Module also offered within study programmes:
General information:
Name:
Przetwórstwo szkła
Course of study:
2017/2018
Code:
CTC-2-102-TS-s
Faculty of:
Materials Science and Ceramics
Study level:
Second-cycle studies
Specialty:
Technologia szkła i powłok amorficznych
Field of study:
Chemical Technology
Semester:
1
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Course homepage:
 
Responsible teacher:
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
Academic teachers:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
prof. dr hab. inż. Borczuch-Łączka Maria (mlaczka@poczta.fm)
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła TC2A_K07 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła TC2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych TC2A_U01 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. TC2A_W04 Activity during classes,
Examination,
Presentation,
Scientific paper,
Participation in a discussion
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, student prawidłowo interpretuje problemy związane z przetwórstwem szkła + - - - - + - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiedni rodzaj obróbki szkła do jego zastosowań, prawidłowo zaprojektować proces wzmacniania powierzchni szkła + - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować metodę zdobienia szkła z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych + - - - - + - - - - -
Knowledge
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu przetwórstwa szkła, obróbki mechanicznej, termicznej. + - - - - + - - - - -
Module content
Lectures:

1. Ogólna charakterystyka technologii przetwórstwa szkła.
2.Obróbka mechaniczna szkła-podstawy cięcia szkła
3. Obrobka mechaniczna szlifowanie, fazowanie, polerowanie
4. Obróbka termoplatsyczna,przetwórstwo rur i prętów –
5. Zdobienie szkieł-metody
6.Przetwórstwo szkła płaskiego.
7.Proces hartowania termicznego szkieł. Wzmacnianie szkieł poprzez wymianę jonową – wymiana nisko- i wysokotemperaturowa.
8.Nanoszenie cienkich powłok na szkło – metody nanoszenia warstw.
9.Powłoki refleksyjne i antyrefleksyjne. Powłoki szkliste nieorganiczne, otrzymywane metodą zol-żel. Powłoki hybrydowe organiczno-nieorganiczne o różnej funkcjonalności.
10.Produkcja i właściwości szyb zespolonych.
11.Szyby gięte dla motoryzacji. Produkcja szkieł bezpiecznych: szyby hartowane, szyby klejone laminowane.. 12.Przetwórstwo włókien.
13. Szkło piankowe.
14. Materiały typu szkło-ceramika.

Seminar classes:

Szczegółowa charakterystyka poszczególnych technologii przetwórstwa szkła z uwzględnieniem nowoczesnych trendów i technologii (produkcja szyb zespolonych, laminowanych, bezpiecznych i in.). Zjawiska fizyko-chemiczne, towarzyszące procesom przetwórstwa szkła takim jak: hartowanie, obróbka termoplastyczna, wymiana jonowa, krystalizacja szkła. Zasady projektowania parametrów hartowania i obróbki chemicznej. Szczegółowa charakterystyka metod fizycznych i chemicznych nanoszenia cienkich powłok na szkło.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 132 h
Module ECTS credits 5 ECTS
Examination or Final test 2 h
Contact hours 10 h
Realization of independently performed tasks 20 h
Preparation for classes 20 h
Preparation of a report, presentation, written work, etc. 20 h
Participation in lectures 30 h
Participation in seminar classes 30 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

OK=0,6*E+0,4*S (S,E-oceny uzyskane w pierwszym terminie lub średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych we wszystkich terminach)

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę zgodnie z regulaminem studiów AGH

Prerequisites and additional requirements:

Prerequisites and additional requirements not specified

Recommended literature and teaching resources:

1.Praca zbiorowa: Technologia szkła T.1 i 2, wyd.3, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.
2.W. Grześkowiak, „Obróbka szkła”, Wyd. Przemysłu lekkiego i spożywczego, Warszawa1967.
3. W. Nowotny, „Zdobienie szkła”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1985.

Czasopisma:
1.„Szkło i Ceramika”, wyd. W-wa, red. D. Pruszkowska.
2.“Świat szkła”, Euro-Media Sp. z o.o.
3. Glass and Ceramics.

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Additional scientific publications not specified

Additional information:

None