Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Spoiwa aktywowane alkalicznie
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-1-020-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
0
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Gołek Łukasz (golek@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień związanych z hydratacją w układach aktywowanych alkaliami oraz pokazanie różnic w stosunku do hydratacji w układzie klinkier portlandzki – woda.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zdobywanie wiedzy TC1A_K01 Activity during classes
Skills
M_U001 Sprawdzenie wiedzy TC1A_U01 Presentation
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami TC1A_W01 Activity during classes
M_W002 Sprawdzenie wiedzy TC1A_W01 Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zdobywanie wiedzy - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Sprawdzenie wiedzy - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Wiedza z zakresu hydratacji w warunkach aktywacji aklaliami - - - - - + - - - - -
M_W002 Sprawdzenie wiedzy - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Contact hours 60 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Aktywność na zajęciach,
Uzyskanie pozytywnej oceny średniej z kolokwiów.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

“Chemia Cementu” W. Kurdowski
“Geopolymers: Structures, Processing, Properties and Industrial Applications” J. L. Provis, J. S. J. van Deventer

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None