Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-407-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-311-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-308-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-314-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-313-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-1-019-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CIM-1-054-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CTC-2-406-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-318-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-305-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-308-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-308-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-308-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-304-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-312-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-302-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
BioComposites
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-308-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
dr inż. Pawlik Justyna (pawlikj@agh.edu.pl)
Module summary

BioKompozyty to przedmiot skupiający się na najbardziej aktualnych trendach, technologiach otrzymywania i właściwościach kompozytów dla medycyny oraz eko-kompozytów.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Presentation,
Activity during classes
Skills
M_U001 Ma poszerzone umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzą z zakresu otrzymywania i charakterystyki BioKompozytów. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranych zagadnień posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim. Presentation,
Activity during classes
Knowledge
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat nowych trendów i technologii otrzymywania BioKomozytów, również Eko-Kompozytów Presentation,
Activity during classes
M_W003 Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości BioKompozytów Presentation,
Activity during classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K002 Prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne, rozumie znaczenie wpływu inżynierii materiałowej na rozwój nowoczesnych technologii. Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Ma poszerzone umiejętności posługiwania się terminologią angielską oraz wiedzą z zakresu otrzymywania i charakterystyki BioKompozytów. Potrafi przygotować prezentację dotyczącą wybranych zagadnień posługując się źródłami informacji napisanymi w języku angielskim. - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W002 Ma uporządkowaną wiedzę na temat nowych trendów i technologii otrzymywania BioKomozytów, również Eko-Kompozytów - - - - - + - - - - -
M_W003 Ma uporządkowaną oraz podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat rodzajów, metod otrzymywania i właściwości BioKompozytów - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

BioComposites course will introduce student into current trends in materials designed and fabricated for medicine; based on synthetic, natural components as well as obtained from renewable sources.
The course provides a broad analysis of the influence of material, designing and processing parameters on the physico-chemical and mechanical properties of BioComposites.
Particulair fokus will be placed on:
• ceramics, metal, and polimer matrix BioComposites for medical applications, nanocomposites, natural BioComposites and Green Composites; including fabrication and characterization methods, properties and practical applications.
• Biomimetics and its role in designing and engineering of BioComposites
• The effect of the Biocomposites of the biological outcome
• The challenges/stratiegies/future trends in BioComposites

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 90 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Participation in seminar classes 30 h
Preparation for classes 15 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 30 h
Realization of independently performed tasks 15 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa zostanie wyznaczana na postawie aktywności studenta na zajęciach oraz przygotowania i wygłoszenia prezentacji.

Prerequisites and additional requirements:

Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym zrozumienie i komunikację w trakcie zajęć a także przygotowanie i wygłoszenie prezentacji multimedialnej. Podstawy angielskiej terminologii technicznej.

Recommended literature and teaching resources:

1. Park J., Lakes R.S., Biomaterials An Itroduction, Third Edition, 2007 Springer
2. dos Santos V., Brandalise R.,N., Savaris M., Engineering of Biomaterials, Topics in Mining, Metallurgy and Materials Engineering, 2017 Springer
3. Jawaid M., Salit M.S., Alothman O.Y. (edit.), Green Biocomposites, design and applications, Springer 2017.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None