Semester 1, October 2017 - February 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-101-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-102-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-103-s 30 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-104-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-1-105-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-106-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-107-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-109-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0
-

Semester 2, March 2018 - September 2018

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-201-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-202-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-203-s 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-1-204-s 15 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
-
ZZP-1-207-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Elective module (2 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 9 ECTS

9
 
ZZP-1-205-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Personal Finance
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-209-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-210-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-211-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Ethics and etiquette in management
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-212-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Presentation skills and speeches
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-
ZZP-1-213-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Restructuring of enterprises
15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 3
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (1/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

0
 
Expand/collapse content
ZZP-1-206-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-
ZZP-1-208-s 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
-

Semester 3, October 2018 - February 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-301-s 45 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 6
+
ZZP-1-302-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-303-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4
+
ZZP-1-304-s 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZP-1-309-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (2/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

0
 
Expand/collapse content
ZZP-1-305-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-
ZZP-1-306-s 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
-

Elective module (3 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 9 ECTS

9
 

Semester 4, March 2019 - September 2019

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-401-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
+
ZZP-1-402-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-404-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZP-1-405-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
-

Język obcy do wyboru B2 - I stopień - (3/3)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera jeden z oferowanych języków

5
 
Expand/collapse content
ZZP-1-403-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-406-s 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+

Elective module (4 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 

Semester 5, October 2019 - February 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Compulsory modules - Z 1 degree

 
ZZP-1-501-s 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 5
+
ZZP-1-502-s 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-1-503-s 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 3
-
ZZP-1-504-s 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-1-505-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-
ZZP-1-506-s 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 2
-

Elective module (5 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie min. 12 ECTS

12
 

Semester 6, March 2020 - September 2020

Code Name Hours ECTS E
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
SUMA

Thesis

 
ZZP-1-601-s 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
-

Elective modules - Z 1 degree

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera dowolną liczbę godzin modułów obieralnych o sumarycznym wymiarze ECTS nie mniejszym niż 4

4
 
Expand/collapse content
ZZP-1-603-s
The module has not been published by the person responsible for it.
Elective module
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 4
-

Elective module (6 semester - management)

The rules for selecting groups/modules: Student wybiera przedmioty o łącznej liczbie 18 ECTS

18