Module also offered within study programmes:
Code Study programme
CIM-2-215-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-315-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-215-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-213-FM-s Materials Science (Functional Materials) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-216-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-314-MF-s Materials Science (Materiały funkcjonalne) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-227-TC-s Chemical Technology (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-217-TM-s Chemical Technology (Technologia materiałów budowlanych) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-230-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-244-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-258-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-272-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-286-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-2##-AK-AK-s Chemical Technology (Analityka i kontrola jakości) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-214-MN-s Materials Science (Mikro i nanotechnologie materiałowe) - full-time studies second-cycle studies
CTC-2-213-TS-s Chemical Technology (Technologia szkła i powłok amorficznych) - full-time studies second-cycle studies
CIM-2-216-BK-s Materials Science (Biomateriały i kompozyty) - full-time studies second-cycle studies
General information:
Name:
Metody i narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych i technologicznych
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-216-TC-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
2
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Module summary

Student po zakończeniu modułu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające mu na realizacje zadań związanych z poprawą efektywności procesów produkcyjnych we wszystkich gałęziach przemysłu.

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą TC2A_U23 Activity during classes
M_K002 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych TC2A_U09, TC2A_U04, TC2A_U13 Oral answer
Skills
M_U001 posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą TC2A_W16 Activity during classes,
Scientific paper,
Involvement in teamwork
Knowledge
M_W001 osiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów TC2A_W16 Activity during classes,
Oral answer,
Involvement in teamwork
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą - - - - - + - - - - -
M_K002 Posiada pogłębioną umiejętność doboru procesów technologicznych do wytwarzania zaawansowanych materiałów potrafi zaprojektować i wytworzyć wyrób ceramiczny o określonych parametrach użytkowych - - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 posiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Potrafi optymalnie dobrać metody i narzędzia służące do rozwiązania zadań inżynierskich typowych dla inżynierii materiałowej, uwzględniając zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą - - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 osiada podstawową wiedzę o problemach wykonawczych, prawnych i ekonomicznych współczesnego przemysłu Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej; zna zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji materiałów - - - - - + - - - - -
Module content
Seminar classes:
 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć

  Problem – problem produkcyjny, organizacyjny i inny, przyczyny, efektywność rozwiązywania problemów produkcyjnych, przełożenie efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych na funkcjonowanie organizacji

 2. Koszty produkcji, zależność efektywności produkcji od jakości

  Rachunek wyników w firmach produkcyjnych, analiza kosztów produkcji, koszty jednostkowe wytwarzania, techniczny koszt wytwarzania, analiza szczegółowa technicznego kosztu wytwarzania wyrobów

 3. Praca zespołowa

  Praca zespołowa – możliwość podniesienia efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych, jak zbudować efektywnie pracujący zespół, efekt synergii pracy zespołów problemowych

 4. Zarządzanie projektami – systemowe podejście do pracy zespołowej

  Metodologia zarządzania projektami, zarządzanie przez projekty, cechy projektów, fazy realizacji projektów, ryzyko w zarządzaniu projektami

 5. Mapowanie procesów produkcyjnych

  Czym jest mapowanie procesów produkcyjnych, rodzaje mapowania; MP – mapowanie procesu, VSM – mapowanie strumienia wartości, wartość dodana w produkcji, cele mapowania procesów produkcyjnych, wynik mapowania procesów produkcyjnych

 6. Proste narzędzia rozwiązywania problemów – 5 x dlaczego

  Czym jest metoda 5xdlaczego, możliwości i ograniczenie metodyki 5xdlaczego – przykłady

 7. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – Burza mózgów

  Jak organizować burzę mózgów, cechy moderatora, zasady prowadzenia sesji, ograniczenia burzy mózgów

 8. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza Paretto-Lorenza

  Analiza 80:20, analiza ABC, kiedy stosować analizy karetto-Lorenza, jak wykorzystywać wyniki analiz, ciągłe doskonalenie jako wynik analiz Paretto-Lorenza

 9. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – diagram Ishikawy

  Diagram przyczynowo skutkowy, możliwości zastosowania, najczęstsze błędy stosowania diagramu Ishikawy, możliwości analiz błędów w oparciu o diagram przyczynowo-skutkowy

 10. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza SWOT

  Analiza mocnych i słabych stron, informacje płynąca z analizy SWOT, ograniczenia metody SWOT, zastosowanie wyników analizy SWOT w funkcjonowaniu firmy produkcyjnej

 11. TPS (Lean Manufaturing, Kaizen, TPM)

  Japońskie systemy zarządzania produkcją, porównanie zachodnich i japońskich systemów zarządzania, jak zmienić mentalność pracownika, efekty wdrażania TPS na produkcji

 12. Narzędzia TPS – 5S

  5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) – etapy wdrażania, 5S – jako sposób ujawniania słabości procesu zarządzania w wytwarzaniu wyrobów

 13. Narzędzia TPS – SMED-OEE

  Co to znaczy SMED, czym są przezbrojenia w firmach produkcyjnych, przezbrojenia w przemyśle ceramicznym, analiza I możliwości podniesienia efektywności procesów przezbrajania linii produkcyjnych, OEE – uniwersalne narzędzie porównywania efektywności zarządzania produkcji.

 14. Jak sprawnie wdrażać nowoczesne techniki poprawy efektywności produkcji

  Kompendium dotyczące metodyki wdrażania technik poprawy efektywności produkcji. Analiza stanu obecnego. Jak układać harmonogram wdrażania systemów. Wykresy Gantta. Kryzys.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 60 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 20 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Kolokwium zaliczeniowe 80%
Udział i aktywność w zajęciach semianryjnych 20%

Prerequisites and additional requirements:

Brak wymagań wstępnych i dodatkowych

Recommended literature and teaching resources:

1. J.P. Womack – The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production; Harper Perennial 1991
2. J. P. Womack, D.T. Jones – Lean Thinking; Wyd. Simon&Schuster 2003
3. M. Rother, J. Shook – Learning to see; Lean Enterprise Institute, Inc. 2012
4. T. Ohno – Toyota Production System, Bayond Large-Scale Prodution; Productivity Inc. 1988
5. M.Rother, J. Shook – Learning to See: Value Stream Mapping to create Value and Eliminate Muda; Lean Enterprise Institute 2003
6. Sławomir Wawak – Zarządzanie jakością — teoria i praktyka; Wyd. Exlusive, 2010
7. Kaoru Ishikawa – Total Quality Control The Japanese Way, Business & Economics 1985
8. E.M. Goldratt – Cel, doskonałość w produkcji, Mint Books, 2007
9. M. Bockhiven – Lean Manufacturing – Praktyczny przewodnik od wiedzy do rezultatów, MotBetter 2003

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None