/firmy/instytucji prowadzącej działania online w oparciu o nowoczesne technologie informacyjne. Będzie to wiedza szczegółowa, obejmująca zestawienie założeń teoretycznych z dziedziny zarządzania projektami, z praktycznymi metodami przygotowania projektów w oparciu o specjalistyczne narzędzia, jak również sposoby zarządzania ryzykiem i efektami pracy w zależności od określonych działów (np. dział IT, dział obsługi klienta, dział usług contentowych). Kurs pozwoli studentom kompleksowo przygotować się do kierowania, planowania oraz wdrażania zadań zawodowych zarówno jednostkowych, jak i grupowych. W ramach zajęć zaprezentowane zostaną praktyczne metody i techniki prowadzenia projektów internetowych. Zajęcia w dużej mierze poświęcone zostaną organizacji czasu pracy, tworzeniu harmonogramu oraz budżetu projektów internetowych co w konsekwencji przekłada się na praktyczne kompetencje w sferze komunikacji interpersonalnej w ramach zespołów projektowych. Kurs uczy przede wszystkim odpowiedzialności związanej z prowadzeniem projektu zarówno w kontekście rozwoju produktu, jak również rozwoju zawodowego oraz motywacji zespołu z perspektywy jego kierownika jak i osób w nim partycypujących.

Blok I:
I. Wstęp do zarządzania projektami. Omówienie programu kursu, zdefiniowanie pojęć – 0,5 h;
II. Cykl życia projektu – 0,5 h;
III. Procesy w zarządzaniu projektami – 1 h;
IV. Zarządzanie ryzykiem i komunikacją w projektach – 1h;
V. Tworzenie dokumentacji projektowej – 1h;
VI. Zarządzanie i kontrolowanie harmonogramu – 1h;
Blok II:
I. Metodyki zwinne – SCRUM – Ogólna charakterystyka 0,5 h;
II. Zespół i role 0,5 h;
III. Praca w SCRUM (Zdarzenia i artefakty w Scrumie) 1h;
IV. Tworzenie rejestru produktu, pisanie historyjek użytkownika, wyznaczanie celów sprintu i tworzenie definicji ukończenia, narzędzia wspomagające prace 2h;

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 27 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 10 h
Realization of independently performed tasks 5 h
Contact hours 2 h
Preparation for classes 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Podstawowym wymogiem umożliwiającym zaliczenie kursu jest obecność. Kolejnym wymogiem będzie praca w zespołach polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej: harmonogramu, kosztorysu, karty projektu, planu zarządzania ryzykiem. Oceniane będzie kompleksowe podejście do tematu, kreatywność oraz wykorzystanie wiedzy z literatury.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:
  1. Newton Richard, Skuteczny kierownik projektu, Wolters Kluwer, Warszawa 2010;
  2. Frank T. Anbari, A Guide of Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, 2005;
  3. Przewodnik po Scrumie: Reguły Gry – Ken Schwaber and Jeff Sutherland;
  • Materiały własne/cyfrowe prowadzących zajęcia zostaną udostępnione w formie elektronicznej i/lub przekazane do biblioteki wydziału
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Sylwia Duśko https://pl.linkedin.com/in/sylwia-du%C5%9Bko-23613789