Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Personal branding, marketing and commerce on platform (LinkedIn)
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-307-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
mgr Gamoń Adrian (adrian.gamon@gmail.com)
Academic teachers:
mgr Gamoń Adrian (adrian.gamon@gmail.com)
Module summary

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do wykorzystania platformy LinkedIn w życiu i biznesie.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi świadomie i odpowiedzialne uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej przy zarządzaniu wizerunkiem. SO2A_K09 Project,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafił posługiwać się wyszukiwarką na LinkedIn. Potrafi dobrać treści i je opublikować. SO2A_U12 Project,
Activity during classes
M_U002 Potrafi zaplanować działania dla trzech typowych celów na LinkedIn: budowy wizerunku/marki, sprzedaży i employer brandingu. SO2A_U09 Project,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Potrafi zbudować skuteczny profil osobowy. SO2A_W13 Execution of a project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi świadomie i odpowiedzialne uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej przy zarządzaniu wizerunkiem. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafił posługiwać się wyszukiwarką na LinkedIn. Potrafi dobrać treści i je opublikować. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaplanować działania dla trzech typowych celów na LinkedIn: budowy wizerunku/marki, sprzedaży i employer brandingu. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Potrafi zbudować skuteczny profil osobowy. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:
Personal branding, marketing i sprzedaż na platformie LinkedIn

Celem kursu jest wprowadzenie studentów do wykorzystania platformy LinkedIn w życiu i biznesie.

Zajęcia będą przeplatane małymi ćwiczeniami praktycznymi i finalnie zakończą się blokiem warsztatowym.

Blok 1. O LinkedIn:
• Dane;
• Kluczowe funkcjonalności;
• Formy obecności (profil, strona, grupa i reklama);
• Narzędzia.
Blok 2. Planowanie obecności na LinkedIn w zależności od celów marketingowych:
• Cele;
• Grupa docelowa;
• Analiza zasobów;
• Planowanie;
• Pomiar.
Blok 3. Efektywny profil osobisty i personal branding:
• Dlaczego personal branding;
• Kluczowe elementy profilu;
• Przygotowanie nagłówka i podsumowania;
• Pozyskiwanie potwierdzeń umiejętności i rekomendacji;
• Typy profili osobowych ze względu na planowane aktywności.
Blok 4. Wyszukiwanie osób i informacji na LinkedIn
Blok 5. Budowa sieci kontaktów
• Przyjmowanie zaproszeń
• Zapraszanie
Blok 6. Treści:
• Jak działa algorytm;
• Rodzaje i formaty treści.
Blok 7. Aktywności
Blok 8. Strona firmowa i emploee advocacy:
• Budowa strony;
• Treści na stronie;
• Wskazówki jak angażować pracowników w komunikację firmy.
Blok 8. Płatna reklama:
• Rodzaje reklam;
• Piksele konwersji;
• Pomiar.
Blok 9. Wprowadzenie do strategii i trzy studia przypadku (warsztat).

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 25 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Workshops participation 12 h
Contact hours 1 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 6 h
Realization of independently performed tasks 6 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa będzie za zbudowanie pełnego profilu oraz opracowanie i zaprezentowanie koncepcji komunikacji wraz z wstępnym planem dla wybranej marki na LinkedIn.

Prerequisites and additional requirements:

Posiadanie profilu osobowego na LinkedIn.

Recommended literature and teaching resources:

Recommended literature and teaching resources not specified

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://pl.linkedin.com/in/adriangamon/

Additional information:

None