Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CTC-2-298-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-284-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-270-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-256-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-242-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-228-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-209-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-225-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-312-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-313-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-214-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-208-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-223-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-221-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-222-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-213-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-204-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-208-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-211-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-208-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Kierowana krystalizacja szkła i tworzywa szklanokrystaliczne
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-242-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania TC2A_K07 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych TC2A_K08 Activity during classes,
Test,
Presentation
Skills
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych TC2A_U18 Activity during classes,
Test,
Execution of laboratory classes
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów TC2A_U02 Activity during classes,
Test,
Presentation
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych TC2A_W06 Activity during classes,
Test,
Presentation
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych TC2A_W08 Activity during classes,
Test
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Zna rolę tworzyw szklanokrystalicznych w przemyśle oraz ekonomiczne efekty ich stosowania - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Umie zaprojektować tworzywo szklanokrystaliczne o założonych właściwościach fizyko chemicznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać syntezy danych literaturowych i na tej podstawie wskazać kierunki poszukiwań nowych materialów - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą technologii otrzymywania materiałów szklanokrystalicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma poszerzoną wiedzę dotycząca wpływu składu fazowego na właściwości użytkowe tworzyw szklanoceramicznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Seminaria:
Stan stały szklisty i krystaliczny.
Krystalizacja szkła (beznukleacyjna i nukleacyjna) – podstawy teoretyczne.
Parametry decydujące o podatności szkieł na krystalizację. Metody badań podatności szkła na krystalizację. Metody użyteczne w ocenie stopnia i charakteru krystalizacji szkła.
Proces kierowanej krystalizacji szkła. Katalizatory krystalizacji.
Technologia wytwarzania tworzyw szklanokrystalicznych (przygotowanie surowców, topienie, formowanie, krystalizacja, obróbka mechaniczna, kontrola jakości).
Projektowanie tworzyw szklanokrystalicznych (dobór składu wyjściowego szkła, wybór rodzaju oraz optymalizacja ilości katalizatora krystalizacji, wyznaczanie parametrów obróbki termicznej – temperatura, czas, prędkość ogrzewania).
Specjalne metody otrzymywania tworzyw szklanokrystalicznych – fotoceram, metody otrzymywania tworzyw o orientowanej strukturze.
Rodzaje, właściwości i zastosowania tworzyw szklanoceramicznych

Ćwiczenia praktyczne
Przygotowanie zestawów i topienie szkieł na tworzywa szklanokrystaliczne.
Badanie zdolności do krystalizacji uzyskanych szkieł.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Examination or Final test 2 h
Realization of independently performed tasks 4 h
Participation in seminar classes 30 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 10 h
Participation in practical classes 4 h
Preparation for classes 6 h
Contact hours 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6Kz+0,25R+0,25L

gdzie:
Kz-kolokwium zaliczeniowe
R-wygłoszenie refaratu
L- udział w zajęciach praktycznych
Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

Technologia szkła, Arkady, 1987.
P. W. McMillan, Glass Ceramics, Academic Press 1979
W. Hölland, G. Beall Glass-Ceramic Technology, American Ceramic Society, 2002
Z. Strnad, Glass-ceramic Materials, Elsevier 1986

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None