Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-201-TC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Drygalska Ewa (ewa.drygalska@agh.edu.pl)
dr inż. Dul Krzysztof (kdul@agh.edu.pl)
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Izak Piotr (izak@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Lis Jerzy (lis@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Rapacz-Kmita Alicja (kmita@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Szczerba Jacek (jszczerb@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Ślósarczyk Anna (aslosar@agh.edu.pl)
dr inż. Zima Aneta (azima@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych TC2A_K06, TC2A_K07 Activity during classes,
Examination
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej TC2A_K02 Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork
Skills
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych TC2A_U22, TC2A_U15, TC2A_U03, TC2A_U02, TC2A_U17 Activity during classes,
Examination
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych TC2A_U04, TC2A_U18 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej TC2A_U13 Activity during classes,
Execution of laboratory classes,
Involvement in teamwork,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych TC2A_W03, TC2A_W01, TC2A_W06, TC2A_W02 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych TC2A_W07, TC2A_W06 Activity during classes,
Examination
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych TC2A_W09, TC2A_W08, TC2A_W12, TC2A_W06 Activity during classes,
Examination,
Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych TC2A_W13, TC2A_W07, TC2A_W06 Examination
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych TC2A_U22, TC2A_U18 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Posiada kompetencje w zakresie opisu i doboru technologii wytwarzania ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_K002 Posiada kompetencje w zakresie pracy zespołowej - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Posiada umiejętności opisu technologii wytwarzania wyrobów przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U002 Posiada umiejętności opisu i badania operacji jednostkowych stosowanych w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_U003 Posiada umiejętności pracy zespołowej w laboratorium technologii chemicznej - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu opisu technologii ceramiki i materiałów ogniotrwałych + - + - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu surowców dla przemysłu ceramicznego i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę w zakresie okreslenia właściwości i badań właściwości tworzyw ceramicznych i materiałów ogniotrwalych w tym badań normowych + - + - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedze z zakresu zasad zrównowazonego rozwoju w przemysłach ceramicznym i materiałów ogniotrwalych + - + - - + - - - - -
M_W005 Posiada umiejętności zaprojektowania i wykonania w skali laboratoryjnej wyrobów ceramicznych i materiałów ogniotrwałych + - + - - + - - - - -
Module content
Lectures:
Tematyka wykładów obejmuje technologie wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Wykłady
1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Laboratory classes:
Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wytwarzania wyrobów ceramiki i materiałow ogniotrwałych

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych:
1. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych plastycznych mas ceramicznych.
2. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych lejnych mas ceramicznych.
3. Oznaczanie wybranych parametrów fizyko-chemicznych proszków i granulatów mas ceramicznych.
4. Charakterystyka wybranych tworzyw ceramiki szlachetnej i technicznej.
5. Badanie odporności materiałów ogniotrwałych na zmiany temperatury (OWT).
6. Oznaczanie charakterystycznych temperatur dla materiałow ogniotrwałych w mikroskopie
wysokotemperaturowym.
7. Projektowanie mas ogniotrwałych.

Seminar classes:
Celem zajęć seminaryjnych jest utrwalenie i rozszerzenie wiedzy prezentowanej na wykładach

1. Rodzaje tworzyw ceramicznych z ceramice szlachetnej i technicznej, definicje, parametry, właściwości
2. Surowce ceramiczne stosowane w ceramice szlachetnej i technicznej
3. Reologia przemysłowa
4. Przygotowywanie mas ceramicznych
5. Formowanie wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
6. Zjawiska zachodzące podczas wypalania wyrobów ceramiki szlachetnej i technicznej
7. Ceramiczne wyroby elektroizolacyjne
8. Szkliwa ceramiczne
9. Ceramika tlenkowa i nietlenkowa
10. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych
11. Typy i rodzaje materiałów ogniotrwałych
12. Korozja materiałów ogniotrwałych
a. typy korozji materiałów ogniotrwałych
b. czynniki wpływające na korozję materiałów ogniotrwałych
c. Metody badań korozji (metody laboratoryjne: statyczne, dynamiczne; testy przemysłowe
13. Przykłady korozji wyrobów zasadowych po pracy w piecach przemysłów: stalowym, metali nieżelaznych, cementowym
14. Przykłady korozji wyrobów glinokrzemianowych z pieców stosujących odpady wtórne (paliwa alternatywne i surowce wtórne)
15. Wprowadzenie do biomateriałów

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 270 h
Module ECTS credits 9 ECTS
Examination or Final test 5 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Participation in lectures 30 h
Participation in laboratory classes 90 h
Participation in seminar classes 60 h
Preparation for classes 65 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Wynik egzaminu: 50%
Ocena z seminarium: 20%
Ocena z laboratorium: 30%

Prerequisites and additional requirements:

Przedmiot przeznaczony specjalnie dla studentów kierunku technologia chemiczne, specjalność technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych.
Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach, seminariach i laboratoriach

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None