Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Digital spaces of interactive VR environments - introduction to the rising medium
Course of study:
2017/2018
Code:
HSO-2-404-EG-s
Faculty of:
Humanities
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
E-Economy
Field of study:
Sociology
Semester:
4
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Igras-Cybulska Magdalena (migras@agh.edu.pl)
Module summary

Kurs zaznajamia studenta z zagadnieniami dotyczącymi tworzenia i analizy środowisk VR oraz zapewnia podstawy do samodzielnego tworzenia aplikacji VR. W trakcie kursu studenci zapoznają się z możliwościami i ograniczeniami oraz przeglądem zastosowań VR, w wymiarze teoretycznym, badawczym i praktycznym.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Podstawowe umiejętności współtworzenia projektów informatycznych na przykładach interaktywnych trójwymiarowych środowisk wirtualnych obsługujących technologię VR. Project
Skills
M_U001 Umiejętność rozpatrywania wdrożeń VR w wymiarze technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. Project
M_U002 Podstawowe umiejętności z projektowania, tworzenia i testowania interaktywnych trójwymiarowych środowisk wirtualnych, w tym dla technologii VR, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika. Project
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu definicji, klasyfikacji, zastosowań, stanu oraz prognoz rozwoju przemysłu aplikacji i sprzętu dla VR. Project
M_W002 Podstawowa wiedza z zakresu przebiegu procesu projektowania i wdrażania warstw graficznej, interakcji oraz programistycznej w tworzeniu immersyjnych środowisk VR. Project
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Podstawowe umiejętności współtworzenia projektów informatycznych na przykładach interaktywnych trójwymiarowych środowisk wirtualnych obsługujących technologię VR. - - - - - - - - + - -
Skills
M_U001 Umiejętność rozpatrywania wdrożeń VR w wymiarze technicznym, psychologicznym, społecznym i kulturowym. - - - - - - - - + - -
M_U002 Podstawowe umiejętności z projektowania, tworzenia i testowania interaktywnych trójwymiarowych środowisk wirtualnych, w tym dla technologii VR, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania interakcji i doświadczeń użytkownika. - - - - - - - - + - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu definicji, klasyfikacji, zastosowań, stanu oraz prognoz rozwoju przemysłu aplikacji i sprzętu dla VR. - - - - - - - - + - -
M_W002 Podstawowa wiedza z zakresu przebiegu procesu projektowania i wdrażania warstw graficznej, interakcji oraz programistycznej w tworzeniu immersyjnych środowisk VR. - - - - - - - - + - -
Module content
Workshops:

Część wprowadzająca ma na celu przybliżenie studentom wymiaru teoretycznego i praktycznego tworzenia środowisk wirtualnych. Część ta obejmie następujące zagadnienia: Definicje i klasyfikacje wirtualności. Perspektywa historyczna i przegląd współczesnych technologii. Wymagania hardware’owe i software’owe, silniki graficzne, sensory, wyświetlacze, technologie HMD, dodatkowe urządzenia peryferyjne. Zjawisko immersji, fizjologia i psychologia percepcji oraz ich implikacje dla tworzenia VR. Wprowadzenie do tworzenia grafiki dla środowisk 3D. Modelowanie, teksturowanie, optymalizacja, oświetlenie globalne, renderowanie. Interfejs użytkownika, interakcje, nawigacja i user experience w świecie wirtualnym. Proces projektowania i ewaluacji środowisk wirtualnych. Omówione zostanie spektrum zastosowań VR, ze szczególnym uwzględnieniem serious games, games with a purpose, edutainment. Zastosowania w różnych dziedzinach i sektorach rynku będą zilustrowane przykładami oraz poparte raportami branżowymi. Warsztat zakończy dyskusja na temat możliwości i ograniczeń oraz przyszłości technologii VR.
Część badawcza obejmie wspólne zaprojektowanie i przeprowadzenie badania eksploracyjnego/analitycznego wybranych aspektów interfejsów i zawartości aplikacji VR.
Część praktyczna ma na celu uzyskanie podstaw do samodzielnej pracy z narzędziami do tworzenia środowisk wirtualnych. Omówione i zaprezentowane zostaną procedury i przykłady wykorzystania podstawowych funkcji środowiska Unity. Nabyte w tej części umiejętności będą stanowiły podstawę do samodzielnej pracy w silniku graficznym. W ramach projektu studenci utworzą własne środowisko 3D, zawierające modele 3D, oświetlenie i udźwiękowienie sceny, proste animacje, nawigację i podstawowe interakcje. Wykonane projekty będą testowane indywidualnie przy użyciu headsetu do wirtualnej rzeczywistości.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 50 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 5 h
Workshops participation 30 h
Completion of a project 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Obecność jest obowiązkowa. Ocena na podstawie realizacji projektu badawczego i praktycznego.

Prerequisites and additional requirements:

Przeciwwskazaniem do korzystania z zestawów VR HMD jest epilepsja.

Mile widziane (ale nie wymagane) doświadczenie w grafice 2D i 3D, środowisku Unity, programowaniu w C#, projektowaniu interfejsów.

Recommended literature and teaching resources:

Ernest Adams, Projektowanie gier. Podstawy, Helion 2010.
Lev Manovich, Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006.
Piotr Kubiński, Gry wideo. Zarys poetyki, Universitas 2016.
The User Experience of Virtual Reality – list of resources: http://www.uxofvr.com/
Jason Jerald, The VR Book. Human-Centered Design for Virtual Reality, Association for Computing Machinery and Morgan & Claypool, 2015
Steven M. LaValle, Virtual reality, http://vr.cs.uiuc.edu/
Kharis O’Connell, Designing for Mixed Reality. Blending Data, AR, and the Physical World, http://www.oreilly.com/design/free/designing-for-mixed-reality.csp
Raney Aronson-Rath, James Milward, Taylor Owen, Fergus Pitt, Virtual Reality Journalism, https://towcenter.gitbooks.io/virtual-reality-journalism/content/index.html
Casey Fictum, VR UX: Learn VR UX, Storytelling & Design, 2016
Steve Aukstakalnis, Practical Augmented Reality: A Guide to the Technologies, Applications, and Human Factors for AR and VR (Usability), Pearson Education, 2016
Brenda Laurel, Computers as Theatre, Second Edition, Addison-Wesley Professional, 2013
Tony Parisi, Developing Immersive Experiences and Applications for Desktop, Web, and Mobile, O’Reilly Media, 2015
Doug A. Bowman, Ernst Kruijff, Ivan Poupyrev, Joseph J. LaViola, 3D User Interfaces: Theory and Practice, Addison Wesley Longman Publishing Co., 2004
Jim Kalbach, Rapid Techniques for Mapping Experiences, http://www.oreilly.com/design/free/rapid-techniques-for-mapping-experiences.csp
Minhua Ma, Andreas Oikonomou, Lakhmi C. Jain, Serious Games and Edutainment Applications, Springer 2011
Christopher Thomas Miller, Games: Purpose and Potential in Education, Springer 2009
R. Dörner, S. Göbel, W. Effelsberg, J. Wiemeyer, Serious Games: Foundations, Concepts and Practice, Springer 2016.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

https://bpp.agh.edu.pl/autor/igras-cybulska-magdalena-06928

Additional information:

None