Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-241-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Smoleń Magdalena (msmolen@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Smoleń Magdalena (msmolen@agh.edu.pl)
Module summary

Wykład dotyczy wybranych metod wspomagających holistyczny rozwój i terapię człowieka. Metody te wykorzystują w swoim działaniu interakcję człowiek – maszyna lub interakcję człowiek – człowiek.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę SO2A_K03, SO2A_K04 Presentation
Skills
M_U001 Umiejętnie korzysta ze źródeł informacji, w oparciu o nią potrafi rozszerzać swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa SO2A_U06 Presentation
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej SO2A_W06 Presentation
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych SO2A_W03 Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań w oparciu o zdobytą wiedzę + - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Umiejętnie korzysta ze źródeł informacji, w oparciu o nią potrafi rozszerzać swoją wiedzę na temat kultury i społeczeństwa + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada podstawową wiedzę z zakresu inżynierii biomedycznej + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Wykład dotyczy wybranych metod wspomagających holistyczny rozwój i terapię człowieka. Metody te wykorzystują w swoim działaniu interakcję człowiek – maszyna lub interakcję człowiek – człowiek. Pierwsze z nich są to rozwiązania oparte na urządzeniach technicznych, rejestrujących i analizujących w czasie rzeczywistym sygnały biomedyczne człowieka. Natomiast wśród tych drugich wyróżnić można metody, w których pracuje się samodzielnie lub w obecności terapeuty w celu budowania holistycznej świadomości siebie na poziomie mentalnym, fizycznym i duchowym.

Przedmiot prowadzony jest w formie interakcji osoba prowadząca – studenci oraz studenci – studenci. Podczas wykładu prezentowane są zagadnienia poparte praktycznymi demonstracjami (z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego), dyskusją oraz ćwiczeniami, w których studenci mogą brać czynny udział.

Wprowadzenie do inżynierii biomedycznej. Podstawy teoretyczne i zastosowania w medycynie, rehabilitacji, psychologii, rozwoju i terapii następujących metod:

• Biofeedback oparty na sygnałach biomedycznych człowieka:
- elektroencefalografia (EEG) – pomiar i analiza sygnału elektrycznego mózgu,
- elektrokardiografia (EKG) – pomiar i analiza sygnału elektrycznego serca,
- elektromiografia (EMG) – pomiar i analiza sygnału elektrycznego mięśni,
- reakcja skórno-galwaniczna (GSR) – pomiar i analiza przewodności skóry,
- pomiar i analiza oddechu z wykorzystaniem czujnika termistorowego,
• Pomiar i analiza ruchu człowieka z wykorzystaniem różnych systemów Motion Capture i systemu nacisku stóp,
• Eyetracking – pomiar i analiza sygnału okoruchowego,
• Hipnoza, wizualizacja i relaksacja,
• Metody psychoterapii somatycznej (m.in. Core Energetics) i pracy z ciałem (m.in. TRE).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 54 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 10 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie prezentacji wybranego tematu z zagadnień dotyczących przedmiotu. Wybór tematu jest uzgadniany z osobą prowadzącą przedmiot. Tematy są przygotowywane (pojedynczo lub w grupach) i przedstawiane w formie ustnej prezentacji na zajęciach.

Prerequisites and additional requirements:

brak

Recommended literature and teaching resources:

