Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Zarządzanie jakością
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-1-708-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
7
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. dr hab. Kubiak Władysław (kubiak@agh.edu.pl)
dr inż. Niewiara Ewa (niewiara@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Paczosa-Bator Beata (paczosa@agh.edu.pl)
dr Reczyński Witold (wreczyn@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych TC1A_K09 Participation in a discussion,
Activity during classes
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem TC1A_U18 Participation in a discussion,
Test,
Activity during classes
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. TC1A_W13 Participation in a discussion,
Presentation,
Test
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością TC1A_W13 Participation in a discussion,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych - - - - - - - - - - -
Skills
M_U001 Potrafi wykorzystywać normy, a w szczególności normy dotyczące zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma podstawową wiedzę z zakresu nauki o jakości oraz systemów zarządzania jakością. - - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o zasadach, metodach i narzędziach zarządzania jakością - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
-
Seminar classes:
-
Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 30 h
Module ECTS credits 1 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in seminar classes 15 h
Preparation for classes 2 h
Realization of independently performed tasks -2 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK = 0,48 T + 0,48 S + 0,04 A
OK – ocena końcowa
T – średnia ocen testu zaliczeniowego (min. 3,0)
S – średnia ocen z zaliczenia seminarium (min. 3,0)
A – aktywność na wykładach mierzona ilością obecności

Prerequisites and additional requirements:

Udział w wykładach jest obowiązkowy.

Recommended literature and teaching resources:

A.Hamrol, W.Mantura, „Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” PWN Warszawa 2002
J.Łunarski, “Systemy jakości, normalizacji i certyfikacji wyrobów” OWPRz Rzeszów 2001
J.J.Dahlgaard, K.Kristensen, G.K.Kanji, “Podstawy zarządzania jakością” PWN Warszawa 2002
S.Wawak, “Zarządzanie jakością – teoria i praktyka” Helion, Gliwice 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

1. Jakubowska Małgorzata , Baś Bogusław, Ciepiela Filip , Kubiak Władysław W.: A calibration strategy for stripping voltammetry of lead on silver electrodes . Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2010 vol. 22 no. 15 s. 1757-1764
2. Jakubowska Małgorzata , Kalarus Dariusz, Kot Andrzej, Kubiak Władysław W.: Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia klinkieru oraz cementu – Chemometric methods in identification of cement and clinker sources, Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials ; ISSN 1505-1269. – 2009 t. 61 nr 1 s. 12 – 15
3. Jakubowska M., Hull E., Piech R., Kubiak W.W: Selection of optimal smoothing algorithm for voltammetric curves; Chemia Analityczna = Chemical Analysis ; ISSN 0009 – 2223. – 2008 vol. 53 no. 2 s. 215 -226
Jakubowska M., Kubiak W.W.: Signal processing in normal pulse voltammetry by means of dedicated mother wavelet. Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. – 2008 vol. 20 no. 2 s. 185 -193
4. Joanna Ciepiela „Kontrola jakości pożywek bakteriologicznych” 2008 Praca magisterska – Promotor W.W.Kubiak
5. Marta Sroka „Standardowe procedury operacyjne w laboratorium analitycznym” 2010 Praca magisterska – Promotor W.W.Kubiak
6. Anna Czuchra „Standardowe procedury operacyjne oznaczania ołowiu i chromu w środkach spożywczych matodą ASA” 2010 Praca magisterska – Promotor W.W.Kubiak

Additional information:

None