Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Praca magisterska
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-305-AK-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Analityka i kontrola jakości
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
3
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Academic teachers:
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. TC2A_K01, TC2A_K02 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
M_K002 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej TC2A_K08, TC2A_K03, TC2A_K05 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych TC2A_U23, TC2A_U21 Examination,
Diploma thesis
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej TC2A_U22, TC2A_U18, TC2A_U13, TC2A_U14, TC2A_U20 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej TC2A_W07, TC2A_W01, TC2A_W06 Examination,
Diploma thesis,
Review of a thesis
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich TC2A_W16, TC2A_W11 Diploma thesis,
Diploma thesis preparation
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student potrafi pracować samodzielnie i w zespole pod kierunkiem doświadczonego opiekuna, ma także świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania i podejmowane decyzje. - - - + - - - - - - -
M_K002 Student potrafi sprecyzować swoje zainteresowania i kierując się tym wybrać tematykę pracy dyplomowej - - - + - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi przygotować i przedstawić pracę o charakterze: badawczym, projektowym, aplikacyjnym, analizy teoretycznej zagadnienia praktycznego lub monograficznym oraz potrafi korzystać z naukowych baz danych i komercyjnych programów obliczeniowych - - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi dokonać krytycznej analizy materiałów źródłowych i potrafi przygotować do druku własne opracowanie oraz prezentację ilustrującą zaawansowane problemy techniczne z zakresu technologii chemicznej - - - + - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę w problematyce, której dotyczy temat pracy magisterskiej - - - + - - - - - - -
M_W002 Student zna zasady stosowania przepisów prawnych i norm i ma świadomość konsekwencji naruszenia praw autorskich osób trzecich - - - + - - - - - - -
Module content
Project classes:
Praca magisterska

Omówienie realizacji pracy z promotorem.
Zebranie i analiza literatury związanej z tematem pracy.
Udział w pracach projektowych, obliczeniowych lub eksperymentalnych.
Analiza uzyskanych wyników i formułowanie wniosków
Opracowanie redakcyjne pracy magisterskiej i przygotowanie jej prezentacji.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 503 h
Module ECTS credits 0 ECTS
Preparation for classes 80 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 230 h
Contact hours 12 h
Diploma thesis preparation 150 h
Realization of independently performed tasks 30 h
Examination or Final test 1 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena końcowa jest oceną z realizacji pracy dyplomowej magisterskiej i jest ustalana na podstawie średniej oceny promotora i recenzenta.

Prerequisites and additional requirements:

Wybór tematu pracy następuje na rok przed terminem egzaminu dyplomowego.

Recommended literature and teaching resources:

Wymagana literatura jest ustalana indywidualnie dla każdej pracy magisterskiej.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

Osobą prowadzącą moduł jest indywidualny opiekun pracy dyplomowej studenta.
Rejestracja pracy i dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (obrony) zgodnie z obowiązującym
Regulaminem studiów w AGH.