Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-1-609-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CCE-1-004-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CIM-1-038-s Materials Science - full-time studies first-cycle studies
CCB-1-013-s Chemistry of Building Materials - full-time studies first-cycle studies
CIM-2-406-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CCE-1-410-s Ceramics - full-time studies first-cycle studies
CTC-2-317-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-312-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-313-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-307-WC-s Ceramics (Wzornictwo ceramiki i szkła) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-309-MK-s Ceramics (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-310-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-301-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-405-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-307-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-311-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-310-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-311-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CCE-2-307-CT-s Ceramics (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Advanced forming methods
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-317-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
English
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

!!!

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 posiada świadomość samokształcenia TC2A_K02
Skills
M_U001 potrafi wykonać sprawozdanie z badań TC2A_U04 Examination
M_U002 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych TC2A_U05 Examination
Knowledge
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów TC2A_W02 Test
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych TC2A_W02 Test,
Presentation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 posiada świadomość samokształcenia - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi wykonać sprawozdanie z badań - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami formowania materiałów. Opiera się głównie na przedstawieniu technik Rapid Prototyping jako perspektywicznych metod otrzymywania mikroreaktorów, sensorów i układów elektronicznych. Program przedmiotu został tak ułożony, aby w pierwszej kolejności przedstawić różnice pomiędzy specjalnymi a konwencjonalnymi technikami formowania. Następnie oparto się na charakterystyce poszczególnych technik formowania typu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Kolejnym etapem jest pokazanie budowy różnych urządzeń otrzymywanych tymi technikami. Przede wszystkim mikroreaktorów do zastosowań biomedycznych, mikroreaktorów do produkcji wodoru, sensorów i układów elektronicznych.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 75 h
Module ECTS credits 3 ECTS
Contact hours 30 h
Examination or Final test 28 h
Realization of independently performed tasks 17 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

kolokwium zaliczeniowe

Prerequisites and additional requirements:

Ogólna wiedza na temat wytwarzania materiałów polikrystalicznych

Recommended literature and teaching resources:

1)R. Pampuch, „Współczesne Materiały” Wyd. AGH, (2005).
2)V. Hessel, S. Hardt, H. Lowe, “Chemical Micro Process Engineering” WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2004)
3)J.J. Lerou, M.P. Harold, J. Ryley, J. Ashmead, T.C. O’Brien, M. Johnson, J. Perrotto, C.T. Blaisdel, T.A. Rensi, J. Nyquist, “Microfabricated mini-chemical systems: technical feasibility in Microsystem Technology for Chemical and Biological Microreactors; Ed. W. Ehrefeld, DECHEMA Monographs, vol. 132, pp.51-69 Verlag Chemie, Weinheim (1996).
4)Neal Lane at all. “Springer Handbook Of Nanotechnology” Bharat Bhushan Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004).

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None