Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Sociology of the market
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-317-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab, prof. AGH Nawojczyk Maria (marnaw@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Rozumienie rynku oraz procesów urynkowiania różnych sfer życia jest niezbędne dla prowadzenia analizy socjologicznej współczesnego społeczeństwa i globalizującej się gospodarki.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi współdziałać w zespole dokonując krytycznej analizy prezentowanych treści oraz odpowiednio argumentując swoje zdanie w dyskusji. Presentation
Skills
M_U001 Student umie przeprowadzić samodzielna analizę procesów urynkowiania społeczeństwa Presentation
M_U002 Student umie przeprowadzić instytucjonalna analizę procesów rynkowych Presentation
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne odnoszące się do rynków Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi współdziałać w zespole dokonując krytycznej analizy prezentowanych treści oraz odpowiednio argumentując swoje zdanie w dyskusji. - - - - + - - - - - -
Skills
M_U001 Student umie przeprowadzić samodzielna analizę procesów urynkowiania społeczeństwa - - - - + - - - - - -
M_U002 Student umie przeprowadzić instytucjonalna analizę procesów rynkowych - - - - + - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna podstawowe koncepcje socjologiczne odnoszące się do rynków - - - - + - - - - - -
Module content
Conversation seminar:

Rynki są podstawowymi instytucjami gospodarki kapitalistycznej. Dlatego też stały się bardzo ważnym polem empirycznej i teoretycznej eksploracji socjologii ekonomicznej w ciągu ostatnich 20 lat. W perspektywie socjologicznej rynki nie są tylko mechanizmem alokacji dóbr i usług ale są instytucjami społecznymi zakorzenionymi w kontekście społecznym, politycznym i kulturowym, w którym funkcjonują. Wszystkie te aspekty staną się tematem namysłu i dyskusji w trakcie trwania tego konwersatorium. Zakres poruszanych zagadnień będzie zorganizowany wokół trzech podstawowych kwestii:
1. Spojrzenia na rynki z perspektywy socjologicznej; ich podstawowe komponenty; różnorodne typy rynków; proces ich powstawania i ewolucji.
2. Zagadnienia kreowania wartości na rynkach; pieniądza jako środka wymiany; procesów finansjalizacji i urynkowiania wszystkich sfer życia społecznego.
3. Moralności rynków; zagadnień etycznych związanych z funkcjonowaniem rynków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 55 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in conversation seminars 15 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Na początku zajęć studenci otrzymają zestaw tekstów do przygotowania do prezentacji na zajęciach. Każdy student będzie zobowiązany do przygotowania dwóch prezentacji: jedna na podstawie tekstu polskiego druga na podstawie tekstu angielskiego. Prezentacje mogą być przygotowywane przez zespoły dwuosobowe. Na ocenę końcową będą się składały:
15% oceny – obecność,
15% oceny – aktywność na zajęciach,
40% oceny – prezentacja tekstu angielskiego,
30% oceny – prezentacja tekstu polskiego.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1. Aldridge, Alan. 2006. Rynek. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2. Aspers, Patrik. 2011. Markets. Cambridge: Polity Press.
3. Beckert, Jens, 2009, “The social order of markets”, Theory and Society, 38 (3), p. 245-269.
4. Beckert, Jens, 2009, “Where do prices come from?” Socio-economic review, 9 (4), p. 757-786.
5. Callon, Michel and Fabian Muniesa, 2005, “Economic markets as calculative collective devices”,
Organization studies 26 (8), p. 1229-1250.
6. Crouch, Colin. 2011. The strange non-death of neoliberalizm. Cambridge: Polity Press.
7. Fligstein, Neil, 1996, “Markets as politics: a political-cultural approach to market institutions”,
American sociological review, 61 (4), p. 656-673.
8. Fourcade, Marion. 2011: Cents and sensibility: economic valuation and the nature of “nature”,
American journal of sociology, 116 (6), p. 1721-1777.
9. Morawski, Witold. 2010. Konfiguracje globalne: struktury, agencje, instytucje. Warszawa: PWN.
10. Sandel, Michael J. 2013. Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku. Kurhaus Publishing.
11. Swedberg, Richard. 2005. Markets in Society. (w:) Neil J. Smelser i Richard Swedberg (red.) The Handbook of Economic Sociology. New York: Sage, p. 233-253.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Maria Nawojczyk. „Społeczeństwo post-industrialne i jego gospodarka”; (w:) Barbara Gąciarz i Marzena Mamak-Zdanecka (red.); Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy; Łódź: Printpap, 2011, ss. 87-104.
2. Economy in Changing Society. Consumption, Markets, Organizations and Social Policies; Maria Nawojczyk (red.); Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011.
3. Maria Nawojczyk, “What moneycan’t buy – nieodbyta debata”; (w:) KULTURA I EDUKACJA vol 104 numer 4, 2014, ss. 107-119.
4. Maria Nawojczyk i Shan Walton. „Polish Perspectives on the Moralisty of Capital Accumulation” ; (w:) JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 1/2, 2004, ss. 111-132.

Additional information:

None