Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Chemia analityczna narkotyków i związków biologicznie aktywnych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-105-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. Silberring Jerzy (jerzy.silberring@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. Suder Piotr (psuder@agh.edu.pl)
dr Drabik Anna (drabik@agh.edu.pl)
dr Bodzoń-Kułakowska Anna (abk@agh.edu.pl)
dr hab. Smoluch Marek (smoluch@agh.edu.pl)
Mielczarek Przemysław (przemyslaw.mielczarek@agh.edu.pl)
Module summary

Student zyskuje informację o wpływie różnych substancji na centralny układ nerwowy

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Skills
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki TC2A_U08 Execution of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). Test
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy TC2A_W14 Examination
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych TC2A_W14 Examination
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych TC2A_W10 Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Skills
M_U001 Potrafi zastosować odpowiednią technikę analityczną i zinterpretować uzyskane wyniki - - - - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu neurochemii, toksykologii narkotyków oraz technik analitycznych umoliwiających zaprojektowanie metody identyfikacji substancji psychoaktywnych oraz metabolitów oraz związków endogennych (peptydy, białka). + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania substancji narkotycznych na organizm oraz układ nerwowy - - - - - - - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania układu nerwowego oraz wpływu substancji psychoaktywnych - - - - - - - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę z zakresu analizy substancji psychoaktywnych i związków biologicznie aktywnych - - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Neurobiologia

Przedmiotem kursu są zagadnienia związane z zaawansowaną analizą związków biologicznie aktywnych (narkotyków, substancji psychotropowych, białek, peptydów) oraz ze stosowaniem narzędzi bioinformatycznych dla celów identyfikacji molekuł. Studenci uzyskają wiedzę z zakresu stosowania odpowiednich strategii analitycznych, doboru i funkcjonowania aparatury oraz poznają najnowsze trendy w badaniach naukowych oraz regulacjach prawnych w tym zakresie na świecie.

Seminar classes:

1) Neurobiologia uzależnień
2) Aspekty kliniczne i medyczne używania narkotyków
3) Analityka substancji uzależniających
4) Toksykologia substancji psychotropowych
5) Toksykologia sądowa
6) Techniki analityczne (spektrometria mas, HPLC DAD, elektroforeza kapilarna, elektroforeza w żelu poliakrylamidowym, detekcja elektrochemiczna, elektrochemiczna symulacja procesów metabolicznych, proteomika i metabolomika, identyfikacja sekwencji aminokwasowej)
Psychologiczne aspekty uzależnień
Analiza halucynogenów
Problemy narkotyków w Unii Europejskiej

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 125 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 10 h
Realization of independently performed tasks 60 h
Preparation for classes 55 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Zaliczenie seminarium: test jednokrotnego wyboru z tematyki seminariów
i laboratoriów
Zaliczenie wykładów: egzamin ustny

Ocena końcowa:
- ocena z wykładu z wagą 0,6
- ocena z laboratorium z wagą 0,4

Prerequisites and additional requirements:

Wskazana znajomość podstaw chemii organicznej, chemii analitycznej i biochemii

Recommended literature and teaching resources:

Wykład.
Dodatkowo, wybrane zagadnienia z podręczników:
Proteomika i metabolomika (A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring red.) WUW, 2010
L. Stryer Biochemia (dowolne wydanie po 2000r.)
W. Seńczuk (red.) Toksykologia, PZWL, wydanie 1998 lub późniejsze.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

UWAGA: dopuszczalna jest jedna (usprawiedliwiona) nieobecność na ćwiczeniach.
Szczegółowe informacje zostaną podane na zajęciach.