Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Budownictwo ogólne
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-107-TM-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia materiałów budowlanych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
Academic teachers:
prof. nadzw. dr hab. inż. Deja Jan (deja@agh.edu.pl)
dr hab. inż. Łagosz Artur (alagosz@agh.edu.pl)
dr inż. Pichór Waldemar (pichor@agh.edu.pl)
Różycka Agnieszka (ar@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej TC2A_K08, TC2A_K05 Activity during classes,
Examination,
Test,
Execution of exercises
Skills
M_U001 potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej TC2A_U02, TC2A_U03 Activity during classes,
Test,
Execution of exercises
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat zagadnień ogólnych budownictwa: rodzaje fundamentów, zasady wykonywania hydroizolacji, zasady wznoszenia ścian, rodzaje stropów oraz dachów, rola stali i betonu w elementach żelbetowych TC2A_W05 Test,
Examination
M_W002 ma wiedzę dotyczącą zagadnień transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz zagadnień bilansu energetycznego budynku - zna zasady dotyczące ocieplania budynków TC2A_W05 Test,
Examination
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 rozumie konieczność przestrzegania przepisów prawa budowlanego; dostrzega konieczność ochrony cieplnej budynków, odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 potrafi przeanalizować projekt budynku, potrafi określić wielkości i rozkład momentów zginających, sił poprzecznych w elementach zginanych, potrafi określić wielkość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, jak również określić rodzaj i grubość materiału termoizolacyjnego celem uzyskania oczekiwanego współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę; potrafi wskazać typowe błędy przy stosowaniu izolacji cieplnej + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 ma ogólną wiedzę na temat zagadnień ogólnych budownictwa: rodzaje fundamentów, zasady wykonywania hydroizolacji, zasady wznoszenia ścian, rodzaje stropów oraz dachów, rola stali i betonu w elementach żelbetowych - - - - - - - - - - -
M_W002 ma wiedzę dotyczącą zagadnień transportu ciepła przez przegrody budowlane oraz zagadnień bilansu energetycznego budynku - zna zasady dotyczące ocieplania budynków - - - - - - - - - - -
Module content
Lectures:
  1. Budownictwo ogólne

    Stan obecny i perspektywy polskiego sektora budowlanego. Zagadnienia ogólne budownictwa: podstawowe pojęcia, elementy i ustroje budowlane, prawo budowlane, analiza projektu budynku. Grunty budowlane. Zasady posadowienia budynku. Rodzaje fundamentów. Rodzaje i zasady wykonywania ścian. Ściany działowe. Rodzaje stropów i ich charakterystyka. Rodzaje dachów. Zasady wykonywania więźby dachowej. Pokrycia dachowe. Zasady izolowania dachów. Hydroizolacja budynku. Obliczenia nośności belek i słupów.

  2. Fizyka cieplna budowli

    Zagadnienia transportu ciepła przez przegrody budowlane, czynników wpływających na właściwości izolacyjne przegród budowanych, konstrukcje przegród pod kątem przenikania ciepła, systemy ociepleń budynków oraz typowe błędy popełniane przy stosowaniu izolacji cieplnej. Zagadnienia bilansu energetycznego budynku, efektywności energetycznej budynków i sposobów obliczania wskaźnika EP i roli izolacji termicznej. W sposób ogólny poruszane są również zagadnienia odzysku ciepła oraz wykorzystania energii odnawialnej.

Seminar classes:
  1. Zagadnienia statyki – rozkład momentów zginających i sił poprzecznych w elementach zginanych o różnej charakterystyce obciążeń. Zagadnienia obciążeń stałych i zmiennych. Rola stali i betonu w konstrukcyjnych elementach żelbetowych. Wymagania dla elementów konstrukcyjnych wynikające ze stanu granicznego nośności i użytkowalności. Ogólne zasady projektowania elementów żelbetowych wynikające z metody stanów granicznych. Przykładowe określanie przekrojów prostych elementów żelbetowych.

  2. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę, rozkład temperatur i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie, punkt rosy. Wymagania odnośnie ocieplania budynków. Mostki cieplne. Podstawy obliczeń wykonywanych podczas auditu energetycznego budynków.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 149 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Participation in auditorium classes 20 h
Participation in seminar classes 30 h
Participation in lectures 30 h
Realization of independently performed tasks 45 h
Preparation for classes 20 h
Examination or Final test 4 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Średnia ważona z oceny zajęć seminaryjnych (40%) i egzaminu (60%)

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

E. Moj, M Śliwiński, “Podstawy budownictwa”, Skrypt Politechniki Krakowskiej.
Poradnik inżyniera i technika budowlanego
Czasopismo “Murator”
Czasopismo “MuratorPlus”
Czasopismo “Inżynieria i Budownictwo”
Czasopismo “Izolacje”
Pogorzelski J.A. Fizyka cieplna budowli. PWN Warszawa 1976
Radziszewska-Zielina E. Metody wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2003
Januszek J., Pawlak-Laskowska U., Radoń U.: Statyka budowli, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2002

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None