Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca dyplomowa
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-403-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. SO2A_K03 Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. SO2A_U08, SO2A_U03 Diploma thesis preparation
M_U002 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji, szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. SO2A_U12 Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Ma wiedzę, jak je wykorzystywać Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. SO2A_W10 Diploma thesis preparation
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . SO2A_W14 Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Samodzielnie poszukuje rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych, korzystając z właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych źródeł. Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi skonstruować i przeprowadzić projekt badawczy i dokonać analizy zjawisk i zmian zachodzących współcześnie, w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne i terminologię właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji, szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie. Ma wiedzę, jak je wykorzystywać Szanując zasady uczciwości naukowej i przepisy z zakresu ochrony własności intelektualnej. - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę jak w oparciu o poznane podczas zajęć koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych analizować zjawiska zachodzące we współczesnym świecie w wymiarze społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym . - - - - - - - - - - -
Module content
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 500 h
Module ECTS credits 20 ECTS
Diploma thesis preparation 500 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest w 100% średnią ocen pracy dokonana przez promotora i recenzenta.

Prerequisites and additional requirements:

Wymagania wstępne i dodatkowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmiot.

Recommended literature and teaching resources:
Zalecana literatura i pomoce naukowe są szczegółowo określone przez osoby prowadzące przedmiot.
Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Szczegółowe uwagi określają osoby prowadzące przedmiot.
Sylabusy z proseminariów są dostępne pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/main/pl/programy-zajec-i-sylabusy