Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
to be completed
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-243-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Academic teachers:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Module summary

Zapoznanie słuchaczy z trendami estetycznymi i normami stylistycznymi dominującymi we współczesnej kinowej produkcji hollywoodzkiej.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 umie umieścić fenomeny kina hollywoodzkiego w różnych formułach badawczych (antropologicznej, społecznej, neoformalnej i stylistycznej, gatunkowej) SO2A_U02 Activity during classes,
Test
M_U002 umie umieścić fenomeny kina hollywoodzkiego w perspektywie bieżących wydarzeń historycznych SO2A_U02 Activity during classes,
Test
Knowledge
M_W001 rozumie kino amerykańskie jako instytucję kulturową, która oddziałuje na inne kinematografie i pozostałe dziedziny sztuki SO2A_W14 Activity during classes,
Test
M_W002 rozumie historią filmu amerykańskiego jako zjawiska estetycznego i artystycznego SO2A_W14 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 umie umieścić fenomeny kina hollywoodzkiego w różnych formułach badawczych (antropologicznej, społecznej, neoformalnej i stylistycznej, gatunkowej) + - - - - - - - - - -
M_U002 umie umieścić fenomeny kina hollywoodzkiego w perspektywie bieżących wydarzeń historycznych + - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 rozumie kino amerykańskie jako instytucję kulturową, która oddziałuje na inne kinematografie i pozostałe dziedziny sztuki + - - - - - - - - - -
M_W002 rozumie historią filmu amerykańskiego jako zjawiska estetycznego i artystycznego + - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z całościową historią filmu amerykańskiego jako zjawiska estetycznego i artystycznego oraz kina amerykańskiego jako instytucji kulturowej, która oddziaływuje na inne kinematografie i pozostałe dziedziny sztuki. Tytułowe pojęcie ‘Hollywood’ rozumiane będzie jako różnorodnie kojarzony i wielorako wartościowany symbol amerykańskiego przemysłu filmowego, którego fundamentalnym celem jest zapewnienie maksymalnego zysku twórców i maksymalnej przyjemności odbiorców za pomocą systemowego konstruowania tekstów kulturowych zwanych filmami. Poszczególne zjawiska systemu hollywoodzkiego – filmy, gatunki, modele gry aktorskiej, zasady reżyserii – będą przedstawiane w sposób ciągły i chronologiczny. Każde zjawisko umieszczone zostanie w szerokim kontekście kulturoznawczym poprzez odwołania do najlepszej literatury fachowej. Poszczególne fenomeny kina hollywoodzkiego ukazane zostaną przez pryzmat wielu formuł badawczych, antropologicznej (Powdermaker), socjologicznej (Maltby), neoformalnej i stylistycznej (Bordwell, Staiger, Thompson), gatunkowej (Schatz), nastawionej na podkreślanie różnic rasowych (Bogle). Filmy amerykańskie będą umieszczane w perspektywie bieżących wydarzeń historycznych (wojny światowe, zagrożenie komunizmem, Wietnam), społecznych (prohibicja, kontestacja, rasizm, seksizm, gangsteryzm) oraz immanentnych dla przemysłu filmowego (auto/cenzura, nacisk na zyskowność, system tworzenia celebrytów, stała migracja twórców o różnorodnych korzeniach kulturowych, konkurencja ze strony środowisk twórców awangardowych, wpływ innowacji technologicznych na rozwiązania estetyczne).
Każdy wykład będzie ilustrowany atrakcyjnym zestawem fragmentów filmowych kluczowych dla każdego okresu rozwoju kina amerykańskiego.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 52 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 30 h
Contact hours 4 h
Realization of independently performed tasks 16 h
Examination or Final test 2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie testu końcowego – tematem testu jest treść wykładu.

Prerequisites and additional requirements:

Obecność na zajęciach i wykazywanie zainteresowania tematem.