1. Augustyniak P., Barczewska K., Broniec A., Izworski A., Kańtoch E., Orzechowski T., Przybyło J., Smoleń M., Tadeusiewicz R., „Systemy techniczne formujące inteligentne otoczenie osoby niepełnosprawnej”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2015.
2. Tadeusiewicz R., Augustyniak P. (red. naukowa), „Podstawy Inżynierii Biomedycznej”, WND AGH, Kraków 2009, tom I i II.
3. Tadeusiewicz R. (red. naukowa), „Inżynieria Biomedyczna: Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej”, WND AGH, Kraków 2008.
4. Augustyniak P., „Elektroniczna aparatura medyczna”, WND AGH, Kraków 2015.
5. Augustyniak P., „Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych”, WND AGH, Kraków 2001.
6. Trzcienieckia-Green A. (red. naukowa), „Psychologia podręcznik – dla studentów kierunków medycznych”, Universitas, Kraków 2012.
7. Trzcieniecka-Green A., „Wczesna interwencja psychologiczna w chorobie niedokrwiennej serca i jej terapeutyczne znaczenie”, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
8. Prochasska J.O., Norcross J.C. „Systemy psychoterapeutyczne – Analiza transteoretyczna”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2006.
9. Yapko M.D., „Podstawy hipnozy – zasady i pojęcia”, GWP, Gdańsk 2000.
10. Hunter M.E., „Hipnoterapia – Twórcze podejście”, GWP, Gdańsk 2000.
11. Hadley J., Staudacher C, „Hipnoza w psychoterapii”, GWP, Sopot 2011.
12. Haley J., „Niezwykła terapia – Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona: strategiczna terapia krótkoterminowa”, GWP, Sopot 2012.
13. Rosen S., „Mój Głos podąży za Tobą – Terapeutyczne przypowieści Miltona H. Ericksona”, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
14. Erickson M., Rossi E.L., „Lutowy człowiek: Rozwój świadomości i poczucia tożsamości w hipnoterapii”, GWP, Gdańsk 1996.
15. Rossi E.L., „Hipnoterapia – Psychobiologiczne mechanizmy uzdrawiania”, Zysk i S-ka, Poznań 1995.
16. King S.K., „Szaman miejski”, Wydawnictwo KOS, Katowice 2010.
17. Meyer R., „Somatoterapia – psychoterapia ciała”, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa1996.
18. Epstein G., „Uzdrowienie przez wizualizację”, Zysk i S-ka, Poznań 1996.
19. Paul-Cavallier F.J., „Wizualizacja”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
20. Van Loon C., Stinshoff K. (red.), „Seeds of John”, Stichting Honoring Eva, Holandia 2016.
21. Black S., „A way of life: Core Energetics”, iUniverse, Lexington, KY 2016.
22. Thesenga S., „The undefended self – Living the Pathwork”, Pathwork Press, Madison, Virginia 2001.
23. Brennan B.A., „Dłonie pełne światła”, Amber, Warszawa 2015.
24. Brennan B.A., „Światło życia”, Amber, Warszawa 2016.
25. Berceli D., „Zaufaj ciału – ćwiczenia uwalniające traumę, stres i emocje (TRE)”, Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2011.
26. Berceli D., „Shake it off naturally – reduce stress, ankiety and tension with TRE”, Lexington, KY 2015.
27. Lowen A., Lowen L., „Droga do zdrowia i witalności”, Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2011.
28. Lowen A., „Bioenergetyka”, Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2011.
29. Levine P.A., Frederick A. „Obudźcie tygrysa – Leczenie traumy”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2014.
30. Levine P.A., „Głos wnętrza – Jak ciało uwalnia się od traumy i odzyskuje zdrowie”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2017.
31. Levine P.A., „Uleczyć traumę – 12-stopniowy program wychodzenia z traumy”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016.
32. Levine P.A., Phillips M., „Uwolnić się od bólu – Program leczenia bólu oparty na świadomości ciała”, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2016.
33. Shanker S., Barker T.„Self-Reg – Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości”, Wydawnictwo Mamania, Warszawa 2016.
34. Kurtz R., Prestera H., „Mowa ciała – ilustrowane wprowadzenie do psychologii ciała, Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2014.
35. Keleman S. „Anatomia Emocjonalna”, Centrum Pracy z Ciałem, Koszalin 2015.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Augustyniak P., Barczewska K., Broniec A., Izworski A., Kańtoch E., Orzechowski T., Przybyło J., Smoleń M., Tadeusiewicz R., „Systemy techniczne formujące inteligentne otoczenie osoby niepełnosprawnej”, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2015.
2. Smoleń M., „Podstawy praktyczne i wybrane zastosowania elektroencefalografii”, Podstawy Inżynierii Biomedycznej pod red. naukową prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Piotra Augustyniaka, WND AGH, Kraków 2009, tom I, ss. 129-142.
3. Smoleń M., „Elektromiografia i jej zastosowania”, Podstawy Inżynierii Biomedycznej pod red. naukową prof. Ryszarda Tadeusiewicza i prof. Piotra Augustyniaka, WND AGH, Kraków 2009, tom I, ss. 163-174.
4. Smoleń M., „Elektroencefalografia”, „Inżynieria Biomedyczna: Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej”, pod red. naukową Ryszarda Tadeusiewicza, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, ss. 59-62.
5. Smoleń M., „Inne elektrografie”, „Inżynieria Biomedyczna: Księga współczesnej wiedzy tajemnej w wersji przystępnej i przyjemnej” pod red. naukową Ryszarda Tadeusiewicza, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008, CD.
6. Augustyniak P., Smoleń M., Broniec A., Chodak J., „Data integration in multimodal home care surveillance and communication system”, Information Technologies in Biomedicine, Advances in Intelligent and Soft Computing 2010, 69, ss. 391-402.
7. Augustyniak P., Smoleń M., Mikrut Z., Kańtoch E., „Seamless tracing of human behavior using complementary wearable and house-embedded sensors”, Sensors 2014, 14(5), ss. 7831-7856.
8. Smoleń M., Augustyniak P., „Biomimetic decision making in a multisensor assisted living environment”, Lecture Notes in Computer Science, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2017, ss. 628-637.
9. Smoleń M., „Analysis of EEG activity during sleep”, Pol J Med Phys Eng 2009;15(2), ss. 65-75.
10. Smoleń M., Czopek K., Augustyniak P., „Non-invasive sensors based human state in nightlong sleep analysis for home-care”, Computing in Cardiology 2010, 37, ss. 45-48.
11. Smoleń M., Czopek K., Augustyniak P., „Sleep evaluation device for home-care”, Information technologies in biomedicine, Advances in Intelligent and Soft Computing 2010, 69, ss. 367-378.
12. Sidek K.A., Khalil I., Smoleń M., „ECG biometric in different physiological conditions using robust normalized QRS complex”, Computing in Cardiology 2012, 39, ss. 97-100.
13. Smoleń M., Kańtoch E., Augustyniak P., Kowalski P., „Wearable patient home monitoring based on ECG and ACC Sensors”, IFMBE Proceedings, 2012, 37, ss. 941-944.
14. Kańtoch E., Smoleń M., Augustyniak P., Kowalski P., „Wireless body area network system based on ECG and accelerometer pattern”, Computing in Cardiology 2011, 38, ss.245-248.
15. Mikrut Z., Smoleń M., „A neural network approach to recognition of the selected human motion patterns”, Automatyka 2011, 15 (3), ss. 535-543.
16. Mikrut Z., Pleciak P., Smoleń M., „Combining pattern matching and optical flow methods in home care vision system”, Lecture Notes in Computer Science 2012, 7339, ss. 537-548.
17. Smoleń M., „Kawiarnia naukowa – jej rola i perspektywy rozwoju w odniesieniu do inżynierii biomedycznej”, Inżynieria Biomedyczna, 14, nr 3, ss. 68-74.

Additional information:

brak