Module also offered within study programmes:
General information:
Annual:
2017/2018
Code:
GIP-1-608-s
Name:
E-biznes
Faculty of:
Mining and Geoengineering
Study level:
First-cycle studies
Specialty:
-
Field of study:
Mining and Geology
Semester:
6
Profile of education:
Academic (A)
Lecture language:
Polish
Form and type of study:
Full-time studies
Responsible teacher:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Academic teachers:
dr inż. Mieszaniec Jerzy (mieszan@agh.edu.pl)
Module summary

Description of learning outcomes for module
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Connections with FLO Method of learning outcomes verification (form of completion)
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. IP1A_K01 Report
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać formy wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa i ocenić efektywność ich zastosowania. IP1A_U01, IP1A_U08, IP1A_U04 Report
M_U002 Student potrafi konfigurować i obsługiwać przykładowe aplikacje internetowe służące do prowadzenia strony www (systemy zarządzania treścią) oraz sprzedaży internetowej. IP1A_U07 Execution of exercises,
Completion of laboratory classes
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia Internetu i możliwości ich zastosowania w działalności przedsiębiorstwa. IP1A_W04, IP1A_W14 Execution of laboratory classes,
Completion of laboratory classes
FLO matrix in relation to forms of classes
MLO code Student after module completion has the knowledge/ knows how to/is able to Form of classes
Lecture
Audit. classes
Lab. classes
Project classes
Conv. seminar
Seminar classes
Pract. classes
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Others
E-learning
Social competence
M_K001 Student ma świadomość i wyraża gotowość ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy i doskonalenia umiejętności. - - + - - - - - - - -
Skills
M_U001 Student potrafi dobrać formy wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstwa i ocenić efektywność ich zastosowania. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi konfigurować i obsługiwać przykładowe aplikacje internetowe służące do prowadzenia strony www (systemy zarządzania treścią) oraz sprzedaży internetowej. - - + - - - - - - - -
Knowledge
M_W001 Student zna narzędzia Internetu i możliwości ich zastosowania w działalności przedsiębiorstwa. + - + - - - - - - - -
Module content
Lectures:

Funkcjonowanie firmowej strony internetowej. Aspekt techniczny i organizacyjny.
Sprzedaż w internecie. Platformy handlowe i oprogramowanie do sprzedaży internetowej.
Wyszukiwarki internetowe. Znaczenie i możliwości wykorzystania w e-biznesie.
Programy partnerskie.
Porównywarki cen.
Serwisy zakupów grupowych.
Systemy płatności internetowych.
Możliwości wykorzystania ankiet internetowych i e-mailingu.

Laboratory classes:

W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktycznym wykorzystaniem narzędzi internetowych w działalności przedsiębiorstwa.

Student workload (ECTS credits balance)
Student activity form Student workload
Summary student workload 58 h
Module ECTS credits 2 ECTS
Participation in lectures 15 h
Participation in laboratory classes 15 h
Preparation for classes 14 h
Realization of independently performed tasks 14 h
Additional information
Method of calculating the final grade:

Ocena zrealizowanych w ramach zajęć laboratoryjnych ćwiczeń praktycznych z omawianych zagadnień oraz sprawozdania opartego na wiadomościach z ćwiczeń i wykładów.

Prerequisites and additional requirements:

Podstawowa znajomość obsługi komputera i systemu operacyjnego Microsoft Windows.

Recommended literature and teaching resources:

Maciejowski T.: Firma w internecie. Oficyna Ekonomiczna, Grupa Wolters Kluwer, Kraków 2004
Woźniak M.: Internet nowa strategia i organizacja firmy. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003
Bajdak A. (red.): Internet w marketingu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Sławik M.: Komunikacja w internecie dla każdego. Videograf Edukacja, Chorzów 2006

Scientific publications of module course instructors related to the topic of the module:

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Serwis internetowy jako narzędzie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Zbiór prac. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2006

Mieszaniec J., Ogrodnik R.: Możliwości zastosowania systemu zarządzania treścią do budowy efektywnego serwisu internetowego przedsiębiorstwa. [w:] Knosala R. (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Tom II. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008

Mieszaniec J., Ślósarz M.: Analiza komercyjnych zastosowań sieci Internet w przedsiębiorstwach wydobywczych. [w:] Materiały konferencyjne “Przemysł wydobywczy na przełomie XX i XXI stulecia”. Kraków, 2000

Additional information:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach laboratoryjnych student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (w miarę wolnych miejsc) lub samodzielne uzupełnienie wiadomości i przedstawienie do zaliczenia (w godzinach konsultacji) ćwiczeń realizowanych na opuszczonych zajęciach. Winno to nastąpić w miarę możliwości przed kolejnymi ćwiczeniami laboratoryjnymi.