Recommended literature and teaching resources:

LITERATURA PRZEDMIOTU WYKORZYSTANA W TRAKCIE ZAJĘĆ
LEKTURY POLSKOJĘZYCZNE:
Adam Garbicz – Kino, wehikuł magiczny. Tomy I-V. Kraków.
Jerzy Toeplitz – Historia sztuki filmowej. Tomy I-VI. Warszawa.
Jerzy Toeplitz – Film i telewizja w USA. Warszawa 1963.
Jerzy Toeplitz – Nowy film amerykański. Warszawa 1976.
Marek Hendrykowski – Historia filmowego Oscara. Warszawa 1988.
Krystyna Michalska, Bohdan Michalski – Nowe Hollywood. Warszawa 1987.
Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska (red.) – Historia kina. Tomy I-II.Kraków, 2010.2012.
David Thomson – Zrozumieć Hollywood. Równanie z niewiadomą. Przekład Zbigniew Niewojski. Warszawa 2006.

FUNDAMENTALNE LEKTURY OBCOJĘZYCZNE:
History of the American Cinema pod redakcją Charlesa Harpole’a – tom I-X. University of California Press. Berkeley-Los Angeles-London 1990.
Tom I: Charles Musser – The Emergence of Cinema. The American Screen to 1907.
Tom II: Eileen Bowser – The Transformation of Cinema 1907-1915.
Tom III: Richard Koszarski – An Evening’s Entertainment. The Age of the Silent Feature Picture 1915-1928.
Tom IV: Donald Crafton – The Talkies. American Cinema’s Transition to Sound 1926-1931.
Tom V: Tino Balio – Grand Design. Hollywood as a Modern Business Enterprise 1930-1939.
Tom VI: Thomas Schatz – Boom and Bust. American Cinema in the 1940s.
Tom VII: Peter Lev – The Fifties. Transforming the Screen 1950-1959.
Tom VIII: Paul Monaco – The Sixties. 1960-1969.
Tom IX: David A. Cook – Lost Illusions. American Cinema in the Shadow of Watergate and Vietnam 1970-1979.
Tom X: Stephen Prince – A New Pot of Gold. Hollywood Under the Electronic Rainbow 1980-1989.

David Bordwell, Janet Staiger, Kristin Thompson – The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960. New York 1985.
David Bordwell – The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies. Berkeley 2006.
Richard Maltby – Hollywood Cinema. An Introduction. Blackwell 1995.
Hortense Powdermaker – Hollywood. The Dream Factory. An Antropologist Looks at the Movie-Makers. Boston 1950.
Janet Wasko – How Hollywood Works. London 2003.

Seria: American Film – Themes and Variations. Rutgers University Press. New Brunswick-New Jersey-London.
Andre Gaudreault, editor – American Cinema, 1890–1909: Themes and Variations
Charlie Keil and Ben Singer, editors – American Cinema of the 1910s: Themes and Variations
Ina Rae Hark, editor – American Cinema of the 1930s: Themes and Variations
Wheeler Winston Dixon, editor – American Cinema of the 1940s: Themes and Variations
Murray Pomerance, editor – American Cinema of the 1950s: Themes and Variations
Barry Keith Grant, editor – American Cinema of the 1960s: Themes and Variations
Lester D. Friedman, editor – American Cinema of the 1970s: Themes and Variations
Stephen Prince, editor – American Cinema of the 1980s: Themes and Variations
Chris Holmlund, editor – American Cinema of the 1990s: Themes and Variations

OPRACOWANIA CAŁOŚCIOWEJ HISTORII KINA:
David Bordwell, Kristin Thompson – Film History. An Introduction. McGraw-Hill 2002.
Douglas Gomery, Clara Pafort-Overduin – Movie History. A Survey. London
Geoffrey Nowell-Smith, editor – The Oxford History of World Cinema. The definitive history of cinema worldwide. Oxford 1997.

UZUPEŁNIAJĄCA LEKTURA PRZEDMIOTU (WYBÓR):
Douglas Gomery – Shared Pleasures. A History of Movie Presentation in the United States. The Wisconsin University Press 1992.
Sidney Lumet – Making Movies. New York 1995.
Donald Bogle – Toms, Coons, Mulattoes, Mammies & Bucks. An Interpretative History of Blacks in American Films. New York 1990.
Melvin Douglas – Black Directors in Hollywood. University of Texas Press. 2003.
Richard Dyer – The Stars. London 1979.
James Monaco – American Film Now. New York 1979.
Colin Larkin – The Virgin Encyclopedia of Stage and Film Musicals. London 1999.
Peter Biskind – Easy Riders, Ragging Bulls. London 1998.
Peter Biskind – Down and Dirty Pictures. London 2004.
Parker Tyler – Underground Cinema. A Critical History. 1995.
Diane Jacobs – Hollywood Renaissance. New York 1980.
Gerald Horne – Class Struggle in Hollywood 1930-1950. Austin 2001.
John Fawell – The Hidden Art of Hollywood. In Defense of the Studio Era Film. London 2008.
James Robert Parish – The Encyclopedia of Ethnic Groups in Hollywood. New York 2003.
Tom Stempel – American Audiences on Movies and Moviegoing. University Press of Kentucky 2001.
Greg Taylor – Artists in the Audience. Cults, Camp, and American Film Criticism. Princeton University Press 1999.
Philip C. DiMare – Movies in American History. Santa Barbara 2011.
Anne Massey – Hollywood Beyond the Screen. Design and Material Culture. New York 2000.
Ian Hamilton – Writers in Hollywood. 1915-1951. New York 1990.
M. Keith Booker – Postmodern Hollywood: What’s New in Film and Why It Makes Us Feel So Strange. London 2007.
Lind Ruth Williams, Michael Hammond – Contemporary American Cinema. Berkshire 2006.
Jon Lewis – Hollywood vs. Hard Core. How the Struggle over Censorship Saved the Modern Film Industry. New York 2002.
James Walters – Alternative Worlds in Hollywood Cinema. Chicago 2008.
Thomas Austin, Martin Barker – Contemporary Hollywood Stardom. London 2003.
Laurie Scheer – Creative Careers in Hollywood. New York 2002.
Tino Balio – United Artists. The Company Built by Stars. London 2009.
Geoff King – New Hollywood Cinema. An Introduction. New York 2002.
Thomas Schatz – Hollywood Genres. Formulas, Filmmaking and the Studio System. New York 1981.
Steven Bach – Final Cut. Dreams and Disaster in the making of ‘Heaven’s Gate’. New York 1985.
Jerry Roberts – The Complete History of American Film Criticism. Santa Monica 2010.
Thomas Elsaesser, Alexander Horwath, Noel King – The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 1970s. Amsterdam 2004.
Stephen Prince – Classical Film Violence. Designing and Regulating Brutality in Hollywood Cinema 1930-1968. New Brunswick 2003.
Kristin Thompson – Herr Lubitsch Goes to Hollywood. German and American Film after World War I. Amsterdam 2005.
Jesse Fox Mayshark – Post Pop Cinema. The Search for Meaning in New American Film. London 2007.
Yannis Tzioumakis – American Independent Cinema. An Introduction. Edinburg 2006.
Barry Langford – Film Genre. Hollywood and Beyond. Edinburg 2005.
J. E. Smyth – Reconstructing American Historical Cinema. From Cimarron to Citizen Kane. University of Kentucky Press 2006.
Robert C. Sickels – American Film in the Digital Age. Santa Barbara 2011.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

brak

Additional information:

Zasadnicze zagadnienia podejmowane w czasie zajęć:

Lata 60. – kontestacja, kontrkultura, Wietnam w kinie amerykańskim.

Lata 70. – powstanie i rozkład tzw. ‘Nowego Hollywood’.

Kino hipermakiaweliczne po aferze Watergate.

Cudowne dzieci lat 70. – Spielberg & Lucas i ich wpływ na tzw. kino Nowej Przygody.

Lata 80. – kino ‘high concept’ i okolice.

Kulisy Hollywood – casus Lew Wassermana, afera Begelmana, upadek United Artists i inne przypadki.

Lata 90. – Quentin Tarantino i hollywoodzki postmodernizm.

Hollywood u progu XXI wieku – szanse i zagrożenia dla rozwoju X muzy w jej kolebce.